]]>

Djøf

Lønforhandling ved nyt job

Når du står over for et nyt job er det her, at du har størst chance for at tage et lønhop. Mange gange sker forhandlinger under tidspres. Det kan være en fordel, da din nye arbejdsgiver på det tidspunkt har valgt dig til og de andre kandidater fra.

Forbered dig til lønforhandlingen

Når du skal forhandle din løn til et nyt job, skal du forberede dig ved blandt andet at kigge på relevante statistikker og din nuværende lønpakke, inden du kan komme med et realistisk udspil.

For at du kan komme med et realistisk udspil, skal du tage udgangspunkt i tre forhold: 

 • Situationen for den organisation, du skal ansættes i
 • Dine kompetencer og erfaringer  
 • Lønstatistik der kan give dig en pejling af, hvad andre djøfere tjener i lignende stillinger.

Organisationen og jobbet 

 • Hvad gør sig gældende for den relevante branche? Er den fx i vækst? 
 • Hvor i landet ligger organisationen?
 • Hvad er den forventede arbejdstid? 
 • Hvad er jobbets karakter; er det fx en graduate-, senior manager eller specialkonsulentstilling? Er der ledelsesansvar, eller kommer du til at arbejde tæt på ledelsen?
 • Hvor strategisk vigtige vil dine kommende arbejdsopgaver være for organisationen?
 • Hvordan er organisationens økonomiske situation? 
 • Er det en vanskelig rekrutteringssituation for din kommende arbejdsgiver? Eller er I mange om buddet?

Dine kompetencer og erfaringer

Se på din egen profil og på, hvordan du matcher stillingen. Vurder hvad du kan tilbyde:

 • Er du bachelor, kandidat eller ph.d.? Har du flere relevante uddannelser?
 • Er du nyuddannet, midt i karrieren eller kommer du med mange års relevant erfaring?
 • Hvordan er du kommet i spil til stillingen? Har du søgt på almindeligvis eller er du blevet ’prikket’ til?
 • Har du nogle særlige kompetencer, som gør dig til en ekstra interessant kandidat til stillingen? 
 • Hvad er din forhandlingsposition? Har du et godt job nu? Har du måske endda flere jobtilbud på hånden?

Brug lønstatistikker

Både som privat og offentligt ansat kan du bruge Tjek din løn til at se, hvad andre djøfere i en lignende stilling tjener. 

Lønstatistik og lønudvikling for privatansatte, advokater og advokatfuldmægtige

Lønoversigt for det offentlige, lønstatistik for offentlige chefer samt Djøf Offentligs lønstatistik

Hvis du er i spil til en stilling i staten, kan du også finde nyttige statistiske oplysninger, som indeholder lønstatistik for alle statslige arbejdspladser. 

Skal du ansættes i en kommune, kan du bruge lønstatistik for kommunen.

Plads til forhandling

Når du har kigget på de tre forhold, organisationen, dine kompetencer og lønstatistik, har du et grundlag for at komme med et lønudspil til din forhandling.

Du kan ikke med sikkerhed gå ud fra, at du lander på det resultat, som du spiller ud med til din forhandling. Dit lønudspil skal være så højt, at der er plads til bevægelse. Selv om du spiller højt ud, skal du altid kunne forklare, hvordan du er kommet frem til dit udspil.

Til første samtale kan du forberede dig på to tal: Din nuværende løn og dit lønkrav til den nye stilling. Du er ikke forpligtet til at oplyse din nuværende løn, men mange arbejdsgivere spørger til det. 

Hvis du ikke synes, at det er relevant at tale om din nuværende løn, kan du komme rundt om spørgsmålet ved fx at svare: ”Jeg tænker, at det er mest relevant at tale om, hvad lønnen skal være i denne stilling”. Du kan også sige: ”Det bliver ikke lønnen, som kommer til at skille os ad". På denne måde får du signaleret, at du er fleksibel og villig til at indgå kompromiser. 

Hvis du er tilfreds med den løn, du får i dag, kan det være en fordel at oplyse dit nuværende lønniveau. Dette indikerer, hvad virksomheden som minimum skal matche, for at stillingen er interessant for dig. 

Forbered dig på test og jobsamtalen i god tid og kontakt Djøf, hvis du har brug for sparring.

Den samlede pakke

Ved jobskifte er det særligt vigtigt, at du er helt skarp på din eksisterende lønpakke, når du skal til at forhandle. En ting er lønnen, men hvad får du i ferietillæg, ekstra feriefridage, pension, barsel, bonus, sundhedsforsikring og flekstid i din nuværende stilling? 

Arbejdstid og fleksibilitet er faktorer, som kan være afgørende for, om den samlede pakke er interessant for dig. Langt de fleste djøfere arbejder på jobløn. Det vil sige, at uanset om du arbejder 37 eller 47 timer om ugen, får du den samme løn. Det er vigtigt at få afklaret – især hvis du kommer fra et job, hvor du i dag har flekstid eller merarbejdsbetaling.

Som offentlig ansat medarbejder er du ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen og har pligt til merarbejde, uden at dette nødvendigvis honoreres. På mange offentlige arbejdspladser er der lokalt aftalt flekstid. Aftalerne er forskellige, herunder om både fuldmægtige og special- og chefkonsulenter er omfattet, og om der gælder det samme for alle grupper. 

Prioriter dine ønsker

Inden forhandlingen skal dine ønsker, prioriteringer og din plan for forhandlingen være på plads. Lønnen er vigtig, men det er resten af pakken også. Overvej derfor:

 • Skal der være mulighed for bonus/resultatløn?
 • Skal der være mulighed for ekstra feriedage eller deltid?
 • Skal der være betalt efteruddannelse?
 • Skal der være mulighed for pendlerkort?

Ideliste til benefits

Det rigtige tidspunkt for lønforhandling

Din bedste forhandlingsposition er den, hvor din kommende arbejdsgiver har valgt dig, og derfor vil det være en fordel for dig at vente med lønforhandlingen til så sent som muligt i forløbet. 

Alligevel bør du forberede dit lønudspil tidligt i processen. Det er nemlig meget forskelligt, hvornår lønforhandlingen foregår.

Hvis du bliver rekrutteret gennem et rekrutteringsbureau, bliver du typisk allerede ved en indledende telefonscreening spurgt til din lønforventning. Andre gange spørger arbejdsgiver til dit lønkrav ved første samtale, og nogle gange spørger arbejdsgiveren først ind til lønkrav, når du har fået tilbudt stillingen. 

Du kommer med udspillet

Inden I starter forhandlingen, skal du have tre tal klar: 

 • Dit udspil
 • Den løn som du vil være tilfreds med
 • Din smertegrænse

Når I starter selve forhandlingen, er det en fordel for dig, at du starter med at give dit lønudspil. Så har du nemlig muligheden for at sætte rammen og lave et forhandlingsrum. Spørg ind til, om der bliver forhandlet med eller uden pension, da det kan være ret afgørende for dit endelige resultat.

Store private arbejdspladser og offentlige arbejdspladser har typisk en ”pakke”, hvor mange af elementerne i den samlede løn- og vilkårspakke allerede er fastlagt, fx pension, sundhedsforsikring, ekstra feriedage, barsel/forældreorlov.

Du kan udfordre pakken, men vær bevidst om, at det kan være svært at rykke på de ting, som gælder for alle medarbejdere, når det er fastlagt i personalehåndbogen eller overenskomsten. Her får du mere ud af at forhandle på dit lønniveau.

Hvis du er i spil til en stilling i en mindre virksomhed, er der som regel større chance for at lave en individuel løsning. Her er det meget vigtigt, at du gør op med dig selv, hvad dit ønskescenarie for din samlede lønpakke er.

Vær opmærksom på dine øvrige vilkår i din kontrakt. Du er velkommen til at sende din nye kontrakt ind på kontrakt@djoef.dk, for at få den læst igennem af en af vores konsulenter.

Du kan læse om regler for din egen opsigelse og kontakte Djøf, hvis du er i tvivl om noget.

Fakta

4 gode råd

 • Vis handlekraft og vær ambitiøs
 • Vis, at du er villig til at indgå kompromiser
 • Vær klar på din smertegrænse
 • Kom kun med ultimative krav, hvis det reelt er afgørende for dig

Undgå:

 • Kom ikke med urealistiske krav
 • Gør ikke dine privatøkonomiske forhold til din arbejdsgivers problem
 • Spil ikke ud med din smertegrænse
 • Kom ikke med for mange krav. Prioriter.
 • Giv ikke udtryk for at lønnen er vigtigere end jobbet

Lønforhandling når du skifter fra privat til offentligt

Skal du skifte fra den private til den offentlige sektor, kan der være stor forskel på lønniveauet og de øvrige vilkår som fx ferie, pension.

Hvis du skal forhandle løn i det offentlige, vil der typisk blive forhandlet om nettolønnen uden pension. Hvis du forhandler løn i det private, er det ofte bruttolønnen med pension. Uanset om du forhandler i det offentlige eller i det private, er det altid en god idé at få afklaret, om I forhandler med eller uden pension. 

Hvis du skal ansættes som medarbejder i det offentlige, skal lønnen som udgangspunkt forhandles og aftales med Djøf - typisk via Djøfs tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Det kan dog aftales, at du har individuel forhandlingsret.

Som special- eller chefkonsulent i staten har du selv forhandlingsretten. Det kan også være aftalt lokalt, at du som fuldmægtig i staten selv har forhandlingsretten. 

I kommuner og regioner kan det være lokalt aftalt, at du forhandler selv - både som fuldmægtig og special- eller chefkonsulent. Der kan dog ikke aftales individuel lønforhandlingsret ved nyansættelser i kommuner og regioner. 

Selv om du forhandler selv, skal lønnen aftales med Djøf/tillidsrepræsentanten.

Ved et nyt job på en offentlig arbejdsplads vil du, uanset om du formelt har ret til at forhandle lønnen selv eller ej, i forbindelse med rekrutteringen ofte blive spurgt til dine forventninger til løn og/eller blive bedt om at forholde dig til et løntilbud fra arbejdsgiver. 

Foruden din egen forberedelse, hvor du ser på relevant lønstatistik med videre, er det vigtigt, at du bruger tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen som sparringspartner, inden du siger ja til lønnen.

Den lokale Djøf-tillidsrepræsentant kan give dig helt konkrete oplysninger om lønniveauet på arbejdspladsen ud fra hans/hendes viden og erfaring. Du kan på den baggrund justere og kvalificere dit lønudspil, ligesom du kan forholde dig kvalificeret til arbejdsgivers udspil. Du kan få oplyst, hvem der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads ved at kontakte Djøf.

Du skal være opmærksom på, at selv om lønnen ikke formelt er aftalt, før der er indgået aftale om lønnen med tillidsrepræsentanten, vil din eventuelle accept af et løntilbud fra arbejdsgiver gøre det svært for tillidsrepræsentanten efterfølgende at rykke ved det ”aftalte”. Det er dog under alle omstændigheder dig, der beslutter, hvilken løn du vil acceptere. 

Der er jobvækst i det private og hvis du gerne vil lave springet fra offentlig til privat, så brug Djøf til at hente inspiration til dit næste karriereskridt.

Se webinar

Optimér din indsats før, under og efter lønforhandlingen.

På webinaret "Lønforhandling sådan" vil du blive klogere på:

 • Hvad er mine forhandlingspunkter i en lønforhandling?
 • Hvordan får jeg bedst imødekommet mine interesser?
 • Hvad er do’s and don’ts inden for forhandlingsteknikker?
 • Skal jeg gøre noget anderledes, fordi det er krisetid?
   

Tænk længere

Tjek din løn

Beregn din løn

DeFacto

Jobskift giver stor lønbonus

Djøf

Få tjekket din kontrakt