]]>

Djøf

Lønforhandling ved nyt job

Med et jobskifte har du også en god chance for tage et lønhop. Få gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med din lønforhandling, så du får en bedre løn i dit nye job.

Tips til din forberedelse

Når du skal forhandle din løn i et nyt job, bør du altid forberede dig grundigt. Det gør du ved fx at kigge på lønstatistikker og din nuværende lønpakke, inden du kommer med dit udspil. På den måde kommer du med et godt lønudspil, som også er realistisk.

Husk også, at du er blevet valgt til jobbet. Tag dig derfor god tid. Og lad dig ikke presse, selvom din lønforhandling kan være tidspresset. På den måde er du sikker på, at du også ender med at være tilfreds med resultatet.

For at du kan komme med et realistisk udspil, skal du tage udgangspunkt i tre forhold: 

 • Situationen i den organisation, du skal ansættes i.
 • Dine kompetencer og erfaringer.
 • Djøfs lønstatistik.

Sammen giver de et godt pejlemærke for, hvad dit lønudspil skal være.

Organisationen og jobbet 

Svar på følgende spørgsmålet for at få en konkret vurdering af din kommende arbejdsgivers situation og fremtid.

 • Hvad gør sig gældende for den relevante branche? Er den fx i vækst?
 • Hvor i landet ligger organisationen?
 • Hvad er den forventede arbejdstid?
 • Hvad er jobbets karakter: Er det en graduate-, senior manager eller specialkonsulentstilling?
 • Er der ledelsesansvar, eller kommer du til at arbejde tæt på ledelsen?
 • Hvor strategisk vigtige vil dine kommende arbejdsopgaver være for organisationen?
 • Hvordan er organisationens økonomiske situation?
 • Er det en vanskelig rekrutteringssituation for din kommende arbejdsgiver, eller er I mange om buddet?

Dine kompetencer og erfaringer

Se på din egen profil, og hvordan du matcher stillingen. Og vurdér, hvad der gør dig mere værd.

 • Er du bachelor, kandidat eller ph.d.?
 • Har du flere relevante uddannelser?
 • Er du nyuddannet, midt i karrieren eller har du mange års relevant erfaring? Hvordan er du kommet i spil til stillingen? Har du søgt på almindeligvis, eller er du blevet spurgt?
 • Har du nogle særlige kompetencer, som gør dig til en ekstra interessant kandidat?
 • Hvad er din forhandlingsposition: Har du et godt job nu, eller har du måske endda flere jobtilbud på hånden?

Brug lønstatistikker 

Inden du forhandler kan du bruge vores lønstatistikker til at finde det nuværende lønniveau for andre i lignende stillinger i samme branche. Det gælder både privat og offentligt ansat.

Lønstatistik og lønudvikling for privatansatte, advokater og advokatfuldmægtige

Lønoversigt for det medarbejdere og chefer ansat i offentlige samt Djøf Offentligs lønstatistik

Du kan også bruge vores lønberegner til at danne dig et hurtigt overblik over, hvad du skal have i løn.

Hvis du er i spil til en stilling i staten, kan du også bruge nyttige statistiske oplysninger, som indeholder lønstatistik for alle statslige arbejdspladser. 

Skal du ansættes i en kommune, kan du bruge lønstatistikker for kommuner.

Plads til forhandling

Når du har kigget på de tre forhold: organisationen, dine kompetencer og lønstatistik, har du et solidt grundlag for at komme med dig eget lønudspil.

Husk, at det blot er udspil. Derfor skal dit lønudspil være så højt, at der er plads til bevægelse. Selv om du spiller højt ud, skal du også kunne forklare, hvordan du er kommet frem til dit udspil.

Til første jobsamtale kan du forberede dig på to tal: Din nuværende løn og dit lønkrav til den nye stilling.

Husk, du er ikke forpligtet til at oplyse din nuværende løn. Men mange arbejdsgivere spørger ind til det. Hvis du ikke synes, at det er relevant at tale om din nuværende løn, kan du komme rundt om spørgsmålet ved at svare: ”Jeg tænker, at det er mest relevant at tale om, hvad lønnen skal være i denne stilling”.

Du kan også sige: ”Det bliver ikke lønnen, som kommer til at skille os ad". På denne måde får du signaleret, at du er fleksibel og villig til at indgå kompromiser.

Hvis du er tilfreds med den løn, du får i dag, kan det være en fordel at oplyse dit nuværende lønniveau. Dette indikerer, hvad virksomheden som minimum skal matche, for at stillingen er interessant for dig.

Forbered dig på test og jobsamtalen i god tid og kontakt Djøf, hvis du har brug for sparring.

Den samlede pakke

Ved jobskifte er det vigtigt, at du er helt skarp på din eksisterende lønpakke, når du skal til at forhandle. En ting er lønnen. Men hvad får du i ferietillæg, ekstra feriefridage, pension, barsel, bonus, sundhedsforsikring og flekstid i din nuværende stilling?

Arbejdstid og fleksibilitet er også vigtige faktorer for, at den samlede pakke er interessant for dig.

Langt de fleste arbejder på jobløn. Det vil sige, at du får den samme løn, uanset om du arbejder i 37 eller 47 timer. Derfor er det er vigtigt at få afklaret din arbejdstid. Især hvis du kommer fra et job, hvor du i dag har flekstid eller merarbejdsbetaling.

Som medarbejder i det offentlige er du ansat med en ugentlig arbejdstid på gennemsnitlig 37 timer om ugen. Og du har pligt til merarbejde, uden at du får ekstra løn for det.

På mange offentlige arbejdspladser er der lokalt aftalt en flekstid. Aftalerne er forskellige fra sted til sted.  Herunder kan der også være forskel på, om du er ansat som fuldmægtige, special- eller chefkonsulent.

Prioritér dine ønsker

Inden forhandlingen skal dine ønsker, prioriteringer og din plan for forhandlingen være på plads. Lønnen er vigtig, men det er resten af pakken også.

Overvej derfor:

 • om der skal være mulighed for bonus eller resultatløn
  om der skal være mulighed for ekstra feriedage eller deltid
 • om der skal være betalt efteruddannelse
 • om der skal være mulighed for pendlerkort.

Personalegoder og løn

Det rigtige tidspunkt for lønforhandling

Din bedste forhandlingsposition er den, hvor din kommende arbejdsgiver har valgt dig. Derfor vil det være en fordel for dig at vente med lønforhandlingen til så sent som muligt i ansættelsesforløbet.

Alligevel bør du forberede dit lønudspil til tidligt i processen. Det er nemlig meget forskelligt fra sted til sted, hvornår lønforhandlingen foregår.

Hvis du bliver rekrutteret gennem et rekrutteringsbureau, bliver du allerede spurgt til din lønforventning ved den første telefonscreening. Andre gange spørger arbejdsgiver til dit lønkrav ved første jobsamtale. Andre venter med at spørge til dit lønkrav, når du får tilbudt stillingen.

Uanset er det altid en fordel, at du kender din overordnede ramme for dit lønudspil, før du går ind til din jobsamtale.

Du kommer med udspillet

Inden I starter forhandlingen, skal du have tre tal klar: 

 • Dit udspil.
 • Den løn som du vil være tilfreds med.
 • Din smertegrænse.

Når I starter selve forhandlingen, er det en fordel for dig, at du starter med at komme med dit lønudspil. Så har du nemlig muligheden for at sætte rammen og skabe forhandlingsrummet for jer.

Spørg altid ind til, om der bliver forhandlet med eller uden pension. Det kan være afgørende for dit endelige resultat.

Hos store private arbejdspladser og offentlige arbejdspladser er den samlede løn- og vilkårspakke allerede fastlagt. Det kan fx være pension, sundhedsforsikring, ekstra feriedage samt barsel og forældreorlov.

Du kan altid udfordre lønpakken. Men vær bevidst om, at det kan være svært at rykke på de vilkår, som er fastlagt i personalehåndbogen eller ved en overenskomst. Her får du mere ud af at forhandle på dit lønniveau.

Hvis du er i spil til en stilling i en mindre virksomhed, er der som regel større chance for at få en individuel løsning. Her er det meget vigtigt, at du kender dit ønskescenarie for en samlede lønpakke.

Vær opmærksom på dine øvrige vilkår i din kontrakt. Du er velkommen til at sende din nye kontrakt til os for at få den vurderet, inden du skriver under.

Dos and don'ts

 • Vis handlekraft, og vær ambitiøs.
 • Vis, at du er villig til at indgå kompromiser.
 • Vær klar på din smertegrænse.
 • Kom kun med ultimative krav, hvis det reelt er afgørende for dig.

Undgå:

 • Kom ikke med urealistiske krav.
 • Gør ikke dine privatøkonomiske forhold til din arbejdsgivers problem.
 • Spil ikke ud med din smertegrænse.
 • Kom ikke med for mange krav. Prioritér.
 • Giv ikke udtryk for, at lønnen er vigtigere end jobbet.

Når du skifter til det offentlige

Skifter du job fra det private til den offentlige sektor, kan der være en stor forskel på lønniveauet og vilkår som fx ferie, pension. Derudover skal du også være opmærksom på, at du ofte forhandler om en nettoløn uden pension. I det private er det ofte en bruttoløn, som har inkluderet din pension.

Uanset om du forhandler i det offentlige eller i det private, så start med at få afklaret, om I forhandler med eller uden pension.

Hvis du skal ansættes som medarbejder i det offentlige, skal lønnen som udgangspunkt forhandles og aftales med Djøf - typisk via Djøfs tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Det kan dog aftales, at du har individuel forhandlingsret.

Som special- eller chefkonsulent i staten har du selv forhandlingsretten. Det kan også være aftalt lokalt, at du som fuldmægtig i staten selv har forhandlingsretten. 

I kommuner og regioner kan det være lokalt aftalt, at du forhandler selv - både som fuldmægtig og special- eller chefkonsulent. Der kan dog ikke aftales individuel lønforhandlingsret ved nyansættelser i kommuner og regioner. 

Selv om du forhandler selv, skal lønnen aftales med Djøf/tillidsrepræsentanten.

Ved et nyt job på en offentlig arbejdsplads vil du, uanset om du formelt har ret til at forhandle lønnen selv eller ej, i forbindelse med rekrutteringen ofte blive spurgt til dine forventninger til løn og/eller blive bedt om at forholde dig til et løntilbud fra arbejdsgiver. 

Foruden din egen forberedelse, hvor du ser på relevant lønstatistik med videre, er det vigtigt, at du bruger tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen som sparringspartner, inden du siger ja til lønnen.

Den lokale Djøf-tillidsrepræsentant kan give dig helt konkrete oplysninger om lønniveauet på arbejdspladsen ud fra hans/hendes viden og erfaring. Du kan på den baggrund justere og kvalificere dit lønudspil, ligesom du kan forholde dig kvalificeret til arbejdsgivers udspil. Du kan få oplyst, hvem der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads ved at kontakte Djøf.

Du skal være opmærksom på, at selv om lønnen ikke formelt er aftalt, før der er indgået aftale om lønnen med tillidsrepræsentanten, vil din eventuelle accept af et løntilbud fra arbejdsgiver gøre det svært for tillidsrepræsentanten efterfølgende at rykke ved det ”aftalte”. Det er dog under alle omstændigheder dig, der beslutter, hvilken løn du vil acceptere. 

Der er jobvækst i det private og hvis du gerne vil lave springet fra offentlig til privat, så brug Djøf til at hente inspiration til dit næste karriereskridt.

Få rådgivning om løn

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning til din næste lønforhandling, så kontakt os. Vi sidder klar til at give værdifuld sparring, så du kan få mest muligt ud af din første lønforhandling i dit nye job.

Ring til os alle hverdage på telefonnummer 33 95 97 00, eller skriv en mail til dk¤djoef¤djoef.

Er du medlem?

Som medlem kan du skrive en sikker besked direkte til os i medlemsuniverset. Når du gør det, vil interaktionen mellem dig og os blive gemt på din profil, så du altid har det fulde overblik over din rådgivning.

Tænk længere

Tjek din løn

Beregn din løn

Nummer 3

Djøf

Få tjekket din kontrakt