Djøf

Lønforhandling ved jobskifte mellem offentlig og privat

Skal du skifte fra den private til den offentlige sektor eller omvendt, kan der være stor forskel på lønniveauet og de øvrige vilkår som fx ferie, pension.

Hvis du skal forhandle løn i det offentlige, vil der typisk blive forhandlet om nettolønnen uden pension. Hvis du forhandler løn i det private, er det ofte bruttolønnen med pension. Uanset om du forhandler i det offentlige eller i det private, er det altid en god idé at få afklaret, om I forhandler med eller uden pension. 

I det private forhandler du som hovedregel altid selv, hvorimod det godt kan være lidt anderledes i det offentlige.

Brug din tillidsrepræsentant 

Hvis du skal ansættes som medarbejder i det offentlige, skal lønnen som udgangspunkt forhandles og aftales med Djøf - typisk via Djøfs tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Det kan dog aftales, at du har individuel forhandlingsret.

Som special- eller chefkonsulent i staten har du selv forhandlingsretten. Det kan også være aftalt lokalt, at du som fuldmægtig i staten selv har forhandlingsretten. 

I kommuner og regioner kan det være lokalt aftalt, at du forhandler selv - både som fuldmægtig og special- eller chefkonsulent. Der kan dog ikke aftales individuel lønforhandlingsret ved nyansættelser i kommuner og regioner. 

Selv om du forhandler selv, skal lønnen aftales med Djøf/tillidsrepræsentanten.

Ved jobskifte til en offentlig arbejdsplads vil du, uanset om du formelt har ret til at forhandle lønnen selv eller ej, i forbindelse med rekrutteringen ofte blive spurgt til dine forventninger til løn og/eller blive bedt om at forholde dig til et løntilbud fra arbejdsgiver. 

Foruden din egen forberedelse, hvor du ser på relevant lønstatistik m.v., er det vigtigt, at du bruger tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen som sparringspartner, inden du siger ja til lønnen.

Den lokale Djøf-tillidsrepræsentant kan give dig helt konkrete oplysninger om lønniveauet på arbejdspladsen ud fra hans/hendes viden og erfaring. Du kan på den baggrund justere og kvalificere dit lønudspil, ligesom du kan forholde dig kvalificeret til arbejdsgivers udspil. Du kan få oplyst, hvem der er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads ved at kontakte Djøf.

Du skal være opmærksom på, at selv om lønnen ikke formelt er aftalt, før der er indgået aftale om lønnen med tillidsrepræsentanten, vil din eventuelle accept af et løntilbud fra arbejdsgiver gøre det svært for tillidsrepræsentanten efterfølgende at rykke ved det ”aftalte”. Det er dog under alle omstændigheder dig, der beslutter, hvilken løn du vil acceptere. 

Der er jobvækst i det private og hvis du gerne vil lave springet fra offentlig til privat, så brug Djøf til at hente inspiration til dit næste karriereskridt.

Djøfbladet

"Jeg er begejstret over at skulle skrive en lovændring"

Hele vejen gennem jura­studiet var Elisabeth Bjerregaard Christensen sikker på, at hun havde valgt forkert, og hun kunne ikke se sig selv arbejde som jurist. Nu er hun enormt glad for et job, der er fyldt med jura.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent