Djøf

Lønforhandling ved jobskifte

Jobskifte er typisk indgangen til et nyt og spændende kapitel i dit arbejdsliv. Når du står over for et jobskifte, ved vi, at det oftest er her, du har størst chance for at tage et lønhop. Mange gange foregår kontrakt- og lønforhandlinger under tidspres. Det kan faktisk være en fordel for dig, fordi det giver dig en bedre forhandlingsposition, da din kommende arbejdsgiver på det tidspunkt har valgt dig til og de andre kandidater fra.

Dit udspil

For at du kan komme med et realistisk udspil, skal du tage udgangspunkt i tre forhold: 

 • Situationen for den organisation, du skal ansættes i
 • Dine kompetencer og erfaringer  
 • Lønstatistik der kan give dig en pejling af, hvad andre djøfere tjener i lignende stillinger.

Organisationen og jobbet 

 • Hvad gør sig gældende for den relevante branche? Er den fx i vækst? 
 • Hvor i landet ligger organisationen?
 • Hvad er den forventede arbejdstid? 
 • Hvad er jobbets karakter; er det fx en graduate-, senior manager eller specialkonsulentstilling? Er der ledelsesansvar, eller kommer du til at arbejde tæt på ledelsen?
 • Hvor strategisk vigtige vil dine kommende arbejdsopgaver være for organisationen?
 • Hvordan er organisationens økonomiske situation? 
 • Er det en vanskelig rekrutteringssituation for din kommende arbejdsgiver? Eller er I mange om buddet?

Dine kompetencer og erfaringer

Se på din egen profil og på, hvordan du matcher stillingen. Vurder hvad du kan tilbyde:

 • Er du bachelor, kandidat eller ph.d.? Har du flere relevante uddannelser?
 • Er du nyuddannet, midt i karrieren eller kommer du med mange års relevant erfaring?
 • Hvordan er du kommet i spil til stillingen? Har du søgt på almindeligvis eller er du blevet ’prikket’ til?
 • Har du nogle særlige kompetencer, som gør dig til en ekstra interessant kandidat til stillingen? 
 • Hvad er din forhandlingsposition? Har du et godt job nu? Har du måske endda flere jobtilbud på hånden?

Brug lønstatistikker

Både som privat og offentligt ansat kan du bruge Tjek din løn til at se, hvad andre djøfere i en lignende stilling tjener. 

Lønstatistik og lønudvikling for privatansatte, advokater og advokatfuldmægtige

Lønoversigt for det offentlige, lønstatistik for offentlige chefer samt Djøf Offentligs lønstatistik

Hvis du er i spil til en stilling i staten, kan du også finde nyttige statistiske oplysninger, som indeholder lønstatistik for alle statslige arbejdspladser. 

Skal du ansættes i en kommune, kan du bruge lønstatik for kommunen.

Plads til forhandling

Når du har kigget på de tre forhold, organisationen, dine kompetencer og lønstatistik, har du et grundlag for at komme med et lønudspil til din forhandling.

Du kan ikke med sikkerhed gå ud fra, at du lander på det resultat, som du spiller ud med til din forhandling. Dit lønudspil skal være så højt, at der er plads til bevægelse. Selv om du spiller højt ud, skal du altid kunne forklare, hvordan du er kommet frem til dit udspil.

Forbered lønsamtalen

Til første samtale kan du forberede dig på to tal: Din nuværende løn og dit lønkrav til den nye stilling. Du er ikke forpligtet til at oplyse din nuværende løn, men mange arbejdsgivere spørger til det. 

Hvis du ikke synes, at det er relevant at tale om din nuværende løn, kan du komme rundt om spørgsmålet ved fx at svare: ”Jeg tænker, at det er mest relevant at tale om, hvad lønnen skal være i denne stilling”. Du kan også sige: ”Det bliver ikke lønnen, som kommer til at skille os ad". På denne måde får du signaleret, at du er fleksibel og villig til at indgå kompromiser. 

Hvis du er tilfreds med den løn, du får i dag, kan det være en fordel at oplyse dit nuværende lønniveau. Dette indikerer, hvad virksomheden som minimum skal matche, for at stillingen er interessant for dig. 

Forbered dig på test og jobsamtalen i god tid og kontakt Djøf, hvis du har brug for sparring.

Den samlede pakke

Ved jobskifte er det særligt vigtigt, at du er helt skarp på din eksisterende lønpakke, når du skal til at forhandle. En ting er lønnen, men hvad får du i ferietillæg, ekstra feriefridage, pension, barsel, bonus, sundhedsforsikring og flekstid i din nuværende stilling? 

Arbejdstid og fleksibilitet er faktorer, som kan være afgørende for, om den samlede pakke er interessant for dig. Langt de fleste djøfere arbejder på jobløn. Det vil sige, at uanset om du arbejder 37 eller 47 timer om ugen, får du den samme løn. Det er vigtigt at få afklaret – især hvis du kommer fra et job, hvor du i dag har flekstid eller merarbejdsbetaling.

Som offentlig ansat medarbejder er du ansat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen og har pligt til merarbejde, uden at dette nødvendigvis honoreres. På mange offentlige arbejdspladser er der lokalt aftalt flekstid. Aftalerne er forskellige, herunder om både fuldmægtige og special- og chefkonsulenter er omfattet, og om der gælder det samme for alle grupper. 

Prioriter dine ønsker

Inden forhandlingen skal dine ønsker, prioriteringer og din plan for forhandlingen være på plads. Lønnen er vigtig, men det er resten af pakken også. Overvej derfor:

 • Skal der være mulighed for bonus/resultatløn?
 • Skal der være mulighed for ekstra feriedage eller deltid?
 • Skal der være betalt efteruddannelse?
 • Skal der være mulighed for pendlerkort?

Ideliste til benefits

Det rigtige tidspunkt for lønforhandling

Din bedste forhandlingsposition er den, hvor din kommende arbejdsgiver har valgt dig, og derfor vil det være en fordel for dig at vente med lønforhandlingen til så sent som muligt i forløbet. 

Alligevel bør du forberede dit lønudspil tidligt i processen. Det er nemlig meget forskelligt, hvornår lønforhandlingen foregår.

Hvis du bliver rekrutteret gennem et rekrutteringsbureau, bliver du typisk allerede ved en indledende telefonscreening spurgt til din lønforventning. Andre gange spørger arbejdsgiver til dit lønkrav ved første samtale, og nogle gange spørger arbejdsgiveren først ind til lønkrav, når du har fået tilbudt stillingen. 

Du kommer med udspillet

Inden I starter forhandlingen, skal du have tre tal klar: 

 • Dit udspil
 • Den løn som du vil være tilfreds med
 • Din smertegrænse

Når I starter selve forhandlingen, er det en fordel for dig, at du starter med at give dit lønudspil. Så har du nemlig muligheden for at sætte rammen og lave et forhandlingsrum. Spørg ind til, om der bliver forhandlet med eller uden pension, da det kan være ret afgørende for dit endelige resultat.

Løn- og vilkårspakker

Store private arbejdspladser og offentlige arbejdspladser har typisk en ”pakke”, hvor mange af elementerne i den samlede løn- og vilkårspakke allerede er fastlagt, fx pension, sundhedsforsikring, ekstra feriedage, barsel/forældreorlov.

Du kan udfordre pakken, men vær bevidst om, at det kan være svært at rykke på de ting, som gælder for alle medarbejdere, når det er fastlagt i personalehåndbogen eller overenskomsten. Her får du mere ud af at forhandle på dit lønniveau.

Hvis du er i spil til en stilling i en mindre virksomhed, er der som regel større chance for at lave en individuel løsning. Her er det meget vigtigt, at du gør op med dig selv, hvad dit ønskescenarie for din samlede lønpakke er.

Vær opmærksom på dine øvrige vilkår i din kontrakt. Du er velkommen til at sende din nye kontrakt ind på kontrakt@djoef.dk, for at få den læst igennem af en af vores konsulenter.

Du kan læse om regler for din egen opsigelse og kontakte Djøf, hvis du er i tvivl om noget.

Fakta

Dos and don'ts

Dos:

 • Vis handlekraft og vær ambitiøs
 • Vis, at du er villig til at indgå kompromiser
 • Vær klar på din smertegrænse
 • Kom kun med ultimative krav, hvis det reelt er afgørende for dig

Don'ts

 • Kom ikke med urealistiske krav
 • Gør ikke dine privatøkonomiske forhold til din arbejdsgivers problem
 • Spil ikke ud med din smertegrænse
 • Kom ikke med for mange krav. Prioriter.
 • Giv ikke udtryk for at lønnen er vigtigere end jobbet
Se webinar: Lønforhandling sådan

Din nye rolle

I et nyt job kan det være godt at have en at sparre med. Brug Djøfs mentorordning til at finde en faglig sparringspartner, der kan udfordre dig.

Tænk længere

Djøf

Lønforhandling ved jobskifte mellem offentlig og privat

Djøfbladet

Fik job og 24.000 views på et LinkedIn-opslag

Se jobopslaget, der fik en masse opmærksomhed, og som ikke mindst førte til, at cand.merc. Line Dahl Pedersen i løbet af godt to uger var startet i nyt job.

Foto: Jill Christina Hansen
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent