Djøf

Lønforhandling i dit første job

Når du skal lande dit første job, er det som fylder mest for dig sikkert din mulighed for at blive faglig udfordret og få lov til at bruge al den viden, som du har fra dit studie, i praksis.

Lønnen er vigtig. Vi ved, at der er over 60% af nyuddannede, der ikke forhandler løn i forbindelse med ansættelse i første job. Det er ærgerligt, for det er vigtigt, at du viser din kommende arbejdsgiver, at du tør gå ind i en forhandling, og at du er godt forberedt med et lønudspil.

 

Privatansat

For dig som skal arbejde i en privat virksomhed 

Vi ved, at der er meget stor forskel på, hvad nyuddannede får i løn. Dit udspil skal tage afsæt i den virksomhed, hvor du skal ansættes og i din profil. Brug værktøjet Tjek din løn til at se hvad andre i lignende stillinger får i løn. Men brug også nedenstående faktorer til at kvalificere dit udspil.  

Dit lønudspil skal afhænge af: 

  • Har dit studiejob været relevant for jobbet?
  • Er virksomheden i vækst?
  • Er branchen lønførende?
  • I hvor høj grad er du lige den kandidat, arbejdsgiveren søger efter?
  • Hvor i landet ligger virksomheden?
  • Hvordan er virksomhedens rekrutteringsmuligheder?

Vejledende startløn

Du kan også bruge Djøfs vejledende startløn som et pejlemærke for dit udspil. Pr. 1. januar 2019 er den 37.900,- kr.

Hvad kan du ellers forhandle om?

Ud over dit lønudspil skal du være klar med nogle alternativer til lønnen. Vi ved fra andre nyuddannede, at når man er i spil til sit første job, er det interessant at få forhandlet ferie med løn fra start. Hvis ikke det er muligt, så gå efter mindre som fx 2-3 ugers betalt ferie. Du kan også forhandle om andre benefits, men gør inden forhandlingen op med dig selv, hvad der er vigtigst for dig.

For dig som bliver ansat i en virksomhed uden overenskomst 

Hvis der ikke er en overenskomst eller personalehåndbog, der regulerer dine vilkår, kan du i princippet forhandle om flere elementer i din kontrakt som fx betalt ferie fra start, betaling af faglige abonnementer, netværk, mentorforløb, pension fra dag 1 m.v. 

For dig som bliver ansat på en overenskomst

Hvis du ansættes i en stor privat virksomhed, hvor der er indgået en overenskomst, eller hvor virksomheden har en personalehåndbog, er der typisk en ’fast pakke’, hvor alt fra pension, ekstra feriedage og barsel er fastlagt.

De vilkår, som er fastlagt i overenskomsten, kan være sværere at forhandle om, da de gælder for alle medarbejdere. Men du kan alligevel godt prøve at forhandle om ferie med løn, din titel, om hvornår du skal lønforhandle igen m.v.

Hvis der er en overenskomst med Djøf, kan du enten kontakte Djøf for mere information, men du kan også kontakte tillidsrepræsentanten på den specifikke virksomhed for at få mere viden om lønniveauet, arbejdskulturen og arbejdspladsen som helhed. 

For dig der skal arbejde som graduate

Erfaringsmæssigt ved vi, at der er stor forskel på, hvordan graduates bliver lønnet. I den finansielle branche ligger graduates lønninger ofte over Djøfs vejledende startløn og i mindre produktionsvirksomheder kan lønnen ligge langt lavere. 

Løn, pension og goder er oftest fastlagt og ens for alle graduates i virksomheden, men derfor skal du selvfølgelig prøve at udfordre det, hvis du kommer med nogle særlige kompetencer eller fx relevant erfaring fra den arbejdsgiver, hvor du skal være graduate

Det, der kan forhandles om, er, hvornår du anciennitetsmæssigt rykker op på næste trin. Det kan også være, at betalt ferie kan være noget af det, som du kan forhandle om. 

Offentligt ansat 

For dig som skal arbejde på en offentlig arbejdsplads

Som offentligt ansat er en del af din løn og din pension fastsat på forhånd i den statslige, kommunale eller regionale overenskomst. Din løn består af et anciennitetsbestemt basisløntrin og som udgangspunkt et anciennitetsbestemt rådighedstillæg. Derudover kan du forhandle individuel løn i form af kvalifikationstillæg og funktionstillæg samt eventuelt andre goder. Din basisløn og dit rådighedstillæg er ikke til forhandling, da de er fastsat i overenskomsten.

Når du skal ansættes i det offentlige, er det formelt tillidsrepræsentanten på den givne arbejdsplads, som skal aftale din løn. Derfor er det en god idé, at du tager fat i tillidsrepræsentanten for at få lidt mere at vide om, hvad der lønmæssigt er tradition for, hvilke lokale vilkår, fx om arbejdstid, der gælder, og hvilke goder, der eventuelt er på arbejdspladsen.

Du kan få oplyst, hvem der er tillidsrepræsentant på den konkrete arbejdsplads ved at kontakte Djøf.

Du kan læse mere om tillidsrepræsentantens rolle ved lønforhandling i forbindelse med ansættelse på en offentlig arbejdsplads.

Du kan læse mere om basisløn og tillæg i det offentlige.

Tænk længere

Djøf

Personalegoder og løn

Tjek din løn

Beregn din løn

Djøfbladet

Ø-bossen kommer fra Mærsk

Som direktør for Ungdomsøen, der åbner lørdag d. 24. august, står Dea Forchhammer i spidsen for en 50.000 kvadratmeter stor ø i Øresund. Når hun ikke er på øen, har hun kontor i et spejdercenter – noget af et spring fra hendes tidligere job i et af landets allerstørste firmaer.

PR-foto
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Óli Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent