Djøf

Din lønforhandling som privatansat leder

Som privatansat leder har du gode muligheder for at påvirke elementerne i din lønpakke.

En del af lønnen kan bestå af pensionsordning, bonus, goder fx firmabil, multimedier, firmabetalte netværk og foreningskontingenter.

!!!! Via værktøjet Tjek din løn kan du blive skarpere på lønniveauet for lederstillingerne inden for din branche. Du kan også finde nyttige lønstatistikker i vores publikationer på det private arbejdsmarked.

Afklar dine ønsker

Erfaring viser, at jo højere du er i ledelseshierarkiet, jo større mulighed er der for at imødekomme dine individuelle ønsker til lønpakken. Den mulighed kan udnyttes optimalt, hvis du før forhandlingen afklarer dine ønsker og dermed sætter fokus på de vigtigste elementer for dig.

Nogle ledere lægger vægt på en høj pensionsprocent, mens andre foretrækker en god bilordning eller vedligeholdelse af et højt uddannelsesniveau med en ramme til valgfri efteruddannelse. Overvej dine interesser på den lange bane og tilpas dit udspil til lønforhandling derefter.

Hvem forhandler din løn?

Bliver du tilbudt en direktørstilling, vil lønpakken blive individuelt aftalt og forhandles med øverste daglige ledelse i organisationen, typisk den administrerende direktør.

Er du administrerende direktør vil lønvilkårene blive forhandlet med bestyrelsen, oftest repræsenteret af bestyrelsesformanden eventuelt bistået af en ekstern advokat. Hvis bestyrelsen er usikker på niveauet for en rimelig årlig lønudvikling og ønsker en armslængde dertil, kan det være en fordel at indføje en årlig minimumsregulering på baggrund af Djøf Privats lønstatistik.

Det er også muligt at aftale en løntrappe, fx at lønnen stiger med 3% årligt i en flerårig periode, så man undgår en årlig diskussion mellem bestyrelse og administrerende direktør.

Djøfbladet

Forskning: Økonomistuderende er kolde og kyniske

Studerende på økonomi er mere hensyns- og samvittighedsløse end medstuderende på andre samfundsvidenskabelige fag, viser nyt dansk studie. Det er ønsket om magt og penge, som tiltrækker de kolde typer, mener forsker bag undersøgelsen.

Illustration: Shutterstock
Djøf blog

Så læs dog en bog i din ferie

Slap af og læs en bog, i stedet for at kigge på andre folks Facebook-billeder ...


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent