Djøf

Din lønforhandling som privatansat leder

Som privatansat leder har du gode muligheder for at påvirke elementerne i din lønpakke.

En del af lønnen kan bestå af pensionsordning, bonus, goder fx firmabil, multimedier, firmabetalte netværk og foreningskontingenter.

!!!! Via værktøjet Tjek din løn kan du blive skarpere på lønniveauet for lederstillingerne inden for din branche. Du kan også finde nyttige lønstatistikker i vores publikationer på det private arbejdsmarked.

Afklar dine ønsker

Erfaring viser, at jo højere du er i ledelseshierarkiet, jo større mulighed er der for at imødekomme dine individuelle ønsker til lønpakken. Den mulighed kan udnyttes optimalt, hvis du før forhandlingen afklarer dine ønsker og dermed sætter fokus på de vigtigste elementer for dig.

Nogle ledere lægger vægt på en høj pensionsprocent, mens andre foretrækker en god bilordning eller vedligeholdelse af et højt uddannelsesniveau med en ramme til valgfri efteruddannelse. Overvej dine interesser på den lange bane og tilpas dit udspil til lønforhandling derefter.

Hvem forhandler din løn?

Bliver du tilbudt en direktørstilling, vil lønpakken blive individuelt aftalt og forhandles med øverste daglige ledelse i organisationen, typisk den administrerende direktør.

Er du administrerende direktør vil lønvilkårene blive forhandlet med bestyrelsen, oftest repræsenteret af bestyrelsesformanden eventuelt bistået af en ekstern advokat. Hvis bestyrelsen er usikker på niveauet for en rimelig årlig lønudvikling og ønsker en armslængde dertil, kan det være en fordel at indføje en årlig minimumsregulering på baggrund af Djøf Privats lønstatistik.

Det er også muligt at aftale en løntrappe, fx at lønnen stiger med 3% årligt i en flerårig periode, så man undgår en årlig diskussion mellem bestyrelse og administrerende direktør.

Djøfbladet

Hver anden døjer med støj

Flere og flere i djøf-brancher føler sig generet af støj på arbejdet – de fleste, fordi de sidder i storrumskontorer, vurderer ekspert. Kontorstøj giver hovedpine og reducerer effektiviteten. Alligevel sværger arbejdsgivere stadig til storrum.

Foto: Nima Stock/Ritzau
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent