Djøf

Din lønforhandling som leder

Når du får dit første lederjob – eller skifter til et lederjob på et højere ledelsesniveau – viser erfaringen, at de største lønstigninger opnås ved selve jobskiftet og i de første år derefter i samme job.

Hvad påvirker din løn?

 • Omfanget af dit faglige og økonomiske ansvarsområde
 • Omfanget og karakteren af dine strategiske ledelsesopgaver
 • Antallet og sammensætningen af dine medarbejdere
 • Om du er ny eller erfaren leder
 • Dine kompetencer, kvalifikationer og resultater  
 • Arbejdspladsens geografiske placering
 • Din forhandlingsposition. Har du flere jobtilbud på hånden? Er du ledig?

Er du ansat i en politisk ledet organisation, har det desuden betydning:

 • Hvor tæt du er på det politiske niveau
 • Om du har ansvar for et område med særlig politisk eller mediemæssig bevågenhed.

Ved de løbende lønforhandlinger vil der desuden naturligt være fokus på:

 • Din evne til at bidrage og eksekvere på den overordnede strategi 
 • Din evne til at prioritere og træffe beslutninger ud fra organisationen som helhed
 • Dine resultater og målopfyldelsesgrad
 • Din fleksibilitet i forhold arbejdsopgaver og eventuelle organisationsændringer
 • Dit potentiale i organisationen fremadrettet.
 • Brug vores ledersite til at hente inspiration til din rolle som leder.

Se webinar: Opbyg dit netværk til lederjobbet

Bonus og resultatløn

Ud over din faste løn vil du som leder i mange tilfælde have mulighed for at indgå en aftale om bonus/resultatløn.

Som leder vil bonus ofte være knyttet tæt op på organisationens samlede resultat og relevante mål inden for dit ansvarsområde.

Vær særlig opmærksom på løbende ændringer i organisationen, som kan påvirke dine muligheder for at opnå bonus – og tag gerne bonusordningen op til drøftelse ved væsentlige ændringer i forudsætningerne. Læs mere om bonus og resultatløn.

 

Tænk længere

Djøf

Din lønforhandling som offentlig leder

Djøf

Din lønforhandling som privatansat leder

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent