Djøf

Din lønforhandling som leder

Når du får dit første lederjob – eller skifter til et lederjob på et højere ledelsesniveau – viser erfaringen, at de største lønstigninger opnås ved selve jobskiftet og i de første år derefter i samme job.

Hvad påvirker din løn?

 • Omfanget af dit faglige og økonomiske ansvarsområde
 • Omfanget og karakteren af dine strategiske ledelsesopgaver
 • Antallet og sammensætningen af dine medarbejdere
 • Om du er ny eller erfaren leder
 • Dine kompetencer, kvalifikationer og resultater  
 • Arbejdspladsens geografiske placering
 • Din forhandlingsposition. Har du flere jobtilbud på hånden? Er du ledig?

Er du ansat i en politisk ledet organisation, har det desuden betydning:

 • Hvor tæt du er på det politiske niveau
 • Om du har ansvar for et område med særlig politisk eller mediemæssig bevågenhed.

Ved de løbende lønforhandlinger vil der desuden naturligt være fokus på:

 • Din evne til at bidrage og eksekvere på den overordnede strategi 
 • Din evne til at prioritere og træffe beslutninger ud fra organisationen som helhed
 • Dine resultater og målopfyldelsesgrad
 • Din fleksibilitet i forhold arbejdsopgaver og eventuelle organisationsændringer
 • Dit potentiale i organisationen fremadrettet.
 • Brug vores ledersite til at hente inspiration til din rolle som leder.

Se webinar: Opbyg dit netværk til lederjobbet

Bonus og resultatløn

Ud over din faste løn vil du som leder i mange tilfælde have mulighed for at indgå en aftale om bonus/resultatløn.

Som leder vil bonus ofte være knyttet tæt op på organisationens samlede resultat og relevante mål inden for dit ansvarsområde.

Vær særlig opmærksom på løbende ændringer i organisationen, som kan påvirke dine muligheder for at opnå bonus – og tag gerne bonusordningen op til drøftelse ved væsentlige ændringer i forudsætningerne. Læs mere om bonus og resultatløn.

 

Tænk længere

Djøf

Din lønforhandling som offentlig leder

Djøf

Din lønforhandling som privatansat leder

Djøfbladet

Djøferne sidder for meget ned

Djøfere er højt placeret på listen over, hvor meget folk sidder ned på jobbet, viser ny forskning. Men er det et problem? Vi har spurgt Mette Korshøj Larsen, som forsker i stillesiddende arbejde ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Illustration: Lasse Skovgaard Christensen
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent