Djøf

Din lønforhandling, når du har en tillidsrepræsentant

Som medarbejder i det offentlige er det aftalt lokalt, om det er dig eller din tillidsrepræsentant, der forhandler din løn. Der kan således lokalt aftales individuel lønforhandlingsret.

Som special- eller chefkonsulent i staten har du under alle omstændigheder selv forhandlingsretten. 

Selv om du forhandler selv, skal lønnen godkendes af tillidsrepræsentanten.

Forhandler du selv, er tillidsrepræsentanten en nyttig sparringspartner.

Hvis din tillidsrepræsentant forhandler på dine vegne, er det vigtigt, at du klæder vedkommende bedst muligt på til forhandlingen. 

Vær opmærksom på, at dine forventninger er realistiske i forhold til de rammer og muligheder, tillidsrepræsentanten har i den givne situation/på det givne tidspunkt på din konkrete arbejdsplads. 

Hvis I ikke har aftalt individuel forhandlingsret på din arbejdsplads, kan du overveje at drøfte det med din tillidsrepræsentant og dine kolleger. Djøf synes, at individuel forhandling er en god idé, og vi kommer gerne ud på din arbejdsplads, hvis I vil høre om individuel forhandlingsret og/eller have gode råd til den årlige lønforhandling.

Forbered din lønforhandling

Du skal forberede og ”tænke” den årlige lønforhandling ens, uanset om du selv forhandler, eller din tillidsrepræsentant forhandler på dine vegne. 

Du skal finde og begrunde dit udspil, og du skal tænke alternativer. Du skal prioritere mellem dine ønsker, og du skal pege på de resultater/kompetencer, du vil fremhæve. Det skal være tydeligt, hvilke gode og saglige argumenter, du har for dit lønønske. 

Brug relevant lønstatistik:

Tjek din løn 

Lønoversigt

Løn for offentlige

Lønoverblik

Kommunernes lønstatistik

eller læs mere om den årlige lønforhandling

På mange offentlige arbejdspladser har man fuld åbenhed om løn og deler lønoplysninger, herunder begrundelser for tillæg, forud for den årlige lønforhandling. Den viden kan du bruge, når du skal forberede dig.

Du kan holde dit udspil op mod relevante kollegers lønniveau, ligesom det giver dig viden om, hvad der bliver lagt vægt på i en lønforhandling på din arbejdsplads.

Til selve forhandlingen skal du udelukkende tage udgangspunkt i dine egne resultater og dit eget lønniveau. 

Tag en lønsamtale med din chef eller få forventningsafstemt dine lønønsker med din chef før den årlige lønforhandling – og særligt hvis tillidsrepræsentanten forhandler.

På nogle arbejdspladser afholdes sådanne samtaler mellem chef og medarbejder systematisk. Den samtale er et vigtigt led i lønforhandlingen, fordi du får en mulighed for at påvirke din chef, ligesom du kan lytte til din chefs holdninger/ønsker. Det er vigtigt – og det er dit ansvar – at din chef kender din indsats og dine resultater.

Djøf anbefaler individuel løndannelse

Djøf arbejder for individuel løndannelse. Differentering i lønningerne kan være en fordel for dig. Sammenlign lønniveauer på tværs af organisationen og brug hinanden som "løftestænger". Hvis en kollega med opgaver, som ligner dine, får mere i løn, så se nærmere på, hvilke begrundelser der er brugt for din kollegas tillæg, så har du input til din egen lønforhandling.

Djøf anbefaler ikke, at man i klubber aftaler faste minimumstillæg.Som udgangspunkt skal det være din egen vurdering, om du vil tage imod en given lønforbedring uanset størrelsen.

Hvis I oplever, at tillæggene bliver så små, at de reelt ikke kan mærkes, så tag det op i klubben, og klæd tillidsrepræsentanten på til at drøfte størrelser på tillæg og motivation med ledelsen.

 

Djøfbladet

Sådan var det at være anklager i ubådssagen

Mød Jakob Buch-Jepsen, der førte efterforskernes arbejde frem i byretten under den nok mest intenst mediedækkede danske straffesag nogensinde. Det var ikke en kompliceret sag, siger han, ”men det er den, der har påvirket mig mest som menneske.”

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Fight Night: Kom til kamp mellem det interne og det åbne kursus

Nogle gange er du på kursus internt på din arbejdsplads, andre gange hos en kursusvirksomhed eller et universitet. Hvis vi sætter de to varianter stævne i en boksekamp, hvem vil så slå den anden ud?


Line Frost Pedersen
Line Frost Pedersen
Udviklingskonsulent