Djøf

Din løn som advokat

Selvom advokatbranchen er præget af individuelle kontrakter med fri løndannelse, vil lønniveauet som advokatfuldmægtig ofte være fastsat på forhånd fra din arbejdsgiver.

Langt de fleste advokatkontorer har satser for henholdsvis 1. 2. og 3. årsfuldmægtig - med mulighed for udsving, hvis du har en helt særlig baggrund, der afviger fra den typiske, nyuddannede fuldmægtig.

Djøf Advokat skitserer løbende en vejledende mindsteløn for advokatfuldmægtige på alle tre fuldmægtigår for advokatfuldmægtige ansat på advokatkontorer. Satserne er bruttolønssatser og inkluderer et eventuelt pensionsbidrag. Lønnen afspejler, at der er tale om en uddannelsesstilling.

Lønstatistik 2016 for advokater

Hvordan kommer du op på et højt lønniveau?

Selvom de vejledende mindstesatser ofte anvendes, vil lønniveauet for mange advokatfuldmægtige ligge markant højere. Det skyldes tit følgende faktorer:

  • Ansættelse på et større advokatkontor
  • Ansættelse i hovedstadsområdet
  • Relevant forudgående specialisterfaring, fx fra offentlige myndigheder.

Lønnen som advokat

Det største lønhop får du ved overgang fra ansættelsen som advokatfuldmægtig til advokat. Bestallingen indebærer en mulighed for større indtjening for din arbejdsgiver, og dermed er der basis for en markant lønstigning. Typisk lønstigning udgør 7.000-10.000 kr. pr. måned, hvor de højeste stigninger ses i hovedstadsområdet.

På de store kontorer i København vil lønnen som 1. og 2. årsadvokat også være centralt fastlagt. Den individuelle tilpasning vil typisk ske via bonusordninger. Når advokatlønnen forhandles, vil der være andre elementer involveret ud over det rent faglige niveau.

Sædvanlige succeskriterier er:

  • Stor debitérbar omsætning
  • Tilførelse af nye klienter
  • Forretningsforståelse og dermed partnerpotentiale
  • Speciale inden for et fagområde.
Djøfbladet

Djøferne sidder for meget ned

Djøfere er højt placeret på listen over, hvor meget folk sidder ned på jobbet, viser ny forskning. Men er det et problem? Vi har spurgt Mette Korshøj Larsen, som forsker i stillesiddende arbejde ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Illustration: Lasse Skovgaard Christensen
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent