Djøf

Tillæg og pension

Ud over basislønnen kan du som medarbejder, eventuelt via din tillidsrepræsentant, forhandle kvalifikations- og/eller funktionstillæg og dermed få en højere individuel løn.

Du kan forhandle kvalifikationstillæg på baggrund af dine kvalifikationer, kompetencer, erfaring og specialviden.

Du kan forhandle funktionstillæg, hvis du fx varetager en bestemt funktion eller har en særlig rolle, en særlig opgave eller et særligt ansvar. Et funktionstillæg ophører, når du ophører med at varetage funktionen. Du kan i den forbindelse forsøge at forhandle et kvalifikationstillæg i stedet.

Mange steder oplyser man størrelsen på tillæg som x antal kr. årligt i grundniveau/grundbeløb. Du kan beregne, hvad beløbet svarer til i aktuelt niveau, altså hvad du reelt får i løn/lønstigning. 

Du kan forhandle engangsvederlag på baggrund af fx en særlig indsats, et opnået resultat eller en bestemt opgave.

En variation af engangsvederlag er resultatløn. Resultatløn betyder, at du får et beløb, hvis du opnår nogle på forhånd aftalte mål inden for en bestemt tidshorisont. Resultatløn kan udmøntes som engangsvederlag, som varige eller midlertidige tillæg

Som offentligt ansat er pensionen fastsat på forhånd. Pensionen lægges oveni din løn. Husk dette, når du vurderer din samlede løn, særligt hvis du sammenligner med en privat ansættelse/løn.

Der indbetales pension af alle dine faste løndele. Du har mulighed for at vælge at få en lille del af pensionen udbetalt som løn.

Du kan se størrelsen på pensionsbidragene for henholdsvis stat, kommune og region samt hvor meget, du kan få udbetalt som løn i vores aktuelle lønoversigt.

Pension

Som offentligt ansat er pensionen fastsat på forhånd. Pensionen lægges oveni din løn. Husk dette, når du vurderer din samlede løn, særligt hvis du sammenligner med en privat ansættelse/løn.

Der indbetales pension af alle dine faste løndele. Du har mulighed for at vælge at få en lille del af pensionen udbetalt som løn.

Du kan se størrelsen på pensionsbidragene for henholdsvis stat, kommune og region samt hvor meget, du kan få udbetalt som løn i vores aktuelle lønoversigt.

Djøfbladet

Ny forskning: Frivilligt arbejde fører ikke til job

Er du jobsøgende, er det så godt som værdiløst at skrive erfaring med frivilligt arbejde på cv’et, konkluderer ny dansk forskning. Resultatet overrasker a-kasse.

Foto: Barsan Attila/Shutterstock
Djøf blog

Sig nu bare, hvad du får i løn

Der er typisk tre grunde til, at du og din kollega ikke vil fortælle, hvad I tjener. Men ingen af dem holder.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent