21.12.2016

Din løn som underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler består af et centralt aftalt basisløntrin, et centralt aftalt adjunkt-/lektortillæg plus eventuelle individuelle tillæg (kvalifikations- og/eller funktionstillæg) og/eller engangsvederlag/resultatløn.

Du kan også ansættes som docent. Din løn består i så fald af en centralt aftalt særlig basisløn og et docenttillæg, hvis minimum er centralt fastsat. Herudover kan din løn bestå af eventuelle individuelle tillæg (kvalifikations- og/eller funktionstillæg) og/eller engangsvederlag/resultatløn.

Basisløn

Læs mere om dit basisløntrin

Lønoversigt

Læs mere om dine ansættelsesvilkår som underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Ud over grundlønnen kan du forhandle kvalifikations- og/eller funktionstillæg og dermed individuelt få en højere løn. 

Brug værktøjet Tjek din løn og bliv klogere på din markedsværdi. Du kan også finde nyttige statistiske oplysninger, som indeholder lønstatistik for statslige arbejdspladser.