Djøf

Din løn som offentligt ansat

Som offentligt ansat er dine løn- og ansættelsesvilkår fastsat i de statslige, kommunale eller regionale overenskomster og aftaler. Din løn er sammensat af en basisløn/grundløn og individuel løn i form af kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag/resultatløn, arbejdsgiverbetalt pension samt eventuelt andre goder.

Din basisløn som medarbejder

Din løn som fuldmægtig i staten, en kommune eller region består af et anciennitetsbestemt basisløntrin, som udgangspunkt et anciennitetsbestemt rådighedstillæg og eventuelle individuelle tillæg, engangsvederlag og en eventuel resultatløn samt pension. Din basisløn og dit rådighedstillæg er ikke til forhandling, da de er fastsat i overenskomsten.

Din basisløn som special- eller chefkonsulent i en kommune eller region består af en fast basisløn. I staten er special- og chefkonsulenters basisløn et interval, hvor du kan forhandle om din indplacering. Udover basislønnen kommer eventuelle individuelle tillæg, engangsvederlag og en eventuel resultatløn samt pension. Udover din løn skal du også være opmærksom på dine øvrige vilkår som special- eller chefkonsulent.

Som fuldmægtig afhænger din indplacering på basisløntrin og rådighedstillæg af din erfaring som kandidat, altså hvor mange års akademisk arbejde du har haft, efter du blev kandidat. 

Som nyuddannet kandidat bliver du indplaceret på løntrin 4, som er et toårigt trin. Herefter følger trin 5 og 6, som er etårige. Og herefter følger trin 8, som er sluttrin på basislønskalaen. Trin 7 er civiløkonomernes øverste trin. Som bachelor kan du blive indplaceret fra trin 1 til trin 5.

Bliver du som djøfer ansat i en administrativ generaliststilling, har du krav på rådighedstillæg. Rådighedstillæggets størrelse er også fastlagt i overenskomsten og kan ikke forhandles.

Rådighedstillægget er også anciennitetsbestemt, men efter en anden skala.  

Lønoversigten viser de forskellige basisløntrin, rådighedstillæg samt basislønnen for special- og chefkonsulenter i henholdsvis stat, kommune og region.

Du kan forhandle om at blive indplaceret på et højere basisløntrin, end overenskomsten giver ret til. Hvis din arbejdsgiver tilbyder dig et højere basisløntrin for at imødekomme et lønkrav fra dig, kan du med fordel forsøge at få et individuelt tillæg i stedet, da du så fortsat vil stige i din basisløn. 

På enkelte områder i staten er der i overenskomsten fastsat faste tillæg for at varetage bestemte funktioner fx som ministersekretær. Du kan se eksempler på sådanne faste tillæg til overenskomstansatte i staten i den aktuelle lønoversigt.

Læs mere om individuelle tillæg i form af kvalifikationstillæg, funktionstillæg, engangsvederlag og resultatløn.

Tillæg og pension

Din løn som underviser og forsker på universiteter

Din løn som professor i staten

Din løn som underviser på erhvervsgymnasier

Din løn som underviser på erhvervsakademier og professionshøjskoler

Djøfbladet

Hver anden døjer med støj

Flere og flere i djøf-brancher føler sig generet af støj på arbejdet – de fleste, fordi de sidder i storrumskontorer, vurderer ekspert. Kontorstøj giver hovedpine og reducerer effektiviteten. Alligevel sværger arbejdsgivere stadig til storrum.

Foto: Nima Stock/Ritzau
Djøf blog

Skal man have et andet job, før man siger op?

Måske har du brugt din sommerferie på at overveje din jobsituation. Men du tør ikke sige dit job op, før end at du har et andet på hånden. Hvornår skal man sige et job op? Hvornår er det smart at blive?


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent