Djøf

Du har ikke fået din løn

Hvis du ikke har fået din løn til sædvanlig tid, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. Hvis arbejdspladsen fx er gået konkurs, skal du overholde visse betingelser for at få udbetalt din løn.

Du har ikke fået din løn. Hvad gør du?

1. Send et påkrav

Du skal sende det, man kalder et påkrav til din arbejdsgiver. Et påkrav er en mail, hvor du skriver, at du ikke har fået udbetalt din løn, og du skal give din arbejdsgiver en frist på 3-5 dage til at udbetale lønnen til dig. Du skal desuden skrive, at du er berettiget til at ophæve din ansættelse, hvis pengene ikke bliver betalt til dig inden, at fristen udløber.

Du skal fortsætte med at arbejde som normalt i den fristperiode, som du har givet i påkravet.
Påkravet fungerer som en påmindelse til din arbejdsgiver. Hos Djøf vil vi gerne skrive mailen for dig og sende det til din arbejdsgiver. Kontakt os på dk¤djoef¤djoef eller telefon 33 95 97 00.

2. Når fristen er overskredet

Hvis din arbejdsgiver ikke har udbetalt løn til dig, når fristen i påkravet er udløbet, kan du ophæve din ansættelse, forlade din arbejdsplads og starte processen med et erstatningskrav. 

Ophæve kontrakt

Hvis du vil ophæve din kontrakt, skal du skrive til din arbejdsgiver, at du ophæver den pga. væsentlig misligholdelse. Det er nemlig en væsentlig misligholdelse, når din arbejdsgiver ikke udbetaler din løn. 

Erstatningskrav

Du skal samtidig med ophævelsen af ansættelsen, eller lige umiddelbart efter, opgøre dit erstatningskrav. Dit erstatningskrav indeholder helt nøjagtigt det, din arbejdsgiver skylder dig. Et erstatningskrav skal være skriftligt. Dit erstatningskrav vil typisk indeholde:

 • Din manglende løn indtil nu 
 • Løn og pension i hele opsigelsesperioden (det vil sige din arbejdsgivers opsigelsesvarsel)
 • Feriegodtgørelse
 • Andre personalegoder af økonomisk værdi, fx mobiltelefon og pc.

Djøf vil gerne hjælpe dig med dette.

Kontakt Jobcentret

Når du har ophævet din ansættelse og forlader din arbejdsplads, skal du med det samme henvende dig til Jobcentret  og melde dig ledig. Hvis den virksomhed, hvor du var ansat, senere går konkurs, kan du kun få penge udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis du er tilmeldt Jobcenteret. Det er et krav, fordi du har pligt til at begrænse din økonomiske skade mest muligt.

Hvis virksomheden, hvori du var ansat, senere går konkurs, kan du kun få penge udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond, hvis du er tilmeldt Jobcenteret. Det er et krav, da du har pligt til at begrænse din økonomiske skade mest muligt.

Hvordan får jeg løn?

Hvis din arbejdsgiver ikke har betalt det, de skylder dig inden en frist på 3-5 dage efter, at du har ophævet din ansættelse, vil Djøf vurdere, om virksomheden har manglende betalingsevne. Hvis det er tilfældet, vil Djøf indgive en konkursbegæring mod virksomheden.

Hvis det viser sig, at der er andre grunde til, at de mangler at betale din løn, end økonomiske problemer, vil Djøf forfølge dit krav på andre måder. Det kan i sidste ende betyde en retssag.

Du bør stille krav om sikkerhed for din løn

Hvis din arbejdsgiver er under rekonstruktion eller hvis du efter en konkurs stadig skal arbejde for konkursboet, så skal du bede arbejdsgiver eller kurator om at få stillet sikkerhed for din løn.  Du har som ansat i disse situationer ret til at få stillet sikkerhed for den næste måneds løn, som du skal have udbetalt. Sikkerheden vil sædvanligvis være i form af en bankgaranti.  

Hvis du fremsætter krav om at få stillet sikkerhed for din næste månedsløn, har virksomheden 14 dage til at stille sikkerheden.  

Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke din løn for de dage, hvor du har arbejdet for konkursboet.

Du kan tjekke om din arbejdsgiver er gået konkurs ved at henvende dig til skifteretten i den retskreds, som virksomheden hører under.  I København skal du henvende dig til Sø- og Handelsretten. Du skal oplyse virksomhedens CVR.nr. Det fremgår af din kontrakt og dine lønsedler eller du kan finde CVR.nr. på virk.dk.

Kontakt Djøf med det samme

Hvis din arbejdsgiver er under rekonstruktion eller er gået konkurs, bør du kontakte Djøf med det samme. Vi kan vejlede dig om, hvorvidt du skal fremsætte krav om at få stillet sikkerhed for lønnen. Djøf vil gerne fremsætte kravet for dig.

Skal du hæve din ansættelse?

Konkursen er ikke i sig selv en grund til at hæve din ansættelse. Hvis du har fået din løn udbetalt, så er der ingen grund til at hæve din ansættelse.

Fra den dato, din arbejdsgiver er blevet til et konkursbo, har arbejdsgiveren 2 uger til at beslutte, om de vil gøre brug af din arbejdskraft. Konkursboet vælger ofte at opsige og fritstille alle medarbejdere, så derfor er det meget sjældent, at du selv behøver at hæve din ansættelse. 

Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en fond, der udbetaler løn, feriegodtgørelse med videre, når en virksomhed enten er gået konkurs, er ophørt med at eksistere eller i tilfælde af en arbejdsgivers død.

LG udbetaler dit tilgodehavende i konkursboet, dog maksimalt 160.000 kr. efter skat (feriegodtgørelse udregnes separat og tæller altså ikke med i det maksimale beløb). Du kan på LG’s hjemmeside se, hvilke krav LG dækker. Du er også velkommen til at kontakte Djøf. 

Hvordan anmelder jeg krav til LG?

Når du anmelder et krav til LG, skal du benytte et særligt skema, som du kan finde på LG’s hjemmeside eller ved at ringe til LG på telefon 48 20 49 17.  

Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af LG?

 • Anmeld inden 4 måneder
  Du skal være opmærksom på, at kravet om godtgørelse skal anmeldes til LG inden 4 måneder, efter din arbejdsgiver er gået konkurs. Hvis du anmelder dit krav senere end 4 måneder (fra den dato konkursdekretet er afsagt), kan LG nægte at udbetale dit krav.
  I praksis er det kun i ganske særlige tilfælde, at de dispenserer fra anmeldelsesfristen. Såfremt du anmelder et krav på ferie, skal du anmelde det til LG snarest muligt efter, at du har kendskab til, at din arbejdsgiver er gået konkurs. 
 • Du skal være jobsøgende
  Hvis du er fritstillet af din arbejdsgiver, har du pligt til at søge arbejde for at begrænse dit løntab i opsigelsesperioden. Du skal tilmelde dig Jobcenteret og søge arbejde for at få udbetalt erstatning for opsigelsesperioden af LG.  
 • Administrerende direktører dækkes sjældent
  Direktører får normalt ikke dækket lønkrav mv. 

Djøf hjælper dig i kontakten med LG  

Djøf vil gerne hjælpe dig med at tjekke anmeldelsesskemaet, inden det sendes til LG. Dette kræver dog, at du giver Djøf fuldmagt på 1. side i anmeldelsen.

LG har sædvanligvis en behandlingstid på op til 2-3 måneder, efter du har søgt om dækning. Dette kan være lang tid at vente, og derfor kan du ansøge Djøf om at give dig et lån fra Djøfs Fond.

For at få lånet, sender Djøf på dine vegne anmeldelsesskemaet til LG og samtidig skal du give Djøf transport på dit krav mod fonden. Det betyder, at du skal skrive under på, at LG udbetaler beløbet til Djøf.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om lånemuligheden, er du velkommen til at kontakte Djøf.

Tænk længere

Djøf

Virksomhedsoverdragelse

Djøf

Din mail når du stopper

Djøfbladet

Her er de brancher, hvor du tjener mest – og mindst

Der er højere løn i at være skarp til tal end i at være god til ord. Derfor er der også massiv økonomisk forskel på, om man som djøfer arbejder i en bank eller i en medievirksomhed. Se hvilke djøf-brancher der giver den højeste og laveste gennemsnitsløn.

Foto: Peter Klint/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Hvis du er det grå guld, er jeg så det skaldede guld?

Om at søge job eller skifte spor, når du er fyldt 50. Mennesker over 50 er stabile, loyale og en kæmpe ressource af viden og erfaring til gavn for både kollegaer og arbejdspladser. Det budskab synes jeg, vi skal dele.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent