Djøf

Personlighedstest, IQ-test, færdighedstest og caseinterview

I mange ansættelsesforløb indgår test som en del af rekrutteringsprocessen. Læs hvordan du forbereder dig til en test, om de mest anvendte testtyper - personlighedstest, intelligenstest, færdighedstest og caseinterview - og øv dig her.

Hvordan skal du forholde dig til en test?

Det kan være nervepirrende at stå overfor en test i et rekrutteringsforløb. Chefkonsulent Bella Lea Buono giver dig gode råd.

Test i forbindelse med en jobsamtale

I mange ansættelsesforløb indgår test som en del af rekrutteringsprocessen. Test kan forekomme både før og efter samtaler, og nogle gange i forbindelse med 2. runde samtaler og udvælgelse. De mest anvendte tests kan inddeles i følgende hovedgrupper:

 • Personlighedstests
 • Intelligenstests
 • Færdighedstests
 • Case interview

Virksomhederne bruger tests til at afdække særlige træk ved dig, så de kan få et kvalificeret bud på, om dine personlighedstræk, kompetencer og evner matcher deres behov.  

Resultaterne af en test står ikke alene, men bruges ofte som et dialogværktøj, der skal hjælpe til at be- eller afkræfte indtrykket af dig. Evalueringen af dine testresultater indgår som et led i den samlede vurdering af dig.

En personlighedstest indeholder typisk et spørgeskema med mellem 100 og 300 spørgsmål med faste svarmuligheder (multiple choice). Testen anvendes i et forsøg på at få viden om dine dybereliggende karaktertræk.

Langt de fleste tests er udviklet til vurdering af jobansøgere og går derfor sjældent videre end til at afdække de sider af din personlighed, der har betydning for din evne til at bestride jobbet. 

Ved at afprøve de tre testtyper, kan du få en indikation af, hvad en test vil vise om dig. Når du er forberedt på det, vil du også kunne forberede dig på, hvordan resultaterne kan bruges i en rekrutteringssituation. 

IQ-tests handler om at give et billede af dine analytiske evner, dine evner til at tænke dig om og løse problemer.

Intelligenstesten måler logisk, sproglig og matematisk kapacitet og foregår som regel på tid. Ved at løse forskellige opgaver giver testen et billede af din evne til at tænke dig frem til en konkret løsning på et problem. Prøv en IQ-test.

Færdighedstesten tester din omhyggelighed og viser, hvor god du fx er til at observere både tal og bogstaver under tidspres. Formålet med testen kan også være at give en indikation af, hvor stort dit ordforråd er, hvor god du er til at stave, eller hvor logisk du tænker. Det kan også være en test af, hvor effektiv du er til at lære nyt. Prøv færdighedstests på dansk og på engelsk. 

Et case interview tager udgangspunkt i en opgave eller problemstilling som du bliver stillet og skal løse. Denne type bruges til at få indblik i hvordan du løser og formidler løsningen af en konkret problemstilling, samtidig med at virksomheden får større indblik i faglighed, kommunikationsevner, præsentationsteknik med videre.

Det kan variere hvor lang forberedelse der gives til disse cases. Casen kan udleveres på forhånd så du kan forberede dig hjemme og fremlægge til samtalen. En anden fremgangsmåde er, at der stilles case spørgsmål til samtalen, som du vil få mulighed for at forberede dig på i forbindelse med samtalen.

Det vigtigste hvis du stilles over for en case:

 • Forstå casen og sæt dig ind i problemstillingen
 • Gå metodisk til værks og løs opgaven
 • Præsenter resultatet og metoden hvorpå du er kommet frem til resultatet
 • Tænk over din præsentationsteknik

Hvis du bliver oplyst om, at test indgår som en del af rekrutteringsprocessen, så skal du forberede dig bedst muligt.

 • Spørg ind til testen og testforløbet
 • Opsøg viden om den konkrete test, søg fx på nettet
 • Øv dig på lignende tests
 • Sæt god tid af til at udfylde/forberede testen
 • Skab ro og rum omkring dig, når du udfylder/forbereder testen
 • Læs og forstå instruktion og vejledning inden du går i gang.
 • Besvar intuitivt og ærligt
 • Vær åben og ærlig når du får din feedback. Forhold dig nysgerrig og undersøgende til uventede resultater og reflekter over hvorfor testresultatet er faldet sådan ud. Din kommende arbejdsgiver er interesseret i din måde at forholde dig til testresultatet på.

Tag det i øvrigt som en oplevelse. En gratis mulighed for at gå på opdagelse hos dig selv – og som noget du kan bruge i din videre karriere.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Tænk længere

Djøf

Sommerkurser

Djøf

Case interview