]]>

Djøf

Gode råd til jobsamtalen

Du er indkaldt til samtale, og du skal nu overbevise ansættelsesudvalget om, at du er den rette til jobbet.

Forbered din jobsamtale

Sæt dig ind i arbejdsstedets værdier. Overvej, hvordan arbejdsopgaverne vægtes og kan blive løst. Tænk over, hvordan du med dine kompetencer kan tilføre værdi. Research og forberedelse kan ikke overdrives.

 Typiske spørgsmål

 • Hvorfor skal vi lige præcis ansætte dig?
 • Hvad finder du særligt interessant i jobbet?
 • Hvorfor vil du arbejde for os?
 • Hvilke betænkeligheder har du med jobbet?
 • Giv et konkret eksempel på, hvordan du typisk vil løse en opgave - afhængig af jobindholdet.
 • Hvordan kan man se, at du er fx resultatorienteret, fleksibel, dynamisk eller… Brug et eller flere af de tillægsord, du har brugt i ansøgningen.
 • Hvad er din største styrke, og hvordan kommer den til udtryk? Brug gerne eksempler fra tidligere opgaver.
 • Hvad er din største svaghed (se det som et udviklingspunkt), og hvordan kommer det til udtryk?
 • Hvilke forventninger har du til din kommende chef?
 • Hvordan vil du bidrage til udvikling af teamet?
 • Hvad er dine fremtidsmål?

Hvis du er ledig, kan det også være en god idé at forberede din fortælling.

Andre eksempler på spørgsmål

Her er nogle eksempler på andre spørgsmål, du kan møde til jobsamtalen.

 • Hvilke erfaringer vil du fremhæve, som de væsentligste du har med dig ift. dette job?
 • Hvilke konkrete erfaringer har du med at løse X,Y og Z typer opgaver?
 • Hvilke resultater har du opnået indenfor X, Y, Z områder?
 • Hvilken respons / feedback har du fået på dine opgaver/leverancer?
 • Hvilken tilgang eller metodik følger du når du løser opgaver?
 • Hvad har du i sær brug for, for at lykkes med en opgave?
 • Hvilken opgave er du særlig stolt over at have løst tidligere?
 • Hvordan adskiller dette job, sig fra dit nuværende, opgavemæssigt?
 • Hvad forestiller du dig, at du kommer til at lære i dette job?

 • Hvad finder du særligt interessant i jobbet?
 • Hvordan forestiller du dig din arbejdsdag vil være hos os?
 • Hvilke af de nævnte arbejdsopgaver i stillingsopslaget er du mest tændt på?
 • Hvis du skulle vægte opgaverne X, Y og Z, hvordan så fordelingen så optimalt ud for dig?
 • Hvad kunne få dig til at blive i dit nuværende arbejde?
 • Hvilke betænkeligheder har du med jobbet?
 • Hvilke andre jobs har du søgt?
 • Hvis du skulle få tilbudt job hos XX samt hos os, hvilke overvejelser vil du så gøre dig ift. jobvalg?
 • Hvilke tanker gør du dig ift. din karriere på lidt længere sigte?
 • Hvad forestiller du dig dette job skal føre til / hvad laver du om 5 år?

 • Hvad er en god arbejdsdag for dig?
 • Hvordan beskriver kolleger din personlighed?
 • Hvilke sider af dig selv er du mest og mindst stolt af?
 • Hvordan vil jeg opleve dig, hvis du er stresset?
 • Hvornår kan du få brug for hjælp fra andre?
 • Hvilken kritik har du fået, som du har taget til dig?
 • Hvad tænker du, vil få dig til at mistrives i jobbet?
 • Hvad kendetegner de persontyper, du typisk vælger at gå udenom?

Din praktiske og mentale forberedelse på dagen

Ansættelsesprocessen starter, når du ankommer til arbejdspladsen. Husk derfor, at alle du møder, potentielt kan være din nye kollega eller chef.

Kom i god tid. Overvej, hvad der vil være passende påklædning i forhold til den stilling, du søger. Giv et fast håndtryk. Hold øjenkontakt. Vær imødekommende. Husk, at de har fundet din ansøgning interessant og glæder sig til at møde dig.

Din præsentation

Jobsamtalen og din præsentation skal give et billede af, hvem du er - både fagligt og personligt.

Forbered en præsentation på maks et par minutter. Fokusér på de elementer i din faglige profil, der matcher den stilling, som du er på vej ind i. Overvej også, hvordan du positivt og fremadrettet kan formulere, hvilke af dine erfaringer der er relevante for jobbet. Det handler om, at gøre det nemt for dem at se, at du er den profil, de søger.

Øv dig eventuelt på din præsentation foran spejlet. På den måde kommer den til at sidde lige i skabet. 

Chefkonsulent Lykke Fehmerling giver dig her tips til, hvordan du laver en god præsentation.

Motivation og engagement

Alle arbejdspladser vil gerne have motiverede medarbejdere. Du vil også blive bedømt på din positive interesse, som du fx kan vise ved at fortælle, hvorfor du har søgt stillingen. Hold fast i din motivation og fokusér på dine positive årsager til at søge jobbet. Forbered dig eventuelt ved at besvare spørgsmålet: ”Tre gode grunde til, at jeg søger jobbet”.

Hvad er dine svagheder?

Chefkonsulent Bella Lea Buono giver dig her gode råd til at besvare et af de sværeste spørgsmål til jobsamtalen. 

Hvorfor skal vi ansætte dig?

For at svare på det spørgsmål skal du igen tage udgangspunkt i dine kompetencer og erfaringer. Fortæl fx, hvordan du vil gribe arbejdsopgaverne an. Eller forbered en succeshistorie, hvor du viser, hvordan du tidligere lykkedes med at løse en svær opgave, der har lighedspunkter med de arbejdsopgaver, du skal løse i den nye stilling.

Du kan også fokusere på din arbejdsstil, fordi netop din stil gør, at du er velegnet til at skabe resultater i det kommende job. Eller træk de teoretiske metoder frem, der gør dig selvskrevet til at få jobbet.

Dine spørgsmål til jobsamtalen

Spørgsmål til din måske kommende arbejdsgiver er en vigtig del af forberedelsen. Dine spørgsmål skal vise, at du har sat dig ind i jobindholdet og er interesseret i jobbet. Spørger du fx til, hvor længe en medarbejder bruger på en bestemt arbejdsopgave, viser du, at du er bevidst om, at du ikke har ubegrænset tid til at løse dine arbejdsopgaver.

Spørg også ind til kerneopgaverne. Forhør dig om den vigtigste udfordring i jobbet og succeskriterierne for stillingen. Spørg til muligheder for kollegial sparring – og sparringsmuligheder med chefen.

Her er nogle eksempler på spørgsmål, du kan stille til lederen:

 • Hvordan vil du beskrive kulturen i teamet / organisationen / i virksomheden?
 • Hvordan vil indkøringen i jobbet og opgaverne komme til at foregå?
 • Hvilke opgaver vil du forvente at jeg i fald skal starte med at løse i jobbet?
 • Hvordan prioriterer du de forskellige typer opgaver i jobbet?
 • Hvad kendetegner din ledelsesstil?
 • Hvilke forventninger har du til din nye medarbejder?
 • Hvordan ved jeg, om jeg lever op til de mål og forventninger, der stilles til mig?
 • Hvilke muligheder er der for at få løbende feedback og sparring?
 • Hvilke karrieremuligheder vil der være på lidt længere sigte, fx om 2-4 år?

Forbered dig på spørgsmål om løn

Du kan blive spurgt om dine forventninger til løn allerede under første jobsamtale. Forbered dig ved at tjekke lønniveauet i branchen inden samtalen, og tænk over om betalt mobil, hjemmecomputer, ekstra feriedage og så videre er vigtigt for dig.

Kom med et ambitiøst, men realistisk lønudspil - og kend din smertegrænse.

Læs flere gode råd til jobsamtalen 

 

Referencer

Tag et par referencer med fra tidligere arbejdspladser og udlever dem, hvis du bliver bedt om det. Referencer kan være tidligere chefer, kolleger eller medarbejdere, som du ved, vil tale positivt om dig. 

Når du skal vælge, hvem der skal være referenceperson for, dig så overvej, hvem der bedst kan beskrive dine relevante kompetencer og resultater. 

Klæd referencepersonen på

Hvis du står overfor et konkret jobtilbud, så fortæl din referenceperson om jobbet. Når din tidligere chef/kollega/medarbejder ved lidt om det job, du er på vej ind i, vil det være meget lettere for vedkommende at give dig en god reference. 

Du kan med fordel fortælle om: 

 • Hvor langt du er i ansættelsesforløbet
 • Virksomheden, hvor du har søgt jobbet
 • De arbejdsopgaver, som du skal varetage
 • Hvad du selv har fortalt om dig selv og eksempelvis resultater fra tidligere job, udviklingspunkter med videre.

To jobtilbud på samme tid

Det hænder oftere end man skulle tro - pludselig står du med to jobtilbud på hånden. Hvis du eksempelvis har flere ansøgninger ude på samme tid, kan det hænde, at du pludselig står med flere jobtilbud på hånden. I den situation er der flere forhold, du skal være opmærksom på.

Som det første - og allermest selvfølgelige, skal du være helt skarp på, hvilket job du helst vil have. Her spiller især opgavernes karakter og karrieremuligheder i virksomheden ind, men også din kommende chef kan være af afgørende betydning for dit valg. Spørg også dig selv, hvor du kan lære mest og, hvor du vil trives bedst.

Når du får den ene kontrakt til underskrivelse, så tag imod den og nævn, at du nu læser den igennem i ro og mag og vender tilbage. Hvis du helst vil have det andet job og afventer deres melding, venter du lidt med at returnere kontrakten.

Hvis du har lyst, kan du sige til arbejdsgiver nummer to, at du står i denne situation og at du derfor vil sætte pris på, at processen går hurtigt. Spørg, hvornår de kan have en kontrakt klar.

Når du har en kontrakt fra den arbejdsgiver, hvor du helst vil arbejde, skal du have meddelt den første arbejdsgiver, at du må trække dig. Vi anbefaler, at du gør det telefonisk og efterfølgende sender en mail, hvori du igen beklager situationen, men at du trækker din ansøgning tilbage. Gør det umiddelbart efter, at du har den anden kontrakt på plads, så den første arbejdsgiver får så meget tid som muligt til at finde en ny medarbejder.

Hvis du allerede har takket ja til den første stilling og dermed mundtligt eller skriftligt accepteret, så har du indgået en aftale med arbejdsgiveren. Dette betyder, at hvis du ønsker at springer fra, skal du være opmærksom på, at arbejdsgiveren ifølge Funktionærloven kan kræve, at du betaler ½ månedsløn plus særlige omkostninger. (Det sker heldigvis relativt sjældent - da alternativet er, at du møder op på den aftalte startdato og siger op).

Vi anbefaler derfor, at du kontakter arbejdsgiveren og beder om skriftlig bekræftelse på, at du bliver løst fra kontrakten og alle dens forpligtelser.

Arbejdsgiver bør ikke

Fra tid til anden hører vi om, at en arbejdsgiver har stillet spørgsmål til planer for graviditet, barsel, adoption, religiøs overbevisning, seksualitet med videre. Som udgangspunkt må arbejdsgivere godt spørge til det, men de må ikke tillægge dit svar vægt, når de beslutter, om de vil ansætte dig.

Men hvad gør du så, hvis du bliver spurgt? Det bedste råd er at glide af på det ved fx at sige, at du ikke har aktuelle planer om børn, og at du anser din religiøse overbevisning eller seksualitet for et privat anliggende. Sagt i det rigtige - afdæmpede - tonefald, kan du parere mange nærgående spørgsmål uden at virke uhøflig. 

Gode råd til onlinejobsamtale

Onlinejobsamtaler bliver mere og mere udbredt. De anvendes særligt i forbindelse med ansættelse i udlandet og som en del af den indledende screening før en fysisk samtale. Ligesom til en almindelig samtale, er det vigtigt at være godt forberedt. Brug vores råd ovenfor, men husk at have øje for forskellen mellem et digitalt og et fysisk møde.

Gode råd før og under din onlinejobsamtale:

Sæt dig et sted, hvor du kan sidde uforstyrret. Gerne med en neutral baggrund. Tænk over belysningen. Rummet skal være veloplyst, men undgå lys eller vinduer direkte bag ved dig, så din front er i skygge. Vær opmærksom på vinduer i rummet. Det kan virke forstyrrende på dig eller interviewer, hvis folk går forbi.

Afprøv på forhånd, at teknikken virker. For at få den bedst mulige lyd, kan du overveje at bruge headset med mikrofon i stedet for computerens indbyggede mikrofon, så du undgår støj og ekko. Vær klar i god tid i forvejen, så du kan nå at løse eventuelle tekniske udfordringer, inden interviewet begynder. Fejler teknikken alligevel, så hav en back-up plan klar. Bliver internetforbindelsen ustabil, så kan det være en god idé slukke kameraet.

Sørg for, at der ikke er andre programmer, der kører på computeren. Sluk telefonen, da det let kan distrahere både dig og interviewer.

Den nonverbale kommunikation betyder meget, når vi kommunikerer med hinanden, men den er begrænset ved online møder, hvor det fx ikke er muligt at have øjenkontakt. Vær derfor opmærksom på at tale langsommere og mere tydeligt, end du ville gøre til et fysisk møde, og husk at kigge ind i kameraet, når du taler.

Afslag efter jobsamtale

Som jobsøger skal du regne med, at du kan få et afslag efter en jobsamtale. Måske endda mange afslag. Det kan føles som en mavepuster, hvis du ikke får jobbet efter at have været til samtale – og særligt, når rekrutteringsprocessen er et længerevarende forløb med test, cases mv. Når eventuel frustration har lagt sig, så se konstruktivt på, hvorfor du fik et afslag efter din jobsamtale. Og kanalisér din energi over i at undersøge, hvordan du kan bruge et afslag på job efter samtale fremadrettet i din jobsøgning.

Ring og få viden, der bringer dig videre

Det er en god idé at ringe tilbage på afslaget. De fleste vil modtage din henvendelse positivt og give dig en saglig tilbagemelding. Læg eventuelt ud med at sige, at du er glad for, at de har fundet den rigtige kandidat, og at ansættelsesprocessen har været givende. Fortæl også, at du fortsat er meget interesseret i at arbejde for deres virksomhed.

Spørg i den forbindelse:

Svaret kan give dig værdifuld information om, hvilke kvalifikationer, kompetencer og erfaringer, der var vigtige til lige præcis denne stilling. Overvej på den baggrund, om du skal opkvalificere dig inden for et bestemt område. Mener du, at du er kvalificeret, kan det give anledning til at tænke over, om du præsenterede dine kvalifikationer, kompetencer, erfaringer og resultater på bedste vis? Og særligt vigtigt: fik du koblet det til hvordan, du kan skabe resultater i den søgte stilling?

Med dette spørgsmål kan du forhåbentlig få konstruktiv feedback, som du kan bruge til din næste jobsamtale. Lyt til det, du kan bruge – og lad være med at holde en forsvarstale om, hvorfor du svarede, som du gjorde under samtalen. Du kan også spørge ind til, om der var noget, du gjorde særligt godt.

På den baggrund kan du vurdere, om der er nogle områder, du skal have endnu bedre styr på til næste gang. Det kan også være, at det giver anledning til at opkvalificere dig. Fx gennem et kursus.

Hvis du har fået afslag efter flere af dine jobsamtaler, kan det være en god idé at hive fat i dit netværk. Det er godt med et par friske øjne. Og de kender dig. Derfor kan de fortælle dig, hvordan du kan gøre det bedre eller anderledes. Og de kan hjælpe dig med at sætte fokus på ting, som du ikke selv er opmærksom på.

Jobsøgningen bliver sjovere, hvis du forsøger at se den som en læreproces. Tag det med åben pande, og vær objektiv.  Fokusér på det, du kan gøre noget ved. Hold fast i det, du er god til. Og læg det på hylden, som du ikke har indflydelse på.

Få sparring på din jobsamtale

Inden du går til jobsamtale, er du velkommen til at kontakte os for at få sparring. Vi gennemgår dine styrker og svagheder. Du får gode råd til, hvordan du brænder igennem til din næste jobsamtale.

Kontakt os på telefon 33 95 97 00, eller skriv en mail på djoef@djoef.dk

Er du medlem?

Som medlem kan du skrive en sikker besked direkte til os i medlemsuniverset. Når du gør det, vil interaktionen mellem dig og os blive gemt på din profil, så du altid har det fulde overblik over din rådgivning.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.