Djøf

Regler hvis du arbejder freelance

Det kan have afgørende betydning for dine dagpenge, hvis du overvejer at løse konsulentopgaver på freelancebasis eller på anden måde løse opgaver for en arbejdsgiver eller etablere selvstændig virksomhed.

Du skal altid kontakte din a-kasse, hvis du overveje at arbejde freelance eller blive selvstændig. I forhold til dagpenge er der afgørende forskel på at være lønmodtager og at være selvstændig.

A-kasser bruger ikke begrebet freelance, så de vurderer ud fra de konkrete opgaver, du løser, om du er lønmodtager eller selvstændig. 

Du er selvstændig, hvis du:

 • Er momsregistreret
 • Selv bærer ansvaret for arbejdets udførelse og kvalitet (egen regning og risiko)
 • Selv afholder udgifter til materialer/driftsmidler
 • Ikke har nogen personlig arbejdsforpligtelse, men kan sende en ansat
 • Ikke er underlagt nogen ledelse eller instruktion
 • Ikke er omfattet af nogen opsigelsesvarsler
 • Ofte udfører arbejde for flere hvervgivere samtidig
 • Annoncerer, har hjemmeside eller på anden måde tilkendegiver at påtage dig opgaver
 • Bruger skatteregler for selvstændige

Læs mere om at være selvstændig

Du er lønmodtager, hvis du:

 • Ofte har én arbejdsgiver
 • Udfører arbejdet for en arbejdsgiver, som bærer den fulde risiko for arbejdets kvalitet
 • Har en ansættelseskontrakt
 • Selv skal udføre arbejdet og ikke kan sætte en anden i sit sted
 • Er underkastet arbejdsgivers ledelse
 • Aflønnes med A-indkomst
 • Er omfattet af funktionærloven, lønmodtagernes garantifond, optjener feriegodtgørelse eller ferietillæg, får løn under sygdom, og arbejdsgiver indbetaler ATP

Dagpenge

Hvis a-kassen vurderer, at du er lønmodtager: 

Vil du være omfattet af de almindelige regler om dagpenge. Det betyder, at der vil ske modregning i dine dagpenge.

Hvis a-kassen vurderer, at du er selvstændig:

Vil du som hovedregel ikke kunne få dagpenge. Det gælder, hvis du har arbejdet som selvstændig på fuld tid, og det betyder, at du først er ledig, når du har dokumenteret, at det personlige arbejde i virksomheden er endeligt ophørt.

Der findes undtagelser til denne hovedregel, men de gælder kun, hvis du har haft selvstændig bibeskæftigelse.

 

Supplerende dagpenge ved selvstændig virksomhed 

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge i forbindelse med selvstændig virksomhed som bierhverv, hvis:

 • Du opfylder alle rådighedsbetingelser, og hvis alt arbejde i virksomheden kan foregå uden for normal arbejdstid.
 • Du kan fortsætte med at drive virksomheden, selvom du igen får arbejde 37 timer om ugen som lønmodtager.
 • Alle timer, du bruger i virksomheden, trækkes forholdsmæssigt fra i dagpengene.

Tænk længere

Djøf

Selvstændig

Djøfbladet

Dit CV er vigtigere end din ansøgning

Næste gang du skal søge job, skal du måske begynde med at skrive CV’et og gemme ansøgningen til sidst. CV’et spiller den vigtigste rolle under rekrutteringen, viser ny undersøgelse.

Foto: Shutterstock
Djøf blog

Godt nyt år. Godt nyt job år. Godt vækst år.

Jeg vil gerne starte året med at stille spørgsmålet: ”Er det i år, du skal søge et nyt job?”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent