Djøf

Virksomhedspraktik

Som ledig har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik eventuelt som første del af en ansættelse med løntilskud.

Krav til dig for at komme i virksomhedspraktik

  • Du skal være ledig
  • Du skal være medlem af en a-kasse
  • Du skal være dagpenge- eller kontanthjælpsberettiget

Hvilke vilkår bliver du ansat under

  • Du modtager dagpenge eller kontanthjælp når du er i virksomhedspraktik.
  • Virksomhedspraktik-perioden kan som udgangspunkt vare mellem 2 og 4 uger.
  • Hvis du er på dimittendsats og ikke har haft ordinær ansættelse, kan virksomhedspraktikken dog vare 8 uger. 
  • I praktikperioden er du ikke omfattet af de regler, der er fastsat for almindeligt ansatte.
  • Dog gælder Arbejdsmiljøloven og Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Hvordan kommer du i gang?

  • Dit lokale jobcenter formidler kontakten mellem dig og virksomheden og står for godkendelse af begge parter 
  • Hvis der er brug for kurser og opkvalificering inden praktikperioden, tilrettelægger du det sammen med jobcenteret.

Se andre tilskudsmuligheder