Djøf

Midlertidig arbejds­markedsydelse

Har du opbrugt dine dagpenge kan du i perioden 2014-2016 få midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Om ydelsen

Hvem kan få ydelsen

 • Forsikrede ledige, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning til og med den 5. januar 2015.
 • Forsikrede ledige, som opbruger dagpengeretten fra 6. januar 2014 og frem til og med den 3. juli 2016 

Hvad får du i ydelse

 • 10.600 kr. pr. måned for ikke-forsørgere
 • 14.134 kr. pr. måned for forsørgere 

Den samlede periode med dagpenge, uddannelsesydelse og eventuel midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år. 

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er uafhængig af ægtefælles indkomst og familiens samlede formue.

Krav til, at få ydelsen

 • Du fortsat er medlem af en a-kasse eller genindtræder i en a-kasse
 • Du er tilmeldt som ledig hos jobcentret og står til rådighed for arbejdsmarkedet
 • Du er aktivt jobsøgende

Hvordan foregår det

 • Din a-kasse, der udbetaler arbejdsmarkedsydelsen til dig
 • Dit jobcenter vurderer om du opfylder rådighedsforpligtigelsen, og indberetter til a-kassen, hvis de vurderer, at du ikke opfylder rådighedsforpligtigelsen
 • Din a-kassen afholder rådighedssamtaler med dig senest hver 3. måned. 

Hvis du modtager arbejdsmarkedsydelse kan du få befordringsgodtgørelse i forbindelse med aktive tilbud svarende til gældende regler.

Hvornår har du ret og pligt til virksomhedsrettet indsats?

Senest en måned efter, at du er begyndt at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har du ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Indsatsen skal vare i mindst 13 uger og som minimum i 20 timer om ugen.

Forløbet kan sammensættes af følgende tilbud:

 • Privat eller offentligt løntilskudsjob i højst 13 uger
 • Virksomhedspraktik i højst fire uger
 • Jobrotation
 • Nyttejob med et fast timetal på 20 timer om ugen 

Hvis du får job

Du har mulighed for at gemme resten af din arbejdsmarkedsydelse i op til 6 måneder. Hvis du får et arbejde i op til 6 måneder, er du således fortsat berettiget til arbejdsmarkedsydelse, når jobbet slutter. Din periode med arbejdsmarkedsydelse slutter så op til 6 måneder senere, end den ellers ville have gjort, hvis du ikke havde arbejdet.

Hvis du arbejder i mere end 6 måneder, bliver din periode med arbejdsmarkedsydelse reduceret med de måneder, der ligger ud over de 6 måneder.

Seniorjob

Du har ikke ret til et seniorjob, så længe du har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Heller ikke selvom der er mindre end 5 år til, at du kan gå på efterløn. Det er først, når din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse hører op, at retten til seniorjob gælder.

Er du i tvivl om, hvorvidt og hvornår du får ret til et seniorjob, så kontakt dit jobcenter eller a-kasse.

Djøfbladet

Fik job og 24.000 views på et LinkedIn-opslag

Se jobopslaget, der fik en masse opmærksomhed, og som ikke mindst førte til, at cand.merc. Line Dahl Pedersen i løbet af godt to uger var startet i nyt job.

Foto: Jill Christina Hansen
Djøf blog

Thomas, kan du ikke lige dæmpe dig?

Mange medlemmer henvender sig til mig, fordi de føler, at de skal lave om på sig selv, for at passe ind i et job. Det er ikke holdbart. Man bliver sjældent glad og det er et enormt pres at lægge på dig selv.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent