Djøf

Introduktionsstillinger

Har du været jobsøgende i mere end 1 år, kan du søge en introduktionsstilling.

Hvad er en introduktionsstilling?

En introduktionsstilling er en midlertidig stilling af 1 års varighed i stat, region eller kommune, hvor der samtidig er en forpligtelse til oplæring og kompetenceudvikling.

For at kunne søge stillingerne skal du have haft en sammenhængende forudgående ledighedsperiode på 1 år, men der er intet krav om, at du skal være nyuddannet.

Du er ude af beskæftigelsessystemet, når du er ansat i en introduktionsstilling. Dette betyder blandt andet, at du optjener ret til dagpenge, mens du er i stillingen.

Der er mulighed for at søge midler til kompetenceudvikling for medarbejdere ansat i introduktionsstillinger, således at der er mulighed for at kombinere beskæftigelse og uddannelse.

Løn og vilkår

  • Lønnen i en introduktionsstilling udgør 80% af overenskomstens begyndelsesløn – uanset hvor meget anciennitet du har. Aktuelt vil lønnen for en kandidat i staten være 19.429,54 kr. pr. måned plus 17,1 % i pension. I kommuner og regioner lidt højere.
  • Der er ingen rådighedsforpligtelse, og der ydes derfor ikke rådighedstillæg
  • Merarbejde skal afspadseres eller udbetales med 1:1,5 – og her beregnes timelønnen på baggrund af 100 % af lønnen på trin 4
  • Der gælder de almindelige varslingsregler og vilkår
  • Der kan lokalt aftales tillæg
  • Du optjener fuld anciennitet i stillingen.

Find en introduktionsstilling

Stillingerne bliver slået op som introduktionsstillinger og vil blandt andet blive annonceret på Jobunivers.dk     

Djøfs holdning

Det er Djøfs vurdering, at de bindinger, der er i aftalen om introduktionsstillinger forhindrer, at lønniveauet kommer under pres. Med det nuværende arbejdsmarked anser vi ordningen for at være attraktiv for både arbejdsgivere og jobsøgende. 

Cirkulære om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten


Læs om tilskudsmuligheder, som ledig