27.10.2016

Hvorfor vil du være leder?

Når du skal søge en lederstilling, er det væsentligt, at det fremgår tydeligt, hvad der motiverer dig ved jobbet, og hvad du som leder kan bidrage med. En kommende arbejdsgiver vil være interesseret i at vide, hvorfor du vil være leder, hvad der driver dig, og hvordan din personlighed og faglighed gør dig til en god leder.

Vi har talt med Rasmus Vendelbo Meyhoff, der er partner i rekrutteringsfirmaet Compass Human Resources Group. Hør hans vurdering af betydningen af motivation i forbindelse med dit første lederjob.

Hvis du ikke har ledererfaring?

Vi har spurgt Rasmus Vendelbo Meyhoff, partner i rekrutteringsfirmaet Compass Human Resources Group, hvad han lægger vægt på og kigger efter, når han ansætter nye ledere.

Hvis du ikke tidligere har været leder, handler det udover de kompetencer Rasmus Vendelbo Meyhoff nævner i videoen også om, at du får omskrevet dine kompetencer og erfaringer til det kommende lederjob. Eksempelvis, at du i dit tidligere job har håndteret flere store opgaver med succes, at du tager ansvar og den uformelle ledelse i dit team. 

 Identificer hvilke opgaver du har haft, som har med ledelse at gøre fx:

  • deltagelse i ansættelsesudvalg
  • strategiarbejde
  • oplæring af andre og nye medarbejdere 
  • budgetansvar
  • tværgående projektarbejde etc.  

Gør dig bevidst om din ledelsesstil

Overvej hvordan du udfylder de forskellige lederroller. Måske mestrer du og trives med alle eller flere af lederstilene. Giv eksempler på hvordan giver det sig til udtryk i din interaktion og ledelse af medarbejdere. 

  • Hvor ser du især dine styrker?
  • Hvad motiverer dig mest?

Faglig ekspert

– du er rigtig dygtig på det faglige felt, som du skal lede - en slags supersagsbehandler

Administrator 

– du planlægger, styrer budgetter, godkender ferielister o.l.

Strateg

– du er stærk på visionerne og har mange idéer om, hvor virksomheden skal bevæge sig hen, god til at kommunikere

Personaleleder

– du forstår at motivere og engagere dine medarbejdere. Kan også prioritere og korrigere.

Hvor stor betydning har en test for dit første lederjob?

Rasmus Vendelbo Meyhoff, partner i rekrutteringsfirmaet Compass Human Resources Group, fortæller om hvor meget dit testresultat vægter i forhold til dine chancer for at få dit første lederjob.


Kom tættere på dit første lederjob