Djøf

Job i internationale institutioner

Overvejer du en international karriere, så kan FN, OECD eller NATO være en mulighed for dig. De har mange programmer for studerende og yngre kandidater, som ønsker sig en international karriere.

Job i FN

FN har mere end 40.000 ansatte fra 193 medlemslande. Uanset om du er ansat i FN Byen i København, i sekretariatet i New York eller et helt andet sted, vil du være en del af et internationalt miljø med kolleger fra mange steder i verden.

Ledige stillinger og hvordan du ansøger

Ledige stillinger, både ved FN Byen i København og i hele FN, opslås på FNs karriereportal, hvor du også kan læse mere om de forskellige stillingskategorier, ansøgnings- og rekrutteringsprocedure. Ansøgninger til ledige stillinger skal altid ske online via hjemmesiden.

Det gælder generelt for alle ansættelser i FN-systemet, at du skal være flydende på et af FN's to arbejdssprog – engelsk eller fransk. Det vil derudover fremgå af de enkelte jobopslag, hvilke krav der stilles til uddannelse eller erfaring.

Stillinger i FN er klassificeret og har en fastlagt lønstruktur. Du skal ikke forvente at have mulighed for individuel forhandling af lønnen.

Praktikophold og programmer for yngre kandidater

Praktik

Der er mange muligheder for et praktikophold ved FN. Både FN’s organisationer, fonde og programmer udbyder praktikophold.

Praktikophold er ulønnet, og du skal selv finansiere dit ophold og din rejse. For at søge et praktikophold er det en betingelse, at du har gennemført en bacheloruddannelse og stadig er indskrevet på universitetet.

Praktikophold er typisk af to til seks måneders varighed.

Særligt om Junior Professionel-stillinger (JPO)

JPO-programmet er for kandidatgrad suppleret med mindst 2 fulde års relevant arbejdserfaring fra afsluttet bachelorgrad. Du bliver ansat i et år med mulighed for forlængelse i op til yderligere to år. Du er ikke garanteret et job i FN efter udløbet af din ansættelse i programmet. Din ansættelse finansieres af den danske stat, men du bliver ansat af FN.

De ledige JPO-stillinger opslås på Udenrigsministeriet hjemmeside.

Særligt om Young professionals’ Programme (YPP)

Programmet er forbeholdt medlemslande, der enten ikke er repræsenteret eller er underrepræsenteret i FN-sekretariatet. Dette har ikke været tilfældet for Danmark siden 2011, hvorfor programmet ikke for tiden har betydning for danske statsborgere.

På FN's hjemmeside kan du læse mere om programmet samt hvilke medlemslande, der deltager. Hvis du er statsborger i et af de deltagende medlemslande, kan du søge om optagelse i programmet. 

Job i OECD

I OECDs sekretariat i Paris er der mulighed for både fastansættelser, stillinger i et særligt program for unge kadidater (Young Professionals’ programme – YPP) og praktikantstillinger for studerende.

Hvor finder du jobbet?

Ledige stillinger opslås på OECD's egen hjemmeside og ansøgning foregår online.

Krav til ansøgere

Krav om særlig uddannelse og/eller erfaring fremgår af de enkelte stillingsopslag. Derudover er det et krav, at du som ansøger behersker et af de to arbejdssprog (engelsk og fransk) flydende, og at du er villig til at lære det andet.

Særligt om Young Professionals Programme og praktik

Young professionals Programme

For at deltage i programmet skal du:

  • Være født efter 1. januar 1981
  • Være statsborger i et af medlemslandene (Danmark er medlem)
  • Have en relevant kandidatgrad
  • Have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Du kan læse mere om programmet, kravene til ansøgere og ansøgningsprocedure på OECDs karriereportal.

Praktikophold

OECD har ansøgningsrunder to gange om året til ledige praktikstillinger. Praktikperioden er 6 måneder.

På OECD's karriereportal kan du se, hvornår næste ansøgningsrunde åbner.

Job i NATO

NATO har stillinger for civilt personale inden for en lang række områder, som fx HR, administration, politikområder, jura og kommunikation.

Stillingerne findes både ved NATO's hovedkvarter i Bruxelles samt på en lang række agenturer samt strategiske og regionale kommandoer, der er placeret i de forskellige NATO-medlemslande.

På NATOs hjemmeside kan du læse mere om de forskellige jobområder samt se de ledige stillinger. NATO's arbejdssprog er engelsk og fransk.

Praktikophold

Du har også som studerende mulighed for et 6 måneders praktikophold ved NATO. Læs mere om NATO's praktikprogrammer, ansøgnings- og rekrutteringsprocedurer.

Andre internationale organisationer

Udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde links til en lang række internationale organisationers hjemmesider, hvor ledige stillinger opslås.