Djøf

Job i EU

Få inspiration til, hvor du kan søge job i EU's institutioner og læs om den centraliserede ansættelsesprocedure concours.

EU's institutioner

Der er mange veje til et job i EU's institutioner. Nogle djøfere udstationeres som nationale eksperter via deres danske arbejdsplads, andre har søgt midlertidig ansættelse direkte i institutionen og for nogle starter det med et praktikophold.

En fastansættelse i EU's institutioner, fx Parlamentet, Kommissionen og Domstolen, kræver som altovervejende hovedregel at du har bestået en særlig udvælgelsesprøve - concours. Denne afholdes typisk en gang om året. 

Fastansættelse i EU's agenturer og i de europæiske finansielle institutioner, Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank, kræver dog ikke en bestået concours. 

Læs mere om EU's institutioner, EU's agenturer og de forskellige ansættelsesformer på Den Europæiske Unions hjemmeside.

Ansættelsesprøven concours

Inden du kan søge en fast stilling i fx Parlamentet, Kommissionen eller Domstolen kræver det, at du har bestået en særlig udvælgelsesprøve (concours) og er blevet optaget på det, der kaldes reservelisten. Udvælgelsesprøven afholdes typisk en gang om året.

Læs mere om EU´s institutioner, EU´s agenturer og de forskellige ansættelsesformer på Den Europæiske Unions hjemmeside.

Læs mere om den særlige udvælgelsesprøve, concours.

Hvor finder du jobbet?

Det kan være vanskeligt at få et overblik over de ledige stillinger i EU-systemet, da de opslås på mange forskellige hjemmesider. Et godt sted at starte er EPSOs karriereside. EPSO er EU's fælles kontor for personaleudvælgelse.

Hvis du er interesseret i de europæiske finansielle institutioner, kan du på organisationernes egne hjemmesider finde de ledige stillinger og læse mere om, hvordan du ansøger.

Den europæiske Centralbank

Den europæiske Investeringsbank

Den europæiske Investeringsfond