]]>

Djøf

Job i EU

Der er flere veje til at få en ansættelse i EU. Du kan blive fastansatte som EU-tjenestemænd eller ansat i en af de mange midlertidige stillinger, som findes i EU's institutioner og agenturer. Se her, hvordan du søger job i EU.

Fastansættelse og job i EU

EU fastansætter hvert år omtrent 1.000 nye medarbejdere. Alle ansættelser sker via et særligt testforløb, som afvikles og administreres af EPSO, Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

Disse testforløb hedder concours. Den består af en række test, som du skal bestå med et tilfredsstillende resultat for at kunne blive ansat i EU. Helt grundlæggende er der to typer af concours i EU. En for generalister. Og en for specialister. Begge er vejen til en fastansættelse i EU.

Faste stillinger i EU-institutionerne opslås derfor ikke som egentlige stillingsopslag. I stedet offentliggøres det på EPSOs hjemmeside, hvornår det er muligt at deltage i en concours for en bestemt stillingstype, eller når de leder efter særlige faglige profiler. Herefter kan du ansøge om at deltage i en concours.

Offentliggørelsen sker i form af en særlig meddelelse, der indeholder en beskrivelse af alle de krav, du skal opfylde for at kunne ansøge. Det kan være krav til uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber med mere.

Første skridt for fastansættelse i EU starter derfor via EPSOs hjemmeside. Her finder du alle relevante oplysninger om: Hvornår en concours starter, hvordan du ansøger, hvilke betingelser din ansøgning skal opfylde, samt hvordan du består den konkrete concours.

De sigter mod en ansættelse i en indgangsstilling ved en af EUs institutioner. Ofte er det indenfor offentlig administration, jura og økonomi. Prøven henvender sig til nyuddannede og stiller ingen krav om erhvervserfaring. Derudover er det også værd at vide, at du kun behøver en bachelorgrad for at søge om at deltage i denne type af concours.

Denne prøve retter sig mod ansøgere med en erfaren faglig profil, som har relevant erhvervserfaring indenfor et specifikt felt. Det er ofte stillinger, som også har et højere lønniveau.

Betingelser for at blive fastansat i EU

For at blive fastansat i en EU-institution skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være statsborger i et EU-land.
  • Du skal være i besiddelse af dine fulde rettigheder og gjort dine forpligtelser som EU-borger.
  • Du skal have indgående kendskab til et EU-sprog (niveau C1) og et tilfredsstillende kendskab til et andet EU-sprog (niveau B2).

Ansættelse via concours

Som ansøgere til en fastansættelse i EU kan du i hovedtræk forvente, at en concours indeholder op til tre faser. De tre faser er en blanding af ansøgning, prøver og interviews. Enkelte faser kan dog bestå af flere forskellige test over en længere periode. Det gælder især prøveforløbet, som er opdelt i flere typer af test.

Du skal bestå alle faser for at komme i betragtning til et job i EU. Derudover kan der være særlige krav, som du skal opfylde for at kunne søge bestemte stillingstyper.

For at kunne ansøge om deltagelse i en concours skal du først oprette en konto hos EPSO. Der er ingen regler om, hvor mange concours du kan deltage i. Og du kan derfor godt søge om at deltage i flere forskellige typer af concours. Men du skal altid bruge samme konto hver gang. Opretter du flere konti, risikerer du at blive udelukket fra at deltage i alle concours.

Inden du starter på din concours, kan du med fordel tage en frivillig test for at blive klar til prøverne. Det er en frivillig selvevaluering. Vi anbefaler, at du prøver den, fordi den giver dig nyttig erfaring.

Hvis du ikke består en concours, kan du altid ansøge igen. Der er ikke regler om, hvor mange gange du kan deltage i en concours til bestemte stillingstyper. Og det er normalt, at du skal igennem flere forsøg, før du består alle trin.

Som medlem er du velkommen til at kontakt os, hvis du har spørgsmål til en concours, og hvordan du skal ansøge dem.

Bliv klar til concours

Hos EPSO samt flere steder på internettet kan du finde webinar og tests, som forbereder dig på en concours. Vi har samlet tre forskellige udbyder, som vi kan anbefale:

Selvevaluering

Selvevalueringstesten giver dig en fornemmelse af, hvordan du bliver testet og sværhedsgraden af de mange test. Det er ikke en obligatorisk test. Resultatet har derfor ingen indflydelse på din ansøgning. Det er en god idé at tage testen, fordi den giver dig et indblik i, hvad du skal igennem for at bestå en concours.

Onlineansøgning

Det er vigtigt, at du sætter god tid af til din ansøgning. Vær sikker på, at du kender alle de krav, som stilles til dine kvalifikationer og erfaring.  Læs derfor meddelelsen fra EPSO nøje igennem. Alle ting, du skal have med, er beskrevet i den. Det er vigtigt, at du får alt relevant med i din ansøgning. Er du i tvivl, kan det være en god idé at tage det med alligevel. Det trækker ikke fra. Husk, der er krav om omfattende dokumentation.

Prøveforløbet

Overordnet set kan du støde på op til fem forskellige test i løbet af en concours. Afhængig af stillingstypen vil din concours blive tilrettelagt ud fra de krav, som stillingen kræver af dig. Derfor kan der godt være færre test end de fem, du ser her. Du vil på forhånd blive meddelt, hvilke prøveelementer du skal igennem for at bestå den specifikke concours.

I flere af prøverne er det et krav om, at du hurtigt kan finde det vigtigste pointer i en længere tekst. Eller du skal hurtigt kunne svare på mange spørgsmål indenfor kort tid. Derfor kan du med fordel øve dig i hurtiglæsning, inden du starter på prøveforløbet.

Ofte starter din concours med digital multiple choice-test. Det er en psykometrisk test, som tester dig i verbal, numerisk og abstrakt ræsonnement. Du kan få en smagsprøve på denne test ved at tage den frivillige selvevalueringstest.

Testen kræver en grundig forberedelse, og den foregår under et vis tidspres. Det anbefales, at du sætter god tid af til at øve dig i testen. Gerne hver dag over flere uger.

Testen tages på et særligt testcenter. Der er mere end 60 testcentre EU-medlemslandene og resten af verden. I Danmark finder du testcenteret i hovedstadsområdet.

Er der under 1.000 ansøgere, eller er der tale om en udvælgelsesprøve for specialister, kan dette trin erstattes af en gennemgang af ansøgernes cv. Den psykometriske test vil i stedet blive afholdt i forbindelse med prøven i et assessmentcenter, som kommer senere i forløbet.

Ansøgere med den højeste score går videre til næste trin i testforløbet.

For nogle concours vil der efter den indledende stopprøve være en gennemgang af ansøgernes cv. Der gives point i forhold til ansøgerens kvalifikationer og erfaringer. Hvad, der giver point, vil på forhånd være oplyst i meddelelsen fra EPSO. Igen er det de ansøgere med den højeste score, som inviteres til at gå videre til næste trin.

I nogle concours kan der være indlagt mellemliggende test. For generalister kan det fx være en digital multiple choice-test. Her møder du en række konkrete spørgsmål i forhold til håndtering af diverse spørgsmål og sager. Dem skal du besvare ud fra de oplysninger, der findes i en fiktiv mailindbakke.

Denne type test kan også være en oversættelsestest fra et sprog til et andet – eller en særlig faglig test, som skal vise dit kendskab til fagområde.

De mellemliggende test kan komme før en assessmentcenter. Nogle gange kan de være slået sammen.

Ansøgere med den højeste samlede score efter de forrige test vil blive indkaldt til den sidste del af udvælgelsesprøven. Det foregår på et assessmentcenter i Bruxelles eller Luxemburg. Og den kan vare fra en til to dage.

Prøverne på et assessmentcenter kan indeholde følgende:

a. Et case study.
b. Gruppeøvelse.
c. Mundtlig fremlæggelse.
d. Struktureret samtale.
e. Jobspecifik samtale.

Nogle gange kan du nøjes med at gennemføre et case study hjemmefra. Er der ikke blevet afholdt en stopprøvetest, kan den også væren en del af testen i et assessmentcenter.

Har du bestået alle trin i udvælgelsesprøven, bliver du optaget på en reserveliste. Det er EUs liste over beståede kandidater. Herfra kan de ansættende institutioner kontakte dig for at invitere dig på til et jobinterview. Kommer du på reservelisten, er det en god idé, hvis du selv er opsøgende i forhold til ledige stillinger.

Tidsbegrænset ansættelse i EU

Der findes to måder på, hvordan du kan få en tidsbegrænset stilling i EU. Den ene måde er en Cast Permanent, som er kontraktansættelse. Den anden måde er Temporary agent, som er midlertidig ansættelse direkte ved EUs agenturer, som typisk varer 6-12 måneder. 

Cast Permanent

Det er muligt at blive tidsbegrænset kontraktansat i en række forskellige jobkategorier, som fx HR, kommunikation, økonomi, jura, projektledelse, og politikudarbejdelse. Du kan ansøge løbende. Her skal du også igennem et testforløb, men det er mindre omfangsrigt end de klassiske concours.

Som kontraktansat er du ofte ansat 6-12 måneder med mulighed for forlængelse. I enkelte tilfælde kan kontraktansættelsen forlænges på ubestemt tid. Det er igennem EPSOs hjemmeside, at du ansøger.  

Ansøgningsproceduren er i hovedtræk følgende:

  • Opret dig med en EPSO-konto, og søg en eller flere relevante CAST på EPSOs hjemmeside. Der er meget vigtigt, at du opdaterer din profil hver 6. måned, så du fortsat stå som aktiv ansøger.
  • Når der opstår et behov for at ansættelse, vil EPSO short-liste en række ansøgere.
  • Er du med på deres lister, bliver du inviteret til en digital multipel choice-test på et testcenter. Der er tale om en test i stil med den stopprøvetest, som også indgår i en concours.
  • Består du stopprøven, bliver du inviteret til en kompetencetest. Her testes dine faglige og sprogkundskaber. Disse test afhænger ofte af typen af stillinger, du har ansøgt.

Består du også kompetencetesten, bliver du inviteret til et rekrutteringsforløb hos den relevante institution, som du har ansøgt.

Temporary agent

En anden vej er at søge en tidsbegrænset ansættelse direkte ved et EU-agentur. Ansøgning og testforløb sker direkte gennem det ansættende agentur. Du finder denne type stillinger på de enkelte agenturers hjemmesider eller via EPSOs hjemmeside.