]]>

Djøf

Job i EU

Få inspiration til, hvor du kan søge job i EU's institutioner og læs om den centraliserede ansættelsesprocedure concours.

EU's institutioner

Der er mange veje til et job i EU's institutioner. Nogle djøfere udstationeres som nationale eksperter via deres danske arbejdsplads, andre har søgt midlertidig ansættelse direkte i institutionen og for nogle starter det med et praktikophold.

En fastansættelse i EU's institutioner, fx Parlamentet, Kommissionen og Domstolen, kræver som altovervejende hovedregel at du har bestået en særlig udvælgelsesprøve - concours. Denne afholdes typisk en gang om året. 

Fastansættelse i EU's agenturer og i de europæiske finansielle institutioner, Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Investeringsbank, kræver dog ikke en bestået concours. 

Læs mere om EU's institutioner, EU's agenturer og de forskellige ansættelsesformer på Den Europæiske Unions hjemmeside.

Ansættelsesprøven concours

Inden du kan søge en fast stilling i fx Parlamentet, Kommissionen eller Domstolen kræver det, at du har bestået en særlig udvælgelsesprøve (concours) og er blevet optaget på det, der kaldes reservelisten. Udvælgelsesprøven afholdes typisk en gang om året.

Læs mere om EU´s institutioner, EU´s agenturer og de forskellige ansættelsesformer på Den Europæiske Unions hjemmeside.

Læs mere om den særlige udvælgelsesprøve, concours.

Hvor finder du jobbet?

Det kan være vanskeligt at få et overblik over de ledige stillinger i EU-systemet, da de opslås på mange forskellige hjemmesider. Et godt sted at starte er EPSOs karriereside. EPSO er EU's fælles kontor for personaleudvælgelse.

Hvis du er interesseret i de europæiske finansielle institutioner, kan du på organisationernes egne hjemmesider finde de ledige stillinger og læse mere om, hvordan du ansøger.

Den europæiske Centralbank

Den europæiske Investeringsbank

Den europæiske Investeringsfond

Job i EU's finansielle institutioner

 
Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank (ECB) er en centralbank for de lande i EU, der har indført Euroen. Centralbanken har primært til formål at bevare møntfodens købekraft ved at sikre prisstabilitet i området, men påtager sig også andre opgaver som fx at udarbejde den monetære og finansielle statistik, der ligger til baggrund for Centralbankens og Eurozonens nationale centralbankers monetære beslutninger.

Job i ECB

Den Europæiske Centralbank tilbyder flere forskellige former for ansættelser ved hovedsædet i Frankfurt. Foruden almindelige fastansættelser er det i banken muligt at blive ansat i praktikantstillinger, og for unge kandidater tilbyder ECB et toårigt graduate-program.

Hvor finder du jobbet?

Ledige stillinger opslås på ECB's egen hjemmeside og ansøgning foregår online. For at søge en stilling hos ECB skal du oprette en online kandidatprofil ved at lade dig registrere i ECB’s online ansættelsesportal.

Krav til ansøgere

Krav om særlig uddannelse og/eller erfaring fremgår af de enkelte stillingsopslag. Derudover er det et krav, at du som ansøger behersker engelsk eller fransk og har statsborgerskab i et EU-land.

Særligt om Graduate Programme og praktik

Graduate Programme

Centralbanken har for færdiguddannede med mindre end to års erhvervserfaringer programmet Graduate Recruitment And Development (GRAD) programme, der giver unge kandidater muligheden for tidligt i karrieren at få praktisk erfaring i en international finansiel organisation. For at deltage i programmet skal ansøger have en universitetsuddannelse inden for et relevant felt. Du kan læse mere om programmet og krav til ansøgere på ECB’s hjemmeside.

Praktikophold

For interesserede, der endnu ikke er færdiguddannet, tilbyder Centralbanken et praktikophold af tre til seks måneders varighed.

På ECB’s karriereportal kan du læse mere om opholdet, krav og ansøgningsprocedure.

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har til formål at understøtte projekter, der fremmer beskæftigelse og vækst, at støtte indsatsen for at afbøde klimaændringer samt at fremme EU-politikker uden for EU. Dette gøres gennem finansiering, rådgivning og teknisk bistand – der er således en bred palet af professioner hos Investeringsbanken.

Job i EIB

Hos Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg er der mulighed for forskellige ansættelsestyper afhængig af, hvor I dit uddannelses- og karriereforløb, du er. Således tilbyder EIB både fastansættelser og praktikantstillinger samt et et- til toårigt graduate-program.

Hvor finder du jobbet?

Ledige stillinger opslås på EIB's egen hjemmeside og ansøgning foregår online. For at søge en stilling hos EIB skal du oprette en online kandidatprofil ved at lade dig registrere i EIB’s online ansættelsesportal.

Krav til ansøgere

Krav om særlig uddannelse og/eller erfaring fremgår af de enkelte stillingsopslag. Derudover er det et krav, at du som ansøger behersker engelsk, er under 65 år gammel og har statsborgerskab i et EU-land.

Særligt om EIB’s graduate-program og praktik

Graduate Programme

EIB tilbyder unge færdigudannede junioransættelser, hvor man får muligheden for at tilegne sig ’hands-on’-erfaring tidligt i sin karriere i samarbejde med Investeringsbankens eksperter. 

Praktikophold

EIB tilbyder en række ansættelser til studerende blandt andet kortere sommerophold og almindelige praktikforløb på 3-6 måneder. For at ansøge om et almindeligt praktikophold i EIB, skal du holde øje med EIB’s karriereportal. Praktikprogrammerne løber hvert år fra 1. februar, 1. juli og 1. oktober.

På EIB's hjemmeside kan du læse mere om de forskellige programmer, krav og ansøgningsprocedurer.

Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond er en del af Den Europæiske Investeringsbankgruppe og har til formål at finansiere små og mellemstore virksomheder i EU. Foruden at stille risikovillig kapital til rådighed for Europæiske SMV’ere, har fonden også som opgave at hjælpe EU- og kandidatlande med at udvikle nationale markeder for risikovillig kapital.

Job i EIF

Hos Den Europæiske Investeringsfond i Luxembourg er der mulighed for både fastansættelser og praktikantstillinger samt et et- til toårigt graduateprogram.

Hvor finder du ​jobbet?

Ledige stillinger i EIF opslås på EIB's hjemmeside og ansøgning foregår online. For at søge en stilling hos EIB skal du oprette en online kandidatprofil ved at lade dig registrere i EIB’s online ansættelsesportal.

Krav til ansøgere

Krav om særlig uddannelse og/eller erfaring fremgår af de enkelte stillingsopslag. Derudover er det et krav, at du som ansøger behersker engelsk og har statsborgerskab i et EU-land.

Særligt om EIF’s graduate-program og praktik

Graduate Programme

For at deltage i programmet skal du have en postgraduat uddannelse. Du kan læse mere om programmet og krav til ansøgere på EIF’s hjemmeside.

​Praktikophold 

EIF tilbyder praktikophold af maksimalt fem måneders varighed. For at ansøge om et praktikophold i EIF, skal du holde øje med EIB’s karriereportal.

På EIB's hjemmeside kan du læse mere om de forskellige programmer, krav og ansøgningsprocedurer.