Djøf

Økonomisk støtte til jobsøgning i udlandet

Du kan få støtte til rejseudgifter til jobsamtale, tage dine dagpenge med, og få løntilskud når du søger job i udlandet.

Jobsamtale i udlandet - få støtte til rejseudgifterne

EURES kompenserer dele af dine rejseudgifter, når du skal til jobsamtaler i andre EU lande. Du kan søge om støtte, hvis:

 • Du er under 35 år
 • Du er bosiddende statsborger i EU, Norge eller Island
 • Du skal til jobsamtale i et EU land, Norge eller Island
 • Du ansøger om støtte inden jobsamtalen er gennemført
 • Ansættelsesperioden for det søgte job er mindst 6 måneder
 • Arbejdstiden er mindst 50 % af en fuldtidsstilling
 • Rejsen er ikke betalt af din arbejdsgiver 

Får du stillingen kan du også søge om støtte til flytte – og etableringsudgifter.

Søg job i udlandet og tag dine dagpenge med

Du har mulighed for at få udbetalt dagpenge i op til 3 måneder, mens du søger job i udlandet, hvis det er et af følgende lande: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Bulgarien, Malta eller Cypern.

Du skal opfylde følgende krav

I de 4 uger skal du som udgangspunkt stå til rådighed for arbejdsmarkedet og have ret til dagpenge. Det betyder, at du i 4-ugers perioden:

 • som hovedregel ikke må arbejde
 • ikke må være syg i mere end sammenlagt 3 dage 
 • ikke må holde ferie

Sådan kommer du i gang

Du skal udfylde en ansøgningsblanket (ansøgning om attest PD U2/E303), som kan fås på jobcenteret og i Akademikernes A-kasse. Når du har udfyldt ansøgningen, skal jobcenteret attestere den. Det kan de tidligst gøre 4 uger inden afrejsen.

Sådan udbetales dagpengene

Akademikernes A-kasse udbetaler dagpengene til din NemKonto. Du skal udfylde et særligt EØS-dagpengekort, der danner grundlag for udbetalingen. Du får det samme beløb efter skat, som du ville have fået i Danmark.

For atter at kunne få dagpenge i Danmark, skal du være vendt tilbage og tilmeldt jobcentret, inden attestperiodens udløb. Det betyder, at du fx ikke må holde ferie i udlandet i forlængelse af attestperioden.

Få et løntilskudsjob i udlandet

Du kan få internationale erfaringer og dermed skærpe dine chancer for at få et fast job, ved hjælp af et løntilskudsjob i udlandet.

Du har mulighed for at blive ansat med løntilskud i udlandet. Det kræver følgende:

 • at virksomheden har hjemsted i Danmark
 • at ansættelsen er frivillig
 • at der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår samt
 • at du er sikret hjemrejse

Find en dansk virksomhed i udlandet

Du kan enten selv rette henvendelse til en dansk virksomhed, der har internationale afdelinger, for at undersøge mulighederne for et løntilskudsjob. En anden mulighed er at dit lokale jobcenter formidler kontakten mellem dig og virksomheden. I begge tilfælde skal jobcenteret godkende virksomheden og dig til løntilskud. Til det skal blanket AB 035 bruges.

Du kan kontakte dit lokale jobcenter for at høre nærmere om dine muligheder om et løntilskudsjob i udlandet.

Det kan din arbejdsgiver få i tilskud

Hvis der ikke er en overenskomst, fastsættes lønnen efter forhandling. Virksomheden modtager et løntilskud på kr. 71,67 pr. time. Der er et tilskudsloft, således at tilskuddet til virksomheden over en periode på maksimalt et år ikke kan overstige 50 % af de samlede lønomkostninger.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.