Djøf

Hvordan kan vi tale om stress i teamet

Stress opleves individuelt men skal løses kollektivt. Fokusér i teamet på hvad der virker og hvad i vil have mere af for at opnå et godt psykisk arbejdsmiljø

Det kan være svært at tale om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Vi har forskellige tærskler for, hvad vi vil finde os i, og vi har ofte svært ved at forstå, at en given situation kan opfattes anderledes, end vi selv opfatter den. Eksempelvis opdager vi måske ikke, at vores selvoplevede harmløse drillerier sårer en kollega så meget, at han efter en tid føler sig mobbet.

Skab fælles spilleregler

Hvis en eller flere kolleger ikke føler sig godt tilpas i teamet, kan det ikke anbefales nok at inddrage lederen og tage det op i teamet. Dels for at de direkte berørte kolleger kan få det bedre, dels for at forhindre, at en negativ stemning breder sig og bliver værre. Det handler om at skabe et fælles sprog, hvor det er legitimt at tale om det psykiske arbejdsmiljø.

Det er ikke muligt at komme med en generel anbefaling til, hvordan og i hvilket regi, det skal tages op. Hvis du opdager, at en kollega ikke har det godt i teamet, vil det være oplagt at inddrage chefen og lægge op til, at det tages op i hele teamet – som teamets problem, ikke den enkelte kollegas problem.

Det er vigtigt at få så mange nuancer og facetter på situationen som muligt. Det kan være en god ide at tage afsæt i noget konkret, fx den sidste apv eller trivselsmålinger, der er gennemført på arbejdspladsen. Ellers prøv at lave en selv i teamet, fx med et oplæg, hvor en person udefra holder oplæg om trivsel på arbejdspladsen.

Djøf anbefaler, at fokus rettes fremad for at skabe den stemning, I alle sammen ønsker i teamet. Fokuser på, hvordan I sammen kan skabe et samarbejdsmiljø, som alle kan føle sig tilpas med. I kan evt. lave nogle spilleregler, som I vil efterleve.

Hvis nogen – og det gør vi alle fra tid til anden – træder ved siden af spillereglerne, er det lettere at stoppe op og sige, at ”det er vist ikke i overensstemmelse med vores spilleregler”.

Spillereglerne kan fra tid til anden tages op i teamet – enten for at efterprøve, om I synes, I efterlever reglerne. Eller for at justere, hvis det synes nødvendigt.

Fokus på det fremadrettede

Når vi fra Djøfs side anbefaler, at fokus rettes på det fremadrettede, skyldes det, at det hurtigt kan udvikle sig til mudderkastning, hvis der skal placeres skyld. Tal i stedet om, hvordan I sammen skaber og fastholder åbenhed og dialog, og hvad det gør ved jer, når spillereglerne ikke overholdes.

Accepter på den anden side ikke holdninger som, at ”her skal man kunne tåle mosten” og andre dumsmarte bemærkninger. Gentages krænkende holdninger, må lederen træde i karakter.

Hvordan kan du gøre som leder ved stress i teamet

Djøfbladet

Kunstig intelligens skal løse lavpraktiske problemer for borgerne

Københavns Kommune går efter de lavthængende frugter i sine første projekter med kunstig intelligens. Målet er at gøre byen bedre og borgerne tilfredse – fx ved at gøre det lettere at finde en ledig parkeringsplads.

Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Leger du blindebuk til MUS?

Er det tydeligt for dig, hvad der belønnes i dit job? Ellers må du selv opstille mål. Evnen til at dokumentere resultater er afgørende i udviklingen af din karriere. Både når du byder ind på opgaver, forhandler løn og skifter job.


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent