Djøf

Hvad kan TR gøre

Som TR har du en vigtig rolle med at henvise til den rigtige hjælp og få bragt trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på agendaen.

Hvis du er tillidsrepræsentant på en arbejdsplads?

Som tillidsrepræsentant vil du få nogle samtaler med kolleger, der er meget pressede eller i krise enten på grund af arbejdet eller på grund af private forhold. Din rolle er at afklare, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe medlemmet videre.

Hvordan spotter du medlemmer, der har brug for hjælp?

Nogle kolleger vil komme til dig og bede om en samtale, nogle fortrænger at de er på vej ud over kanten, andre vil putte sig og måske slet ikke tænke på, at tillidsrepræsentanten kan være en hjælp. Måske ser du heller ikke den kollega, der har brug for et lyttende øre – ganske enkelt fordi du er tillidsrepræsentant på så stor en arbejdsplads, at du ikke kan forventes at kende alle i klubben.

 I det sidste tilfælde kan det være en god ide, at I i klubben – eller klubbestyrelsen – taler om, hvordan I kan være synlige i de forskellige teams og afdelinger, fx ved at rollen som omsorgsperson delegeres til andre aktive medlemmer af klubben. Ofte viser det sig også, at de, der kender en stressramt person, lettere kommer i samtale med den stressramte.

Afstem forventningerne

Det er vigtigt at have klare rammer for, hvad medlemmet kan forvente, du kan hjælpe med. Gør derfor undervejs i samtalen klart, at du kan afklare, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe og informere om, hvilke muligheder der i øvrigt er for at få hjælp. Det er vigtigt at du får fortalt medlemmet, at du ikke er psykolog, og at du ikke agter at agere som psykolog.

Kommer et medlem til dig på et tidspunkt, hvor du ikke har tid til en samtale, så meld åbent ud og aftal et tidspunkt, hvor I begge har tid til en længere samtale. Foreslå et nyt tidspunkt og fortæl hvor lang tid, du har til samtalen.

Samtalen

Hvad enten du taler med en stressramt som tillidsrepræsentant eller som kollega, skal du lytte og lade personen fortælle om sine oplevelser. Du behøver ikke være enig i den udlægning, du hører, men du skal respektere, at sådan oplever kollegaen det.

Din tilstedeværelse, respekt og fortrolighed er især vigtig, hvis personen er i krise grundet forholdet til nære kolleger eller nærmeste chef, da det kan være forbundet med en ensomhedsfølelse, fordi det er begrænset, hvem kollegaen så overhovedet har at tale med på arbejdspladsen.

Henvise til professionel hjælp

Den professionelle hjælp kan komme fra en læge, en psykolog eller en præst – eller du kan henvise til Djøf. Der er stor forskel på, hvem din kollega føler sig mest fortrolig ved. Fysiske symptomer bør dog altid undersøges af en læge, da det kan hænge sammen med helt andre ting end stress.

Undersøg om arbejdspladsen har en psykologordning, for så skal den anvendes. Hvis det ikke er en mulighed, kan du henvise til Djøf. Så vil vi vurdere, om vi skal henvise til en af vores erhvervspsykologer.

SU eller MED?

Hvis der ikke er en stresspolitik på arbejdspladsen, så tag det op i SU/MED, så du bruger din rolle til her at få sat stress og det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Sideløbende med arbejdet for at få en stresspolitik kan du også arbejde for at få en psykolog tilknyttet arbejdspladsen, som der kan henvises til.

Sørg også for at der følges op på lokale undersøgelser, hvor medarbejderne spørges til deres holdning om det psykiske arbejdsmiljø. Sådanne undersøgelser skal bruges – ikke bare gennemføres. Endelig kan du foreslå, at der uddannes stressvejledere på arbejdspladsen.

Tag det op på klubniveau

For at forebygge stress kan det være en god ide at tale om jeres psykiske arbejdsmiljø på et klubmøde. Tal fx om, hvordan I vil behandle hinanden som kolleger på arbejdspladsen, og lav evt. nogle spilleregler for, hvordan I kan bruge og hjælpe hinanden på tværs af afdelinger og teams. Bed evt. Djøf om at få en person ud, der kan holde oplæg om trivsel og det gode kollegaskab. Gode kolleger er guld værd.

Pas på dig selv

Det er vigtigt, at du passer på dig selv og vurderer, hvor meget du kan klare. Tillad dig selv at reagere på det, der påvirker dig. Det er ikke, fordi du er uprofessionel – det er, fordi du er menneske. Og måske er du en af de mange tillidsrepræsentanter, der selv har brug for at læsse af og ”få luft”. Du kan fx bruge en af dine TR-kolleger eller en konsulent i Djøf.

Djøfbladet

Sådan var det at være anklager i ubådssagen

Mød Jakob Buch-Jepsen, der førte efterforskernes arbejde frem i byretten under den nok mest intenst mediedækkede danske straffesag nogensinde. Det var ikke en kompliceret sag, siger han, ”men det er den, der har påvirket mig mest som menneske.”

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Djøf blog

Fight Night: Kom til kamp mellem det interne og det åbne kursus

Nogle gange er du på kursus internt på din arbejdsplads, andre gange hos en kursusvirksomhed eller et universitet. Hvis vi sætter de to varianter stævne i en boksekamp, hvem vil så slå den anden ud?


Line Frost Pedersen
Line Frost Pedersen
Udviklingskonsulent