Djøf

Hvad kan du gøre som leder ved tegn på stress i teamet

Som leder skal du altid tage tegn på stress alvorligt. Jo hurtigere du griber ind og ændre på det der stresser, jo hurtigere kan du se effekten.

Stress handler ikke om skyld. Stress handler om ansvar. Og der er forskel på at have ansvar og have skyld. Stress er et kollektivt ansvar – men håndtering og forebyggelse af stress er især et ledelsesansvar, fordi du som leder har ansvaret for din afdeling, og du repræsenterer organisationen over for den enkelte medarbejder såvel som det samlede team.

Identificer stressfaktorer

Det er afgørende, at du som leder har fokus på at identificere og reducere eventuelle stressfaktorer – hvad enten det drejer sig om arbejdsbelastning, arbejdsorganiseringen, det psykiske arbejdsmiljø eller noget helt fjerde. Som leder skal du derfor have et godt øje for de processer, der foregår i såvel teamet som hele organisationen. 

Det er lettere at bremse stress, før det udvikler sig – til gengæld er det dyrt, slidsomt og pinefuldt for alle parter, når en medarbejder går ned med stress. Gennemfør eventuelt en anonym stresstest i afdelingen, eller tag udgangspunkt i en apv – og vigtigst: forhold dig til resultatet og brug det.

Skab et åbent miljø

Sørg derfor for at kommunikere at du har en åben dør, og at problemer er til for at løses. Sig at dit mål er at reducere stressende faktorer, så teamet kan arbejde så knirkefrit som muligt. Samtidig skal du være nærværende over for medarbejderne og spørge ind til, hvordan de har det, og hvordan de opfatter det samlede arbejdsmiljø. 

En vis vedholdenhed er nødvendig, fordi stress er forbundet med en følelse af ikke at slå til – og hvem har lyst til at sige det til sin chef. Spørg hellere for ofte end for lidt, da den stressede mange gange ikke selv erkender, at han er stresset. Eller også magter han ikke at tale med nogen om det, fordi det gør for ondt – og er forbundet med såret stolthed.

Kan stress ses – og hvad gør du?

Stress viser sig i medarbejderens adfærd, som fx mange konflikter, nærtagenhed, nervøsitet, aggression og hektisk rastløshed, men disse symptomer viser sig ofte først, når forløbet er så fremskredent, at det er svært at bremse. Det svære for dig som leder er, at stress er usynligt og foregår inde i medarbejderne. Derfor skal du ofte handle mere på fornemmelser end på eksakt viden om medarbejderne. 

Fornemmer du, at en medarbejder er stresset, skal du handle. Generelt bliver du som leder nødt til at gå tættere på og være mere styrende end normalt, hvis du har en mistanke om stress. Det er din opgave som leder at fange, hvad der stresser medarbejderen – og gøre noget ved det.

Hvad enten du skal ind og prioritere og reducere opgaverne for medarbejderen en tid, eller du skal sætte en konfliktopløsende proces i gang mellem nogle medarbejdere – evt. med professionel hjælp fra HR-afdelingen eller udefra. Brug også de årlige MUS-samtaler til at tage en pejling på det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen.

Støt for alt i verden op om at lave fremadrettede spilleregler for det fremtidige samarbejde og arbejdsmiljøet generelt.

Ledelse af stress

Ledere skal på alle niveauer i en organisation – stor som lille – sige fra over for stress. Hvis den øverste ledelse ikke får at vide, hvad der foregår og tager ansvar og skaber tryghed, så kan det starte en kedelig stressspiral, der i sidste ende kan koste dyrt, fordi sygemeldingerne stiger og produktiviteten falder.

Hvis der på arbejdspladsen ikke findes en stresspolitik, så tag initiativ til, at en sådan bliver udarbejdet med aktiv inddragelse af medarbejderne. Et vigtigt emne ved en stresspolitik er klare procedurer til, hvordan man får integreret en medarbejder efter en stressperiode.

Hvad kan TR gøre

Djøfbladet

Konstant høje krav øger risiko for udbrændthed

Hvis tempoet og opgavemængden på jobbet slider på dig, er kuren ikke social støtte og mere råderum. Det er en myte. Din chef er derimod nødt til at sænke kravene, viser ny svensk-canadisk forskning.

Illustration: Shutterstock
Djøf blog

Gå på ferie uden stress

Få nogle fif til hvordan du prioriterer dine opgaver, inden du går til ferie.


Mette Sommer
Mette Sommer
Chefkonsulent