02.05.2013

Få gode råd til, hvordan man bevarer et godt psykisk arbejdsmiljø, når der gennemføres forandringer på arbejdspladsen

Vi skaber eller udsættes konstant for forandringer på jobbet. Det handler om alt fra ny organisationsstruktur, nedskæringer og fusioner til nye it-systemer med videre. Vi ved også, at forandringer - og de usikkerheder, de kan medføre – ofte sætter det psykiske arbejdsmiljø under pres.

Forskning viser f.eks., at langvarig omstrukturering kan medføre lavere jobtilfredshed, lavere engagement, dårligere helbred og højere sygefravær. Men forskningen viser også, at forandringer, der gennemføres på en god måde, kan have en positiv effekt på medarbejdernes trivsel.

Så hvordan gennemfører man forandringer på en god måde?

Uanset om du er leder eller medarbejder, kan du nu hente inspiration til, hvordan du kan bidrage til at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø under forandringsprocesser. Med Arbejdsmiljørådet og Arbejdstilsynet i ryggen har arbejdsmarkedets parter udarbejdet en pjece:

Skab gode forandringer

De handler blandt andet om:

  • Medarbejderinddragelse – tidlig involvering, fælles planlægning, reel indflydelse og forventningsafstemning
  • Kommunikation – åben, ærlig, relevant og vedvarende dialog
  • Støtte og kompetencer – kompetenceudvikling, støtte fra interne og eksterne eksperter, vejledning og dialog

Desuden sættes fokus på at bruge de eksisterende samarbejdsfora på arbejdspladsen – det vil sige arbejdsmiljøorganisation, samarbejdsudvalg med videre.

Anbefalingerne er en del af kampagnen ”Skab gode forandringer”, som kommer til at løbe frem til maj 2015.

Læs mere om kampagnen