Djøf

Djøfere mobber og bliver mobbet

Læs her, hvad du kan gøre, hvis du bliver mobbet, og hvad mobning egentlig er.

Hvad er mobning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) definerer mobning som krænkende handlinger, hvor man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig mod.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø er ofte præget af konflikter, stress og frustrationer, hvilket giver gode vækstbetingelser for mobning. Det er altid ledelsens ansvar at sætte ind over for såvel dårligt psykisk arbejdsmiljø som deraf følgende mobning. Ledelsen skal have det at vide, og ledelsen skal gribe ind over for det.

Se også videncenter for arbejdsmiljøs side om mobning

Hvordan mobbes?

Der kan enten være tale om direkte eller indirekte mobning. 

Direkte mobning er karakteriseret ved aggressiv opførsel over for mobbeofferet i andres påhør. Fx udskældning, overfusning, drillerier, hån, underkendelse af den faglige indsats osv.  

Indirekte mobning er sværere at forholde sig til. Det kan være social eller faglig isolering, forholdelse af informationer, ondsindet sladder osv. Begge dele forekommer på danske arbejdspladser, men det er Djøfs opfattelse, at det som oftest er den indirekte mobning, der gør sig gældende på de arbejdspladser, hvor djøfere oplever mobning.

Hvem mobbes?

Der kan enten være tale om direkte eller indirekte mobning. 

Direkte mobning er karakteriseret ved aggressiv opførsel over for mobbeofferet i andres påhør. Fx udskældning, overfusning, drillerier, hån, underkendelse af den faglige indsats osv.  

Indirekte mobning er sværere at forholde sig til. Det kan være social eller faglig isolering, forholdelse af informationer, ondsindet sladder osv. Begge dele forekommer på danske arbejdspladser, men det er Djøfs opfattelse, at det som oftest er den indirekte mobning, der gør sig gældende på de arbejdspladser, hvor djøfere oplever mobning.

Råd fra Djøf

Til mobbeofferet:

  • Anerkend at det er et reelt problem og hold fast i det over for andre. Alle kan blive ramt af mobning – og nu er det lige dig, der er ramt
  • Tal med en kollega, du er fortrolig med – du må ikke gå med problemet alene
  • Tal med personer, der står dig nær. Bed om at de lytter og hører, hvad du har at fortælle INDEN de giver gode råd. Dels har du behov for at fortælle om det, dels har du brug for omsorg. Først derefter kan evt. gode råd komme på tale
  • Tag fat i din tillidsrepræsentant eller sikkerhedsrepræsentant, hvis der er en på arbejdspladsen
  • Tal med din leder, hvis lederen ikke er en del af mobningen. Insister på, at lederen tager problemet alvorligt og gør noget ved det
  • Er din leder en del af mobningen, må du gå et niveau højere op. Insister igen på, at problemet tages alvorligt og at der bliver gjort noget ved arbejdsmiljøet såvel som mobningen. I dette tilfælde er det godt at tage sin tillidsrepræsentant med på råd eller ringe til Djøf og fortælle om din situation. Vi kan sparre med dig om, hvordan du kan tackle situationen
  • Lyt til din krop og de signaler den sender. Kontakt evt. din læge
  • Hvis du oplever, at der ikke bliver taget hånd om problemet på din arbejdsplads, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan sparre med dig om din situation, eller et evt. karriereskift. Du kan kontakte os på telefon 33 95 97 00, djoef@djoef.dk eller chatte med os.

Håndbog om mobning

Djøfbladet

Virksomheder betaler for karriereudvikling under barsel

Hos det private barselsnetværk Inspired Beyond Babies betaler arbejdsgivere for, at medarbejdere på barsel kan få inspiration til deres arbejdsliv. Ekstern lektor og forfatter Anders Raastrup Kristensen ser dog en risiko for, at tilbuddet bliver til endnu en forventning om konstant selvoptimering.

Foto: Djøf
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent