Djøf

Djøf om arbejdsmiljø

Der er behov for en erkendelse af, at arbejdsmiljøet og dets problemstillinger i vidensamfundet ikke udelukkende handler om røg, støj og møg. Stemning og omgangstone har også stor betydning for vores trivsel på arbejdspladsen.

Det grænseløse arbejde nødvendiggør, at vi forstår og arbejder systematisk med at reducere dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress, mobning samt den nedslidning der sker, når det enkelte menneske bliver berørt.

Der er ikke tale om en nedprioritering af indsatsen for det fysiske arbejdsmiljø, men om at udvide fokus til i større grad også at omfatte de udfordringer, vi møder i det psykiske arbejdsmiljø.

Vi tilbringer mange timer på vores arbejde. Gode relationer til kolleger og chef er sammen med humor ofte kittet, der får en travl hverdag til at hænge sammen.

Strategiske indsatsområder

Djøf arbejder med fire strategiske indsatsområder på arbejdsmiljøområdet:

Handlemuligheder

Vi skal sikre, at der er hjælp og handlemuligheder for de, der mærker konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø. Arbejdspladser med ringe arbejdsmiljø har typisk øget sygefravær, og det er ofte af en længere varighed. Det er dyrt for virksomheden, for samfundet og ikke mindst for den enkelte. 

Djøf stiller derfor råd og vejledning til rådighed for medlemmerne og giver mulighed for faglig og personlig sparring inden for de relevante dele af arbejdsmiljøområdet.

Samle viden

Vi skal kontinuerligt skabe ny viden om arbejdsmiljøets betydning for og indvirkning på de, der opholder sig i det. Det er nødvendigt med mere viden om især psykisk arbejdsmiljø, for at vi kan målrette indsatsen på djøf-arbejdsmarkedet.

Det skal foregå ved undersøgelser og ved at øge den forskningsbaserede viden på området. Blandt andet derfor har Djøf siden 2003 foretaget jævnlige målinger af stress og balance blandt vores medlemmer, og vi har dermed været med til at skabe debat om emnet.

Bruge viden

Vi skal nyttiggøre den allerede eksisterende viden på området. Alt for mange oplysninger indrapporteres forskellige steder med forskellige formål.

Når man vælger at arbejde seriøst med at fremme arbejdsmiljøet, er det en klar fordel at kunne sammenligne sig med andre arbejdspladser med lignende karakteristika. Der er i dag et behov for, at der skabes et øget overblik og tilgængelighed af de indberettede data.

Synlighed

Vi skal fortsat skabe debat og opmærksomhed om de arbejdsmiljømæssige vilkår for djøferne. Djøf arbejder med at synliggøre, at der er behov for, at vi i offentligheden sætter fokus på de udfordringer, som det moderne arbejdsmiljø bringer.

Kun derved kan vi sikre en bred accept af, at vi her har nogle opgaver, som vi skal varetage og løse i fællesskab. Det gælder både i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads og i forhold til, hvordan vi mere generelt vælger at sætte ind for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Djøfbladet

Hver 10. private djøfer er lagt i gyldne håndjern

Det kan være skadeligt for karrieren, hvis man skriver under på en kunde- eller konkurrenceklausul. Og på trods af en lovændring har næsten lige så mange som tidligere en klausul i deres kontrakt. Mange ved ikke, hvad klausulen egentlig indebærer, og det kan koste dyrt – i nogle brancher mere end andre.

Foto: Billion Photos/Shutterstock
Djøf blog

Når du ikke er leder og ikke er rigtig kollega, hvem er du så?

Gråzoneledelse er, når du skal agere som en leder - uden den formelle titel. Og det er ikke uden frustrationer.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef