Djøf

Arbejdspladsvurdering - apv

Alle arbejdsgivere er omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (apv).

Det er et krav at virksomhederne også tager stilling til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet i apv'en.

Siden 2008 har man skullet udarbejde en måling af det psykiske arbejdsmiljø hver tredje år, men det er ikke et myndighedskrav, at det psykiske arbejdsmiljø indgår i selve apv'en. Det er et emne i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser for kontor og administration, og da det er et af de prioriterede arbejdsmiljøområder, bliver det altid inddraget, når Arbejdstilsynet screener virksomhederne.

Apv'en er sikkerhedsorganisationens vigtigste opgave, og den skal revideres mindst hvert 3. år eller tidligere, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

En arbejdspladsvurdering består af 5 elementer:

  • En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
  • En beskrivelse af problemerne
  • Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
  • En handlingsplan for hvornår og hvordan problemerne skal løses
  • En plan for opfølgning på problemerne

Læs mere om apv'en på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Djøfbladet

Bag facaden er advokatbranchen præget af urimelige vilkår

Advokatbranchen er præget af en kultur, hvor arbejdspresset er så massivt, at det ofte er i strid med EU’s arbejdstidsregler. Har Djøf tænkt sig at gøre noget ved kulturen, spørger fhv. advokat Frederik Waaben. Vi tager problemet seriøst, lyder svaret.

Modelfoto: TijanaM/Shutterstock
Djøf blog

Fortæl om dig selv, når du søger job

Rejser og fritidsinteresser kan foldes ud og blive til eksempler på dine personlige kompetencer, og samtidig fremstår du imødekommende ved at fortælle lidt om dig selv som privatperson.


Tom Hedegaard
Tom Hedegaard
Chefkonsulent