Djøf

Arbejdspladsvurdering - apv

Alle arbejdsgivere er omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (apv).

Det er et krav at virksomhederne også tager stilling til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet i apv'en.

Siden 2008 har man skullet udarbejde en måling af det psykiske arbejdsmiljø hver tredje år, men det er ikke et myndighedskrav, at det psykiske arbejdsmiljø indgår i selve apv'en. Det er et emne i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser for kontor og administration, og da det er et af de prioriterede arbejdsmiljøområder, bliver det altid inddraget, når Arbejdstilsynet screener virksomhederne.

Apv'en er sikkerhedsorganisationens vigtigste opgave, og den skal revideres mindst hvert 3. år eller tidligere, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

En arbejdspladsvurdering består af 5 elementer:

  • En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
  • En beskrivelse af problemerne
  • Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
  • En handlingsplan for hvornår og hvordan problemerne skal løses
  • En plan for opfølgning på problemerne

Læs mere om apv'en på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Djøfbladet

Djøfer vinder sag om dagpenge efter fyring

Både Ankestyrelsen og byretten mente, at Erik Fraas selv var skyld i, at han blev fyret. Fire år senere har Østre Landsret nu ændret afgørelsen. Sagen er principiel, og fremover vil færre formentlig få dagpengekarantæne efter en fyring.

Privatfoto
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent