Djøf

Arbejdspladsvurdering - apv

Alle arbejdsgivere er omfattet af kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (apv).

Det er et krav at virksomhederne også tager stilling til arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet i apv'en.

Siden 2008 har man skullet udarbejde en måling af det psykiske arbejdsmiljø hver tredje år, men det er ikke et myndighedskrav, at det psykiske arbejdsmiljø indgår i selve apv'en. Det er et emne i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser for kontor og administration, og da det er et af de prioriterede arbejdsmiljøområder, bliver det altid inddraget, når Arbejdstilsynet screener virksomhederne.

Apv'en er sikkerhedsorganisationens vigtigste opgave, og den skal revideres mindst hvert 3. år eller tidligere, hvis der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene.

En arbejdspladsvurdering består af 5 elementer:

  • En kortlægning af arbejdsmiljøet - herunder det psykiske arbejdsmiljø
  • En beskrivelse af problemerne
  • Arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet
  • En handlingsplan for hvornår og hvordan problemerne skal løses
  • En plan for opfølgning på problemerne

Læs mere om apv'en på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Djøfbladet

Fire ud af ti føler sig tvunget til at arbejde i ferien

En ny undersøgelse viser, at mange oplever, at de er tvunget til at arbejde, når de ellers skulle holde ferie. Det er ikke et sundhedstegn, mener stressekspert, for ingen skal føle sig tvunget til at arbejde i ferien – men det kan dog godt være okay for nogen, siger han. Det kommer bare an på…

Kite Rin/Shutterstock
Djøf blog

Generalistens mareridt

Spiller du buzzword bingo, når du beskriver dine kompetencer? Måske er du blevet en slags specialist, uden at lægge mærke til det. Jeg er VILD med generalister, - vi skal bare lige målrette kompetencerne en smule…


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent