Djøf

Seniorordninger ved privatansættelse

Er du ansat i den private sektor, er der mangfoldige muligheder for at aftale seniorordninger.

Forskelsbehandling

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder indebærer, at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må lægge vægt på en lønmodtagers alder, hverken i forbindelse med ansættelse, under ansættelsesforholdets forløb eller ved afskedigelse. Forbuddet gælder som udgangspunkt såvel i forhold til ældre som yngre lønmodtagere.

Seniorordning

Forskelsbehandlingsloven er dog ikke til hinder for, at en arbejdsgiver som en del af sin personalepolitik tilbyder sit ældre personale særlige arbejdsvilkår, som har til hensigt at fremme beskæftigelsesmulighederne for netop denne del af medarbejderstaben. Det er altså tilladt for en arbejdsgiver at udøve positiv særbehandling overfor sine ældre lønmodtagere, jf. lovens § 9, stk. 3. Seniorordninger, som via mere fleksible arbejdsvilkår, har til formål at fastholde ældre lønmodtagere (seniorerne) længere tid på arbejdsmarkedet, er netop et eksempel på positiv særbehandling.

Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du naturligvis velkommen til at kontakte Djøf på telefon 33 95 97 00.

Seniorordninger kan aftales såvel individuelt som fremgå af en kollektiv aftale, personalehåndbog mv. Generelt er der ikke nogen fast ramme for, hvilken udformning en sådan seniorordning kan eller skal have, og der er derfor rig mulighed for, at du selv i dialog med din arbejdsgiver kan være med til at påvirke indholdet af den seniorordning, som netop vedrører dit ansættelsesforhold.

På det private arbejdsmarked er udbredelsen af seniorordninger stor. Især hos de større private virksomheder arbejdes der ofte målrettet på at fastholde sine ældre medarbejdere på arbejdspladsen. Dette sker bl.a. ved at tilbyde de ældre medarbejdere særlige ordninger mht. mere fleksibel arbejdstid, ekstra ferie mv.

Forebyggelsesfonden

Regeringen har ved finansloven 2013 besluttet, at private såvel som offentlige arbejdsgivere kan søge om tilskud til en seniorpakke. Læs her om hvordan du kan søge støtte fra Forebyggelsesfonden.

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef