Djøf

Gradvis tilbagetrækning fra staten

En seniorordning om gradvis tilbagetrækning kan bestå i enten nedsat arbejdstid (deltid) eller reduceret ansvar (retræte) eller af en kombination af begge dele.

Deltid som seniorordning

En seniorordning med nedsat arbejdstid forudsætter:

  • at du er fyldt 60 år
  • at du har været ansat i staten i sammenlagt ti år og
  • at arbejdstiden udgør mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.

Efter aftale kan du optjene pension op til niveauet i din hidtidige stilling.

Det er ikke muligt at få lønkompensation for den nedsatte arbejdstid.

Hvis du overgår til deltid, har du eventuelt mulighed for at modtage efterløn. Det vil arbejdsløshedskassen kunne fortælle dig nærmere om. Kontakt Akademikernes a-kasse.

Det kan også være, at du kan få delvis alderspension ved overgang til deltidsansættelse. Spørg i JØP.

Din kommune kan oplyse, om du eventuelt har mulighed for at modtage offentlig delpension.

Læs mere hos JØP: Dine muligheder – om bl.a. "Offentlig delpension"

Retræte som seniorordning

Retræteordningen er primært, men ikke udelukkende, tiltænkt chefer. Ordningen er ikke begrænset til ansatte i bestemte lønrammer.

En retræteordning indebærer, at du får mindre ansvar, end du hidtil har haft.

Det er kun muligt at aftale en retræteordning, hvis:

  • du er fyldt 55 år
  • du efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling, og
  • du har været ansat på fuld tid i de seneste ti år i en stilling i staten med ledelsesansvar eller arbejdsledelse eller i en tilsvarende krævende stilling med hensyn til indhold og omfang.

Pension ved retræte

Det er muligt at aftale, at du optjener pension, maksimalt svarende til din hidtidige stilling.

Løn ved retræte

Det er også muligt at aftale, at du får et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg. Tillægget må højst svare til forskellen mellem lønnen i din hidtidige stilling og i retrætestillingen.

Tillægget skal være aftrappet efter højst tre år, og det skal aftrappes med mindst 1/3 for hver 12 måneder. Tillægget bortfalder dog, fra måneden efter du har opnået den gældende pensionsalder.

Der gælder særlige regler, hvis I aftaler, at du fratræder efter en periode på højst syv år.

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef