26.01.2015

Hvem og hvilke stillinger?

Hvis du er fyldt 52 år, kan du efter aftale overgå til en seniorstilling.

Seniorstillinger kan enten være eksisterende stillinger eller nye stillinger, der opret­tes til formålet.

Både tjenestemænd og overenskomstansatte kan få seniorstillinger.

Udligningstillæg

Hvis lønnen i seniorstillingen er lavere end i din hidtidige stilling, kan der aftales et udligningstillæg. Tillægget kan maksimalt udgøre forskellen mellem lønnen i din hidtidige stilling og lønnen i seniorstillingen.

Der kan også i særlige tilfælde aftales et udligningstillæg, hvis seniorstillingen indebærer nedsat arbejdstid. Tillægget udgør forskellen mellem lønnen i seniorstillingen på fuld tid og seniorstillingen på nedsat tid.

De to forskellige udligningstillæg kan kombineres.

Din pension

Hvis du overgår til en seniorstilling, som indebærer lønnedgang i forhold til din hidtidige stilling, bevarer du retten til pension svarende til din hidtidige stilling.

Hvis seniorstillingen indebærer en væsentlig lønnedgang, kan det aftales, at du tillægges op til 2 års ekstra pension, men det kræver, at du er fyldt 55 år ved overgangen til seniorstillingen, og at du først fratræder, efter du fylder 62 år.

Overenskomstansatte optjener både eget og arbejdsgivers bidrag. Indbetalingen sker, når du fratræder.

Er du tjenestemand forudsætter tillæg af ekstra pensionsalder, at din samlede pensionsalder ikke bliver mere end 37 år eller højere end, hvad der kunne være optjent ved udgangen af den måned, hvori man fylder 70 år.

Fastholdelsesbonus

Som led i en aftale om en seniorordning kan det aftales, at du får en særlig bonus, hvis du først fratræder seniorstillingen, efter du er fyldt 62 år. Der er ikke begrænsninger på, hvor stor en bonus, I kan aftale.

Rammeaftale om supplerende pension i kommunerne

Rammeaftale om supplerende pension i regionerne