Djøf

Seniorstillinger

Seniorstillinger er en mulighed, hvis arbejdspladsen ønsker at fastholde dig, og du ønsker at blive på arbejdspladsen i en mindre belastende stilling i nogle år, inden du går på efterløn eller pension.

Hvem og hvilke stillinger?

Hvis du er fyldt 52 år, kan du efter aftale overgå til en seniorstilling.

Seniorstillinger kan enten være eksisterende stillinger eller nye stillinger, der opret­tes til formålet.

Både tjenestemænd og overenskomstansatte kan få seniorstillinger.

Udligningstillæg

Hvis lønnen i seniorstillingen er lavere end i din hidtidige stilling, kan der aftales et udligningstillæg. Tillægget kan maksimalt udgøre forskellen mellem lønnen i din hidtidige stilling og lønnen i seniorstillingen.

Der kan også i særlige tilfælde aftales et udligningstillæg, hvis seniorstillingen indebærer nedsat arbejdstid. Tillægget udgør forskellen mellem lønnen i seniorstillingen på fuld tid og seniorstillingen på nedsat tid.

De to forskellige udligningstillæg kan kombineres.

Din pension

Hvis du overgår til en seniorstilling, som indebærer lønnedgang i forhold til din hidtidige stilling, bevarer du retten til pension svarende til din hidtidige stilling.

Hvis seniorstillingen indebærer en væsentlig lønnedgang, kan det aftales, at du tillægges op til 2 års ekstra pension, men det kræver, at du er fyldt 55 år ved overgangen til seniorstillingen, og at du først fratræder, efter du fylder 62 år.

Overenskomstansatte optjener både eget og arbejdsgivers bidrag. Indbetalingen sker, når du fratræder.

Er du tjenestemand forudsætter tillæg af ekstra pensionsalder, at din samlede pensionsalder ikke bliver mere end 37 år eller højere end, hvad der kunne være optjent ved udgangen af den måned, hvori man fylder 70 år.

Fastholdelsesbonus

Som led i en aftale om en seniorordning kan det aftales, at du får en særlig bonus, hvis du først fratræder seniorstillingen, efter du er fyldt 62 år. Der er ikke begrænsninger på, hvor stor en bonus, I kan aftale.

Rammeaftale om supplerende pension i kommunerne

Rammeaftale om supplerende pension i regionerne

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef