Djøf

Seniordage i kommunerne

Her kan du læse om seniordage i kommunerne.

Seniordage i kommunerne

Er du ansat i en kommune har du ret til seniordage, i det år du fylder 60 år eller derover. En seniordag er en fridag med løn, som er forbeholdt ansatte på 60 år og derover.

Du har ret til:

2 dage i det kalenderår du fylder 60 år
3 dage i det kalenderår du fylder 61 år og
4 dage i det kalenderår du fylder 62 år eller derover.

Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset, hvornår på året du tiltræder en stilling i en kommune.

 

Afvikling

Du kan afholde dine seniordage som hele eller halve dage. Hvis du ønsker at afvikle seniordagene som timer, skal du indgå en aftale herom.

Afholdelse af seniordage sker efter samme retningslinjer, som gælder for omsorgsdage. Det vil sige, at du tidligst muligt skal meddele, hvornår du ønsker at afvikle dine seniordage, og din arbejdsgiver skal imødekomme tidspunktet, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Hvis du ikke har afholdt dine seniordage inden kalenderårets udløb bortfalder dine seniordage, medmindre du har aftalt med din arbejdsgiver, at de overføres til det følgende kalenderår.

Hvis du fratræder i løbet af året og ikke har holdt dine seniordage udbetales de ved ansættelsesforholdets ophør

Veksling af seniordage

Du kan veksle dine seniordage til enten bonus eller pension. Omvekslingen sker på baggrund af din aktuelle timeløn.

Hvis du ønsker at veksle dine seniordage til bonus eller pension skal du give din arbejdsgiver besked senest den 1. oktober i året forinden.

Det betyder, at hvis du vil have dine seniordage i 2017 udbetalt som bonus eller indbetalt som pension, skal du senest den 1. oktober 2016 give din arbejdsgiver besked herom.

En bonus udbetales ved udløbet af kalenderåret. Hvis du fratræder din stilling, vil du få udbetalt en forholdsmæssig bonus. Fratræder du f.eks. med udgangen af august, vil du få udbetalt 8/12 af den bonus, du skulle have haft ved årets udgang.

Hvis du veksler til pension, vil kommunen løbende indbetale et ekstraordinært pensionsbidrag i kalenderåret. Hvis du fratræder, vil denne ekstraordinære indbetaling ophøre samtidigt.

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef