Djøf

Generationsskifteaftale for chefer og ledere

Er du chef eller leder, og vil arbejdspladsen gerne fastholde dig i din stilling, kan I indgå en generationsskifteaftale, hvor du tilbydes forskellige økonomiske fordele frem til et aftalt fratrædelsestidspunkt.

Hvem og hvor længe?

Ordningen er ikke kun forbeholdt chefer, men kan også anvendes, hvis du har ledelsesfunktioner på et lavere niveau end de øverste stillinger i regionerne eller kommunen.

Du skal være fyldt 54 år. Generationsskifteaftaler kan højst indgås for en periode på seks år.

Fratrædelsestidspunktet skal stå i aftalen. Du kan først fratræde, efter du fylder 60 år.

Vilkår i generationsskifteaftalen

Generationsskifteaftalen kan indeholde:

  • et løntillæg
  • en fastholdelsesbonus, eller
  • en pensionsforbedring

eller kombinationer heraf sådan, at værdien af løntillæg og/eller fastholdelsesbonus kan konverteres til pensionsforbedring, men ikke omvendt.

Du kan i rammeaftalerne på hhv. det kommunale område og det regionale område herunder se de konkrete retningslinjer om seniorpolitik og eksempler på beregning af de økonomiske muligheder ved generationsskifteaftaler.

Der er mulighed for at aftale vilkår for uansøgt afskedigelse.

Rammeaftale om seniorpolitik på kommunernes område

Rammeaftale om seniorpolitik på regionernes område

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef