29.06.2015

Hvem og hvor længe?

Ordningen er ikke kun forbeholdt chefer, men kan også anvendes, hvis du har ledelsesfunktioner på et lavere niveau end de øverste stillinger i regionerne eller kommunen.

Du skal være fyldt 54 år. Generationsskifteaftaler kan højst indgås for en periode på seks år.

Fratrædelsestidspunktet skal stå i aftalen. Du kan først fratræde, efter du fylder 60 år.

Vilkår i generationsskifteaftalen

Generationsskifteaftalen kan indeholde:

  • et løntillæg
  • en fastholdelsesbonus, eller
  • en pensionsforbedring

eller kombinationer heraf sådan, at værdien af løntillæg og/eller fastholdelsesbonus kan konverteres til pensionsforbedring, men ikke omvendt.

Du kan i rammeaftalerne på hhv. det kommunale område og det regionale område herunder se de konkrete retningslinjer om seniorpolitik og eksempler på beregning af de økonomiske muligheder ved generationsskifteaftaler.

Der er mulighed for at aftale vilkår for uansøgt afskedigelse.

Rammeaftale om seniorpolitik på kommunernes område

Rammeaftale om seniorpolitik på regionernes område