Djøf

Generationsskifteaftale for chefer og ledere

Er du chef eller leder, og vil arbejdspladsen gerne fastholde dig i din stilling, kan I indgå en generationsskifteaftale, hvor du tilbydes forskellige økonomiske fordele frem til et aftalt fratrædelsestidspunkt.

Hvem og hvor længe?

Ordningen er ikke kun forbeholdt chefer, men kan også anvendes, hvis du har ledelsesfunktioner på et lavere niveau end de øverste stillinger i regionerne eller kommunen.

Du skal være fyldt 54 år. Generationsskifteaftaler kan højst indgås for en periode på seks år.

Fratrædelsestidspunktet skal stå i aftalen. Du kan først fratræde, efter du fylder 60 år.

Vilkår i generationsskifteaftalen

Generationsskifteaftalen kan indeholde:

  • et løntillæg
  • en fastholdelsesbonus, eller
  • en pensionsforbedring

eller kombinationer heraf sådan, at værdien af løntillæg og/eller fastholdelsesbonus kan konverteres til pensionsforbedring, men ikke omvendt.

Du kan i rammeaftalerne på hhv. det kommunale område og det regionale område herunder se de konkrete retningslinjer om seniorpolitik og eksempler på beregning af de økonomiske muligheder ved generationsskifteaftaler.

Der er mulighed for at aftale vilkår for uansøgt afskedigelse.

Rammeaftale om seniorpolitik på kommunernes område

Rammeaftale om seniorpolitik på regionernes område

Djøfbladet

Seniorer savner at blive værdsat

42 procent af de højtuddannede seniorer oplever ikke, at deres arbejdsplads gør noget aktivt for at holde på dem. Ikke særlig smart, når regeringen vil have os til at arbejde længere, mener professor.

Foto: Mikael Damkier/Shutterstock
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent