08.02.2016

Godtgørelse på indtil 6 måneders løn

Efter aftale kan du få en godtgørelse på op til 6 måneders løn ved fratræden. Pensionsbidrag indgår, hvis det er aftalt.

Der er ikke et alders- eller anciennitetskrav, men aftalen omfatter primært fratræden efter længerevarende ansættelse.

Godtgørelsen kan ikke indgå ved beregningen af dine feriepenge.

Godtgørelse efter funktionærlovens § 2 a modregnes ikke.

Har du forestillet dig, at du vil søge arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn efter fratrædelsen, bør du søge vejledning i a-kassen om fratrædelsesaftalens betydning, inden du indgår aftalen. Kontakt Akademikernes A-kasse.

Vær opmærksom på, at aftalen om resultatløn også kan anvendes i forbindelse med aftale om fratrædelsesvilkår.

Ekstra pension

Hvis du er fyldt 60 år (og for tjenestemænd ikke fyldt 65 år), kan du efter aftale få op til 4 års ekstra pension ved fratræden.

Er du tjenestemand, er det en betingelse, at du fratræder din stilling med henblik på at oppebære aldersbetinget førtidspension. Fratræder du, eller bliver du afskediget af andre grunde, har du ikke denne mulighed.

Er du overenskomstansat, er det en betingelse, at du selv siger op.

Tjenestefrihed med sædvanlig løn

Er du overenskomstansat, kan du efter aftale få op til 6 måneders frihed med sædvanlig løn ved fratræden.

Dit individuelle opsigelsesvarsel er ikke bestemmende for, hvor lang tids frihed med løn der kan aftales.

Siger du selv op, vil du få karantæne i forhold til arbejdsløshedsdagpenge. Har du brug for vejledning om dagpenge, bør du rette henvendelse til Akademikernes A-kasse.