Djøf

Fratrædelsesordninger

Som led i en fratrædelsesordning er det muligt at aftale, at du får udbetalt en godtgørelse ved fratræden, at du tillægges ekstra pension, eller at du fritstilles med løn i en periode.

Godtgørelse på indtil 6 måneders løn

Hvis du er fyldt 60 år (og for tjenestemænd ikke fyldt 65 år), kan du efter aftale få op til 4 års ekstra pension ved fratræden.

Er du tjenestemand, er det en betingelse, at du fratræder din stilling med henblik på at oppebære aldersbetinget førtidspension. Fratræder du, eller bliver du afskediget af andre grunde, har du ikke denne mulighed.

Er du overenskomstansat, er det en betingelse, at du selv siger op.

Ekstra pension

Hvis du er fyldt 60 år (og for tjenestemænd ikke fyldt 65 år), kan du efter aftale få op til 4 års ekstra pension ved fratræden.

Er du tjenestemand, er det en betingelse, at du fratræder din stilling med henblik på at oppebære aldersbetinget førtidspension. Fratræder du, eller bliver du afskediget af andre grunde, har du ikke denne mulighed.

Er du overenskomstansat, er det en betingelse, at du selv siger op.

Tjenestefrihed

Er du overenskomstansat, kan du efter aftale få op til 6 måneders frihed med sædvanlig løn ved fratræden.

Dit individuelle opsigelsesvarsel er ikke bestemmende for, hvor lang tids frihed med løn der kan aftales.

Siger du selv op, vil du få karantæne i forhold til arbejdsløshedsdagpenge. Har du brug for vejledning om dagpenge, bør du rette henvendelse til Akademikernes A-kasse.

Djøfbladet

Seniorer savner at blive værdsat

42 procent af de højtuddannede seniorer oplever ikke, at deres arbejdsplads gør noget aktivt for at holde på dem. Ikke særlig smart, når regeringen vil have os til at arbejde længere, mener professor.

Foto: Mikael Damkier/Shutterstock
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef