08.02.2016

Som senior har du forskellige muligheder for at tilrettelægge dit arbejdsliv, således at rammerne i højere grad matcher dine behov. Nedenfor er de forskellige muligheder for seniorordninger listet efter ansættelsessted. En seniorordning er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af dit arbejdsliv. Både du og din arbejdsgiver kan tage initiativ til en seniorordning. Hvad en ordning kan indeholde, afhænger af, hvor du er ansat.

Du kan nedenfor læse mere om Djøfs anbefalinger i forbindelse med planlægningen af din senkarriere i vores seniorpjece. Du kan også se vores netværk for seniorer/ pensionister.

Seniorpjece