Djøf

Pension til privatansatte

Skal der være råd til rejser og anden luksus i dit otium, er det en god idé at komme tidligt i gang med indbetalingen på en pensionsordning.

Start og bidrag

Jo tidligere du starter, jo højere pension når du bliver gammel. Så enkelt kan det siges. Da det er de tidlige års indbetalinger, der trækker flest renter, kan det betale sig at gå hurtigt i gang.

Hvis du eksempelvis etablerer din pensionsordning som 25 årig med en månedlig indbetaling på 4000 kroner eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag, vil du ved en pensionsalder på 67 år, få udbetalt op mod 45.944 kroner mere om året, end hvis du venter med at etablere ordningen, til du er 35 år. Det kan altså være en rigtig god idé at komme tidligt i gang med indbetalingen til pensionsordningen. Til illustration tager eksemplet udgangspunkt i at du månedligt indbetaler 4000 kr. Din livsvarige alderspension bør dog mindst udgøre to tredjedele af din slutløn. For at opnå dette, anbefaler Djøf at du anvender omkring 16-18% af din løn af til pension.

Pensionsprognose ved månedlige bidrag på 4000 kr.

Pensionsprognosen er baseret på JØPs almindelig ordning, livsvarig årlig alderspension.

Pensionsprognose fra JØP 2014

Alle beløb er eksklusive evt. pensionstillæg. Beregningerne er baseret på, at du indbetaler beløbet fra den valgte alder og frem til pensionering. Kilde: JØP

  • Er du omfattet af en pensionsordning på din arbejdsplads?
    Som tommelfingerregel, betaler din arbejdsgiver 2/3 af en aftalt procentsats af din løn i pension, mens du selv betaler 1/3.
  • Er du ikke omfattet af en pensionsordning på din arbejdsplads?
    Det er vigtigt, at du selv får indbetalt en procentdel af din løn til en pensionsordning, så du er sikret i din alderdom. 

Pensionsforhold

Etablering og indbetaling til en pensionsordning er ikke et automatisk gode ved enhver ansættelse. Der er intet lovkrav på pensionsfeltet, så hverken arbejdsgiver eller arbejdstager er forpligtet til at indgå aftale om pensionsindbetaling, medmindre der er indgået en overenskomst eller husaftale hos den pågældende arbejdsgiver. Nedenfor kan du læse om de typiske spørgsmål der melder sig, når pensionsordningen ikke på forhånd er fastlagt, og du selv er medbestemmende på etablering og indhold.

93% af de privatansatte djøfere (excl. advokater og advokatfuldmægtige) har en pensionsordning i forbindelse med deres ansættelsesforhold. For advokater i private virksomheder er også 93%, men for advokater på advokatkontorer er det 77% der har pensionsordning. For advokatfuldmægtige er tallet 95% i virksomheder, og 75% på advokatkontorer. For dem, der har en pensionsordning, vil den typiske indbetaling ligge på omkring 15%. Men nogle får indbetalt 20%, mens andre får udbetalt under 10%.

Skattemæssigt kan visse indbetalinger trækkes fra, så du ikke beskattes af de beløb der går ind på din pensionsordning. Til gengæld beskattes de ved udbetaling. Der trækkes dog arbejdsmarkedsbidrag på 8% af indbetalinger, som foretages via arbejdsgiveren.

Fra og med 2013 kan du ikke få fradrag ved at indbetale på en kapitalpension. 

For nærmere information bør du kontakte SKAT

Udbytte

Det, du får ud af en pensionsordning, er betegnet som pensionsordningens ydelsesmønster. Djøf anbefaler, at ordningen indeholder en livsvarig alderspension, så du kan sikre dig og din familie en fornuftig indtægt, når du bliver ældre. Herudover anbefales et forsikringselement, som dækker hvis du mister din erhvervsevne, eller dækker dine efterladte, hvis du dør tidligt. Endelig bør der være mulighed for ydelser til samlever/ægtefælle og børnepension, hvis du falder bort.

Pensionstyper

Der er forskellige pensionstyper:

  • Livsvarig pension er som navnet antyder kun begrænset af din egen levetid. Det betyder, at du er sikret en konstant pension uanset, hvor gammel du bliver. Størrelsen på den månedlige ydelse afhænger dog af indbetalingerne.
  • Kapitalpension er en pensionsopsparing, der udbetales som et engangsbeløb ved opnåelse af pensionsalderen
  • Ratepension er en pensionsopsparing, hvor udbetalingen er afhængig af din individuelle opsparing, men hvor opsparingen udbetales over en på forhånd fastlagt årrække. 

 

Hvor kan man have sin pensionsordning?

Der findes mange udbydere indenfor pensionsbranchen. Der er pensionskasser, banker, forsikringsselskaber mv. Ydelsesmønstret er ofte forskelligt, og det kan derfor være svært at sammenligne vilkårene.

Som privatansat med en samfundsvidenskabelig uddannelse er du berettiget til optagelse i JØP, som er djøfernes pensionskasse. JØP er 100% medlemsejet. JØPs pensionsordning indeholder de af Djøf anbefalede elementer i ydelsesmønstret, og er derfor en god og sikker løsning. Du er velkommen til at kontakte JØP, hvis du har spørgsmål angående din pensionsordning.

Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef