Djøf

Pension til overenskomstansatte

Regler for pensionsordninger for ansatte på overenskomst. De fleste overenskomstansatte er ansat på det offentlige område, men der er også privatansatte, der er omfattet af overenskomster.

Som overenskomstansat får du løbende indbetalt en procentdel af din løn til en pensionsordning. Pensionsprocenten varierer, alt efter hvilken overenskomst der er tale om.

Fx udgør pensionen:

  • 18,29%, hvis du er ansat i en kommune
  • 18,46%. hvis du er ansat i en region og
  • 17,1%. for en statsansat. 

Som djøf-uddannet indbetales din pension til JØP. Hvis du er ansat på en af de kommunale chefaftaler, er pensionsindbetalingen 19,55%.

Frit valg

Som overenskomstansat har du mulighed for at veksle en lille del af pensionen til løn. Frit-valg-muligheden gælder for ansatte på både det nye og det gamle lønsystem.

Er du ansat i staten, kan du vælge at få 0,3% af pensionen ud som løn i stedet. Det samme gælder for de procenter i pensionsbidrag af rådighedstillægget. Valget mellem pension eller løn gælder for mindst 1 år af gangen. Vælger du pensionsforbedringen ''vekslet til løn'', udbetaler arbejdsgiver den som løn hver måned. Beløbet er ikke pensionsgivende, der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse heraf, og det indgår ikke i beregning af merarbejdsbetaling.

Er du ansat i en kommune kan du få 1,89% udbetalt som løn, mens du som ansat i en region har mulighed for at få 2,06% udbetalt som løn. Valget mellem pension og løn gælder for mindst 1 år af gangen.

Pensionskassen kan vejlede dig om, hvad det på pensionsdagen har kostet på bundlinjen at veksle om til løn.

Konsekvenser ved del- og plustid

Hvis du får en deltidsansættelse bliver dine pensionsindbetalinger reduceret forholdsmæssigt. Hvis du er deltidsansat i en længere periode, kan det have en væsentligt indflydelse på størrelsen af din alderspension. På JØPs hjemmeside kan du lave beregninger over, hvad en mindsket pensionsindbetaling betyder for din pension.

Er du på deltid og ønsker en alderspension, der svarer til fuldtidsansættelse, kan du vælge at indbetale forskellen mellem dit deltidsbidrag og et fuldtidsbidrag.

Hvis du indgår aftale om plustid, indbetales pensionsbidrag af den forhøjede løn efter sædvanlige principper for indbetaling af pensionsbidrag.

Seniorordninger

I forbindelse med indgåelse af en senioraftale i staten, i en region eller kommune er der mulighed for at aftale forbedrede pensionsvilkår.

Hvis du er omfattet af aftalerne om seniorrettigheder i statenregionerne og kommunerne har du mulighed for at veksle seniorbonus/seniordage til ekstraordinær pensionsindbetaling. 

Fyldt 70 år

Arbejder du fortsat, efter at du er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som løn, medmindre du ønsker bidraget indbetalt til en pensionsordning. Du vil også kunne anvende pensionsbidraget til køb af frihed.

Pensionsbidraget kan indbetales til en pensionsordning efter dit eget valg. Vær opmærksom på, at mange pensionsordninger – herunder JØP – endnu ikke har mulighed for at modtage bidrag fra ansatte, der er fyldt 70 år.

Kontakt JØP

For yderligere spørgsmål vedrørende pension, anbefaler vi at du kontakter JØP.
Djøfbladet

Vil helst fortsætte i mange år - bare ikke på fuld tid

Da Henning Thomsen var 64 år, så han frem til at kunne gå på pension et år senere. Men så skete der noget, der fik ham til at ændre mening.

Foto: Kåre Viemose
Djøf blog

Efterlysning: generationssymbiose

Jeg vil gerne sammen med dig at tænke videre over de dilemmaer, der kan opstå, når de unge tjekker ind på arbejdsmarkedet, og de ældre ikke tjekker ud.


Jens Breum
Jens Breum
Videnudviklingschef