22.12.2016

Næsten alle lønmodtagere har ret til at få indbetalt til deres ATP. Du kan få din ATP udbetalt, når du bliver folkepensionist.

Du får som hovedregel indbetalt ATP, hvis du:

 • Er lønmodtager
 • Er fra 16 til 67 år
 • Arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet
 • Arbejder mindst 9 timer om ugen.

Du har også ret til ATP, hvis du får løn ved:

 • Afspadseringstimer og fritimer til opvejning af ubekvem arbejdstid
 • Ferietimer eller feriegodtgørelse for månedslønnede
 • Søgne-helligdagsbetalinger for månedslønnede
 • Fraværstimer pga. barsel, egen sygdom eller barns sygdom
 • Fravær pga. omsorgsdage, feriefridage eller børnefamiliedage
 • Skoleophold som led i elevuddannelse
 • Kursusdage med løn
 • Rådighedsvagter
 • Orlovsperioder
 • Opsigelsesperioden - også når du er fritstillet
 • For tjenestemandsansatte: Rådighedsløn og ventepenge.

ATP- satser pr. 1. april 2016

Bidraget for 2016 fortsætter uændret i 2017.

Offentligt ansatte

Overenskomstansatte i kommuner og regioner - Arbejdsgivers bidrag udgør 189,35 kr. pr. måned og eget bidrag udgør 94,65 kr. pr. måned.

Overenskomstansatte i staten - Arbejdsgivers bidrag udgør 167,75 kr. og eget bidrag udgør 83,85 kr. pr. måned.

Privatansatte

Arbejdsgivers bidrag udgør 189,35 kr. pr. måned og eget bidrag udgør 94,65 kr. pr. måned.