Djøf

Opsigelse af direktører

Direktørers opsigelsesvarsler og fratrædelsesvilkår - hvad skal der stå i din kontrakt?

Direktører er ofte ikke omfattet af funktionærloven, og dermed er opsigelsesvarsler og eventuelle fratrædelsesgodtgørelser ikke lovbestemt. Opsigelsesvarsler og fratrædelsesvilkår i øvrigt bliver særskilt aftalt mellem parterne - enten i direktørkontrakten eller senere tillæg til denne. Da direktører ofte bliver fritstillet i en opsigelsesperiode, skal opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse vurderes som en samlet økonomisk pakke. Rammerne varierer meget, men den typiske direktørkontrakt giver samlet 12-18 måneders løn. Direktørens eget opsigelsesvarsel er ligeledes til individuel forhandling - typisk 3-6 måneder - men Djøf anbefaler, at direktørens opsigelsesvarsel ikke er for langt, så man i forbindelse med stillingsskifte er i stand til at frigøre sig rimelig hurtigt.

Forhold i opsigelsesperioden

Har man ikke aftalt ret til fritstilling, er udgangspunktet, at direktøren skal arbejde i opsigelsesperioden. Man har som direktør krav på at arbejde på sædvanligt niveau, dvs. at stillingens indhold og kompetence ikke ændres væsentligt. Er dette tilfældet, må virksomheden i stedet vælge at fritstille direktøren. Er der ikke aftalt spilleregler om modregning, er udgangspunktet, at der sker fuld modregning i anden indtægt, som direktøren måtte indtjene i opsigelsesperioden.

Opsigelsesvarslet i konkurssituationen

Et konkursbo kan efter konkurslovens § 61, stk. 1 opsige direktører med et sædvanligt eller rimeligt varsel. Hvad der i givet fald vil være et sædvanligt eller rimeligt varsel beror på en konkret vurdering af, hvad der er gældende inden for den pågældende branche, eller hvad der følger af kutyme eller sædvane.

Har man i sin direktørkontrakt aftalt et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, kan der - alt afhængig af branchen og kutymer/sædvaner - være derfor en risiko for, at opsigelsesvarslet bliver konkursreguleret ned til 6 måneder. Virkningen af en konkursregulering er, at direktøren alene kan anmelde det konkursregulerede (nedsatte) varsel i konkursboet.

Djøfbladet

Departementschef: Læk ”skader ministeriet helt enormt”

I påsken offentliggjorde en avis miljøminister Esben Lunde Larsens udtalelser fra et lukket møde med medarbejdere. Den lækage giver “vores omverden grund til at tvivle på systemets loyalitet,” skriver departementschef Henrik Studsgaard i et læserbrev

- foto: Miljø- og Fødevareministeriet
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent