Djøf

Opsigelse af direktører

Direktørers opsigelsesvarsler og fratrædelsesvilkår - hvad skal der stå i din kontrakt?

Direktører er ofte ikke omfattet af funktionærloven, og dermed er opsigelsesvarsler og eventuelle fratrædelsesgodtgørelser ikke lovbestemt. Opsigelsesvarsler og fratrædelsesvilkår i øvrigt bliver særskilt aftalt mellem parterne - enten i direktørkontrakten eller senere tillæg til denne. Da direktører ofte bliver fritstillet i en opsigelsesperiode, skal opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelse vurderes som en samlet økonomisk pakke. Rammerne varierer meget, men den typiske direktørkontrakt giver samlet 12-18 måneders løn. Direktørens eget opsigelsesvarsel er ligeledes til individuel forhandling - typisk 3-6 måneder - men Djøf anbefaler, at direktørens opsigelsesvarsel ikke er for langt, så man i forbindelse med stillingsskifte er i stand til at frigøre sig rimelig hurtigt.

Forhold i opsigelsesperioden

Har man ikke aftalt ret til fritstilling, er udgangspunktet, at direktøren skal arbejde i opsigelsesperioden. Man har som direktør krav på at arbejde på sædvanligt niveau, dvs. at stillingens indhold og kompetence ikke ændres væsentligt. Er dette tilfældet, må virksomheden i stedet vælge at fritstille direktøren. Er der ikke aftalt spilleregler om modregning, er udgangspunktet, at der sker fuld modregning i anden indtægt, som direktøren måtte indtjene i opsigelsesperioden.

Opsigelsesvarslet i konkurssituationen

Et konkursbo kan efter konkurslovens § 61, stk. 1 opsige direktører med et sædvanligt eller rimeligt varsel. Hvad der i givet fald vil være et sædvanligt eller rimeligt varsel beror på en konkret vurdering af, hvad der er gældende inden for den pågældende branche, eller hvad der følger af kutyme eller sædvane.

Har man i sin direktørkontrakt aftalt et opsigelsesvarsel på mere end 6 måneder, kan der - alt afhængig af branchen og kutymer/sædvaner - være derfor en risiko for, at opsigelsesvarslet bliver konkursreguleret ned til 6 måneder. Virkningen af en konkursregulering er, at direktøren alene kan anmelde det konkursregulerede (nedsatte) varsel i konkursboet.

Djøfbladet

Det gode farvel er vejen frem

Rigtig mange skifter job på arbejdsmarkedet i 2017. Det er vigtigt at komme godt i gang på det nye arbejde. Men glem ikke at efterlade det bedst mulige indtryk på den arbejdsplads, du forlader.

Illustration: Anne Pedersen
Djøf blog

Tabsbegrænsning - og den (u)mulige drøm om at være selvstændig

Der er mange forhindringer for dem, der ønsker at opstarte selvstændig virksomhed i en opsigelsesperiode.


René Rasmussen
René Óli Rasmussen
Chefkonsulent