Djøf

Egen opsigelse

Hvordan opsiger du din stilling og hvad er dit opsigelsesvarsel?

Din opsigelse skal være skriftlig

En mundtlig opsigelse er stadig gældende, men det er utrolig svært at bevise, at du har opsagt din stilling, hvis din arbejdsgiver påstår andet. Det betyder, at du har en tung bevisbyrde, du skal løfte, hvis du hævder, at du mundtligt har opsagt din stilling, og din arbejdsgiver ikke har opfattet det som en opsigelse. Derfor anbefaler vi altid, at du gør det skriftligt.

Hvis din arbejdsgiver omvendt hævder, at du mundtligt har opsagt din stilling, er det ham, der skal bevise, at du har sagt op. Hvis du er funktionær eller overenskomstansat, er der ikke andre formkrav til din opsigelse. Det betyder, at det er tilstrækkeligt, at du skriver: Jeg opsiger hermed min stilling og en dato. 

Funktionærens opsigelsesvarsel

Hvis du er overenskomstansat eller ansat på en individuel kontrakt på funktionærvilkår, vil du være omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler. Dit opsigelsesvarsel over for arbejdsgiveren er 1 måned til en måneds udgang.

Hvis du fx siger op den 15. november, udløber dit opsigelsesvarsel den 31. december (resten af løbende måned, som er november plus 1 måned, altså december måned). Der kan dog være aftalt et gensidigt forlænget opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt, som du i så fald skal respektere.

Er du ansat med prøvetid, og siger du op inden udløbet af prøvetiden på maksimalt tre måneder, kan du sige op med dags varsel. Der kan dog være aftalt længere varsel, som typisk er 14 dage fra din side.

Din arbejdsgiver skal modtage din opsigelse inden udgangen af den måned, hvor opsigelsen skal have virkning fra. Hvis du vil være sikker på, at din opsigelse er kommet frem til din arbejdsgiver i rette tid, skal du sørge for, at din opsigelse er afleveret på din arbejdsplads inden arbejdstids ophør og senest sidste arbejdsdag i den måned, hvor du vil opsige din stilling.

Tjenestemandens opsigelsesvarsel

Er du tjenestemand, er dit opsigelsesvarsel tre måneder. Hvis du er ansat på prøve, er opsigelsesvarslet i de første seks måneder 14 dage til udgangen af en måned. I den resterende del af prøveansættelsen er varslet en måned.

Djøfbladet

Fyret: Er fritstilling den bedste løsning?

Det giver problemer, når medarbejdere skal arbejde, efter at de er fyret, viser ny undersøgelse. Men er fritstilling altid svaret?

Foto: Shutterstock
Djøf blog

Jeg har farve-koordineret ALLE mine apps!!

Jeg er typen, der ikke kan huske et eneste af bogstaverne på S-togslinjerne, men jeg kan ALLE farverne. Så når nogen spørger, hvilket S-tog der kører til Hillerød, så svarer jeg stolt: ”Det lyseblå og det lilla!”


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent