17.12.2014

Dagpenge og a-kasse

Med dit Djøf-medlemskab er du ikke automatisk medlem af en a-kasse, og for at få udbetalt arbejdsløshedsforsikring skal du være medlem af en a-kasse. For at blive medlem skal du selv kontakte a-kassen og melde dig ind.

Djøf anbefaler Akademikernes a-kasse, da de har et stort kendskab til akademikernes arbejdsmarked og vilkår.

Jeg er blevet opsagt

  • Tjek at du har fået det opsigelsesvarsel, som du har krav på. Hvis du er i tvivl, om du har fået det korrekte opsigelsesvarsel, så kontakt Djøf.  Accepterer du et forkortet opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver, risikerer du nemlig tre ugers karantæne fra a-kassen.
  • Få skrevet i din opsigelse eller fratrædelsesaftale, at du arbejder 37 timer om ugen i opsigelsesperioden (med mindre at du er blevet fristillet). Hvis du arbejder mere end 37 timer - uanset om du kompenseres for merarbejdet eller ej - i de sidste tre måneder af din opsigelsesperiode, vil du nemlig blive bedt om at afspadsere timerne, inden du kan få udbetalt dagpenge.

Eksempel: Har du arbejdet 40 timer om ugen de seneste 10 uger før du fratræder endeligt, bliver du modregnet 30 timer (3 timers merarbejde i 10 uger) før du kan få dagpenge.

Hvornår er jeg ledig?

  • Du er ledig når dit opsigelsesvarsel er udløbet.

Eksempel: Du bliver opsagt i slutningen juni og har tre måneders opsigelse. Din opsigelsesperiode løber derfor i juli, august, september. Din første ledighedsdag er derfor d. 1. oktober.

Når din opsigelsesperiode er udløbet, og du er ledig skal du

  • Melde dig ledig på det lokale jobcenter på din første ledighedsdag.
  • Oprette dit cv på jobnet.dk hurtigst muligt.
  • Udfylde ledighedserklæring online (den finder du på din a-kasses hjemmeside) Du skal herefter en gang ugentlig bekræfte elektronisk på jobnet.dk, at du fortsat er aktiv jobsøgende.

Hvad skal du ellers være opmærksom på

  • Din tidligere arbejdsgiver skal betale dine 1., 2. og 3. ledighedsdage (de såkaldte g-dage). Du skal have udbetalt hvad der svarer til dagpengesatsen. Pengene skal udbetales snarest muligt, og senest ved virksomhedens 2. lønudbetaling efter, at du er ophørt med at arbejde. Hvis ikke din arbejdsgiver udbetaler g-dagene skal du kontakte din a-kasse.
  • Hvis du ønsker at afholde ferie, skal du huske at meddele det til din a-kasse.