Djøf

Fritstilling og suspension

Når du er opsagt, eller selv har sagt op, er udgangspunktet, at du, indtil opsigelsesvarslet udløber, fortsætter med at arbejde på samme måde som hidtil. Du har dog ret til i fornødent omfang at få fri med løn til jobsøgning.

Fritstilling

Hvis du suspenderes, betyder det, at du ikke skal møde dagligt på arbejde, men stå til rådighed for at udføre eventuelle arbejdsopgaver i løbet af opsigelsesperioden. Også i denne situation vil du modtage din løn som sædvanligt, inkl. eventuelle lønmæssige goder, såsom fri bil og fri telefon, med mindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten. Der afvikles ikke ferie i en suspensionsperiode med mindre det udtrykkeligt er aftalt eller pålagt.

Du kan kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbelt løn i opsigelsesperioden.

Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du dog stadigvæk ansat, og har fx fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden.

Får du mulighed for det, må du derfor kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling. Det kan være, at din arbejdsgiver i denne situation vil være indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, men husk i så fald at få en sådan aftale på skrift.

En tjenestemand kan suspenderes, "hvis han har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager ham den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller i øvrigt gør det betænkeligt, at han bliver ved at udføre sit hidtidige arbejde".

Hvis en tjenestemand suspenderes, får han kun udbetalt 2/3 løn. Opgives sagen mod en suspenderet tjenestemand senere, har han krav på at få efterbetalt den resterende løn.

Suspension

Hvis du suspenderes, betyder det, at du ikke skal møde dagligt på arbejde, men stå til rådighed for at udføre eventuelle arbejdsopgaver i løbet af opsigelsesperioden. Også i denne situation vil du modtage din løn som sædvanligt, inkl. eventuelle lønmæssige goder, såsom fri bil og fri telefon, med mindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten. Der afvikles ikke ferie i en suspensionsperiode med mindre det udtrykkeligt er aftalt eller pålagt.

Du kan kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbelt løn i opsigelsesperioden.

Loyalitetspligt

Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du dog stadigvæk ansat, og har fx fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden.

Får du mulighed for det, må du derfor kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling. Det kan være, at din arbejdsgiver i denne situation vil være indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, men husk i så fald at få en sådan aftale på skrift.

Særligt om tjenestemænd og suspension

En tjenestemand kan suspenderes, "hvis han har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager ham den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller i øvrigt gør det betænkeligt, at han bliver ved at udføre sit hidtidige arbejde".

Hvis en tjenestemand suspenderes, får han kun udbetalt 2/3 løn. Opgives sagen mod en suspenderet tjenestemand senere, har han krav på at få efterbetalt den resterende løn.

Djøfbladet

Det gode farvel er vejen frem

Rigtig mange skifter job på arbejdsmarkedet i 2017. Det er vigtigt at komme godt i gang på det nye arbejde. Men glem ikke at efterlade det bedst mulige indtryk på den arbejdsplads, du forlader.

Illustration: Anne Pedersen
Djøf blog

Hvis du er det grå guld, er jeg så det skaldede guld?

Om at søge job eller skifte spor, når du er fyldt 50. Mennesker over 50 er stabile, loyale og en kæmpe ressource af viden og erfaring til gavn for både kollegaer og arbejdspladser. Det budskab synes jeg, vi skal dele.


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent