29.01.2014

Fritstilling

Hvis du bliver fritstillet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Du vil fortsat modtage din sædvanlige løn, og du beholder som udgangspunkt også retten til lønmæssige goder som fx fri telefon og fri bil, med mindre andet er aftalt.

Du skal være opmærksom på, at en fritstilling indebærer, at du, med mindre andet aftales, skal holde ferie i videst muligt omfang i opsigelsesperioden.

Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. Hvis der ikke er indgået en aftale om, at du fortsat oppebærer løn, selvom du tager andet arbejde i opsigelsesperioden, vil du som minimum have krav på tre måneders løn fra den arbejdsgiver, der har fritstillet dig.

Spørgsmålet om du har krav på yderligere løn opgøres ved en beregning af, om du samlet har lidt et løntab i hele fritstillingsperioden. Du bør i tvivlstilfælde kontakte Djøf og få foretaget en konkret beregning.

Suspension

Hvis du suspenderes, betyder det, at du ikke skal møde dagligt på arbejde, men stå til rådighed for at udføre eventuelle arbejdsopgaver i løbet af opsigelsesperioden. Også i denne situation vil du modtage din løn som sædvanligt, inkl. eventuelle lønmæssige goder, såsom fri bil og fri telefon, med mindre andet er aftalt i ansættelseskontrakten. Der afvikles ikke ferie i en suspensionsperiode med mindre det udtrykkeligt er aftalt eller pålagt.

Du kan kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbelt løn i opsigelsesperioden.

Loyalitetspligt

Selvom du er fritstillet eller suspenderet i opsigelsesperioden, er du dog stadigvæk ansat, og har fx fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Det betyder blandt andet, at du ikke må drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden.

Får du mulighed for det, må du derfor kontraopsige din stilling og fratræde, før du kan tiltræde den nye stilling. Det kan være, at din arbejdsgiver i denne situation vil være indstillet på at løse dig tidligere fra ansættelsesforholdet, men husk i så fald at få en sådan aftale på skrift.

Særligt om tjenestemænd og suspension

En tjenestemand kan suspenderes, "hvis han har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager ham den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller i øvrigt gør det betænkeligt, at han bliver ved at udføre sit hidtidige arbejde".

Hvis en tjenestemand suspenderes, får han kun udbetalt 2/3 løn. Opgives sagen mod en suspenderet tjenestemand senere, har han krav på at få efterbetalt den resterende løn.