Overenskomster og aftaler
24.08.2016

Ansættelse

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet ansættelsesbreve

Aftale om introduktionsstillinger i regioner

Arbejdstid

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden

Bemærkningerne til aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden

Aftale om rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid (chefer i regioner) 

Merarbejde

Barsel og børn

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Ferie og fravær

Aftalen om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Ferieaftalen

Fravær af familiemæssige årsager

Ændringer til ferieaftalen

Løn

Chefaftale  

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om lokal løndannelse for chefer i regioner

Overenskomster

Den regionale hovedaftale

Den regionale overenskomst 2015-2018

Protokol vedr. overenskomstmæssige ændringer i ansættelsesvilkår for medarbejdere ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer

Vilkår i forbindelse med frit organisationsvalg

Aftale om frit organisationsvalg mellem DM og Djøf

Aftale om frit organisationsvalg mellem GL, I DA, KS, Læger og Djøf

Pension og seniorer

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om supplerende pension

Samarbejde og medindflydelse

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Aftale om trivsel og sundhed

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Tjenestemand

Tjenestemandspensionsregulativ for ansatte i regionerne

Tjenestemandsregulativet for ansatte i regionerne