Overenskomster og aftaler
20.02.2017

Boligselskaber

BL overenskomsten 2014-2017

Overenskomst 2014-2017 Fællesklubben i Boligselskabernes Hus 

Finanssektoren

Bank- og pengeinstitutoverenskomsten 2014-2017

Forsikringsoverenskomsten 2014-2017

Overenskomst for ATP 2016-2018

Overenskomst for IFU 2016-2018

Hovedaftale for IFU af 1989

PenSam overenskomst 2014-2017

Forsyningsselskaberne

Lokalaftale for Energinet.dk af 2015-2016

Overenskomst Frederiksberg Forsyning 2014-2017 

Overenskomst for HOFOR 2013-2018

Konsulent- og IT sektoren

Overenskomst for AKON af 2013

Overenskomst for Atkins Danmark 2015-2016

Overenskomst CSC 2014

Overenskomst for CSC Scandihealth 2014-2017

Overenskomst for EG Kommuneinformation 2014-2016

Overenskomst Teknologisk Institut 2016-2019 

Overenskomst (NY) for Teknologisk Institut 2015-2018 - ikke endelig godkendt

NGO’er

Aftale om løn- og ansættelsesvilkår i Ungdommens Røde Kors

Overenskomst for Børns Vilkår 2014 2017 

Overenskomst for Dansk Flygtningehjælp 2015-2017

Overenskomst Folkekirkens Nødhjælp 2013

Lederaftale Kræftens Bekæmpelse

Overenskomst for Kræftens Bekæmpelse 2015-2018

Overenskomst for Landsforeningen LEV 2013

Overenskomst for Mellemfolkeligt Samvirke 2015-2018

Overenskomst for medarbejdere i Mødrehjælpen 2013-2015

Overenskomst Red Barnet 2015 til 2018

Overenskomst for Dansk Røde Kors 2013-2015 

Organisationer

Overenskomst for BUPL 2015-2018
 
Overenskomst for Danske Bioanalytikere 2015 til 2018 

Overenskomst for ACere i Friluftsrådet 2014 til 2017

Overenskomst for chefer med ledelsesansvar i KL 2015 til 2018

Overenskomst for akademikere i KL 2015 til 2018

Overenskomst for studerende i KL 2013-2015

Overenskomst for Sex & Samfund 2015-2018

Overenskomst for Socialpædagogernes Landsforbund 2011-2015

Overenskomst for Dansk Socialrådgiverforening 2015 til 2018

Overenskomst Dansk Biblioteks Center 2013-2015

Post- og Telekommunikation

Post Danmark AC-overenskomsten 2014 2017

Overenskomst for TDC 2014

Transportsektoren

Overenskomst for ELTEL Networks 2005 (er stadig aktuel pr. 10-11-2016)

Overenskomst for Københavns Lufthavne 2014-2017 

Rammeaftale for Scandlines Danmark AS

Øvrige

Overenskomst for AC-medarbejdere i DANAK 2014-2017

Overenskomst for programmedarbejdere i DR 2014-2017

Overenskomst for Tek Adm akademikere i DR 2014-2017 

Overenskomst for AC-medarbejdere hos Eurofins 2014 til 2017

Overenskomst Experimentariet for Piloter 2013-2015

Overenskomst for AC-medarbejdere i Forbrugerrådet Tænk 2015-2018

Overenskomst for Akademikerne i Socialdemokratiets Folketingsgruppe 2014-2017