28.09.2016

Hvad er en kontraktansættelse? 

Som varigt ansat chef i et departement eller en styrelse ansættes du på kontrakt.

Du indgår selv aftale med arbejdsgiveren om dine løn- og ansættelsesvilkår. Kontakt altid Djøf så tidligt som muligt, og altid inden kontrakten er underskrevet og du er startet. På den måde får du det bedste grundlag for at forhandle dine vilkår.

Hvad er til forhandling?

Løn

Din samlede løn består af en grundløn, som du kan se i lønoversigten for offentlige chefer og tillæg. Dine tillæg er ikke omfattet af cheflønspuljerne. De bliver aftalt når I laver kontrakten eller senere i løbet af ansættelsen. 

Lønnen er til fri forhandling og afhænger fx af dine kompetencer, kvalifikationer, erfaringer og opnåede resultater. 

I Djøfs lønstatistik kan du se, hvad lønnen typisk er indenfor forskellige stillingskategorier.

Opsigelsesvarsel

Du kan aftale et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side, end de varsler der følger af funktionærloven. Opsigelsesvarslet kan maksimalt aftales til 12 måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved afskedigelse får du en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen udgør efter 1 års ansættelse 4 måneders løn. Herefter bliver den forhøjet med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn. Du modtager ikke fratrædelsesgodtgørelsen, hvis afskedigelsen skyldes væsentlig misligholdelse fra din side.

Pension

Pensionsprocenten udgør 17,1 %.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende, mens engangsvederlag og/eller resultatløn kun er pensionsgivende, hvis du har aftalt det med arbejdsgiveren.

Der er mulighed for at aftale en højere pensionsprocent. Modsat kan det også aftales, at pensionsbidraget fra 16,8 % og opefter udbetales som løn.

Øvrige vilkår

Du er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om blandt andet ferie, barsel, adoption, omsorgsdage, barns sygdom, senior- og fratrædelsesordninger.