06.12.2016

Hvis du er blevet ressortomlagt efter valget, skal du være opmærksom på 3 ting:

  • Du har pligt til at følge med opgaverne til et nyt ministerområde.
  • Du følger fortsat samme overenskomst, og din løn er som udgangspunkt uændret.
  • Du skal forberede dig på, at lokale arbejdstidsaftaler med mere kan blive sagt op, og du skal følge de lokale aftaler, der er på dit nye ministerområde.

Du følger med opgaverne

En ressortomlægning er en politisk beslutning, og er derfor ikke til forhandling. Udgangspunktet er, at du som ansat har ret og pligt til at følge med opgaverne over i det nye ministerområde eller den nye institution. Da ændringen af ansættelsesområdet ikke i sig selv indebærer en væsentlig stillingsændring, kan det ikke sidestilles med en afskedigelse og tilbud om en ny stilling.

Din løn er den samme

Ved en ressortomlægning inden for staten gælder samme overenskomst. Du beholder derfor som udgangspunkt din løn og dine tillæg. Hvis din arbejdsgiver vil opsige individuelt aftalte tillæg kan det alene ske efter reglerne i Overenskomst for akademikere bilag 8, punkt IV C og D

Hvis din arbejdsgiver ønsker at opsige kvalifikationstillæg i forbindelse med ressortomlægningen, bør du straks kontakte Djøf.

Vær opmærksom på lokale aftaler og kutymer

Ud over din løn er der ofte lokale aftaler og kutymer, der regulerer forhold i din ansættelse. Det kan være arbejdstidsaftaler/flekstid, hjemmearbejdspladser, betalt telefon eller andet. I samarbejde med din tillidsrepræsentant bør du klarlægge, hvilke aftaler der gælder på overgangstidspunktet og hvilke aftaler, der gælder i det nye ressortministerium.

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål om dine vilkår, er du altid meget velkommen til at kontakte Djøf på 33 95 97 00.