Djøf

Ved virksomhedsophør

Direktørens løn mv. er ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond ved en evt. konkurs.

I modsætning til ordinære lønmodtagere er direktørens løn, pensionsindbetalinger og eventuelle feriepenge ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond.

Såfremt virksomheden går konkurs kan direktøren udelukkende stille sig op i køen blandt simple kreditorer og må forvente, at en eventuel dividende af pengekravene først vil blive udbetalt med flere års forsinkelse. Dette gælder, uanset hvad der måtte være aftalt mellem direktøren og bestyrelsen.

Ønsker man som direktør at være på den sikre side mht. lønudbetalinger mv. er eneste vej at få en uigenkaldelig og ubetinget bankgaranti til afdækning af krav i medfør af direktørkontrakten.

Djøfbladet

Fiasko for blød lov om flere kvinder i bestyrelser

Andelen af kvinder i de danske virksomheders bestyrelser vokser i sneglefart. På direktionsgangene står det helt stille. Den sløve udvikling genåbner spørgsmålet om kvindekvoter.

Foto: Jacob Nielsen
Djøf blog

Fra skabsløsninger til småkager

Drift og udvikling. Strategi og praktik. Sådan ser et job i en mindre virksomhed ud baseret på mine erfaringer. Hvad kan få dig til (ikke) at søge det?


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent