Djøf

Advokatfuldmægtigperioden spørgsmål og svar

Hvad sker der med advokatfuldmægtigperioden, når jeg går på barsel eller deltid eller er værnepligtig, og hvad skal principalerklæringen indeholde?

Længere fravær ved fx barsel eller sygdom

Fravær op til tre måneder som følge af barsel, længerevarende sygdom eller aftjening af værnepligt medregnes i den treårige advokatfuldmægtigperiode. Fravær ud over tre måneder medregnes ikke.

Medregning af andet juridisk arbejde

Justitsministeriet (Civilkontoret) kan efter en konkret vurdering give dispensation til, at andet juridisk arbejde end advokatfuldmægtigarbejde helt eller delvist kan medregnes i den treårige advokatfuldmægtigperiode.

Advokatfuldmægtige i organisationer og virksomheder

Det er muligt for advokatfuldmægtige i virksomheder og organisationer at opnå beskikkelse som advokat, uden at skulle udstationeres på et advokatkontor.

Den type ansættelse ledsages af krav om at "opnå kendskab" til behandling af retssager, hvilket der skal redegøres for i forbindelse med opnåelse af bestalling.

Det er en betingelse for at opnå beskikkelse som advokat i en organisation eller virksomhed, at Justitsministeriet vurderer, at ansættelsen fuldt ud kan sidestilles med en ansættelse som autoriseret advokatfuldmægtig på et advokatkontor. Dette sker efter udtalelse fra Advokatrådet.

Deltid

Som advokatfuldmægtig på deltid forlænges den treårige advokatfuldmægtigperiode. Forlængelsen af perioden er forholdsmæssig med din arbejdstid. Er du eksempelvis ansat med 18,5 timer om ugen, vil din advokatfuldmægtigperiode være 6 år.

Principalerklæringen

Principalerklæringen skal som minimum indeholde følgende:

  • Navnet på den advokat man har været autoriseret under
  • Periodens længde, herunder oplysning om fuldtid/deltid
  • At man har deltaget i almindelig advokatvirksomhed, herunder behandling af retssager. Gerne med en nærmere beskrivelse.

Du kan finde et eksempel på principalerklæringen på side 33 i vores håndbog for ansatte jurister i advokatbranchen. 

Håndbog for ansatte jurister i advokatbranchen 2009

Djøfbladet

Fire ud af ti føler sig tvunget til at arbejde i ferien

En ny undersøgelse viser, at mange oplever, at de er tvunget til at arbejde, når de ellers skulle holde ferie. Det er ikke et sundhedstegn, mener stressekspert, for ingen skal føle sig tvunget til at arbejde i ferien – men det kan dog godt være okay for nogen, siger han. Det kommer bare an på…

Kite Rin/Shutterstock
Djøf blog

Generalistens mareridt

Spiller du buzzword bingo, når du beskriver dine kompetencer? Måske er du blevet en slags specialist, uden at lægge mærke til det. Jeg er VILD med generalister, - vi skal bare lige målrette kompetencerne en smule…


Thomas Kantsø
Thomas Kantsø
Chefkonsulent