Djøf

Er du er blevet ressortomlagt?

Ressortomlagt? Hvad skal du være opmærksom på

Hvis du er blevet ressortomlagt efter valget, skal du være opmærksom på 3 ting:

  • Du har pligt til at følge med opgaverne til et nyt ministerområde.
  • Du følger fortsat samme overenskomst, og din løn er som udgangspunkt uændret.
  • Du skal forberede dig på, at lokale arbejdstidsaftaler med mere kan blive sagt op, og du skal følge de lokale aftaler, der er på dit nye ministerområde.

Din løn er den samme

Ved en ressortomlægning inden for staten gælder samme overenskomst. Du beholder derfor som udgangspunkt din løn og dine tillæg. Hvis din arbejdsgiver vil opsige individuelt aftalte tillæg kan det alene ske efter reglerne i Overenskomst for akademikere bilag 8, punkt IV C og D

Hvis din arbejdsgiver ønsker at opsige kvalifikationstillæg i forbindelse med ressortomlægningen, bør du straks kontakte Djøf. 

Vær opmærksom på lokale aftaler og kutymer

Ud over din løn er der ofte lokale aftaler og kutymer, der regulerer forhold i din ansættelse. Det kan være arbejdstidsaftaler/flekstid, hjemmearbejdspladser, betalt telefon eller andet. I samarbejde med din tillidsrepræsentant bør du klarlægge, hvilke aftaler der gælder på overgangstidspunktet og hvilke aftaler, der gælder i det nye ressortministerium. 

Kontakt os, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål om dine vilkår, er du altid meget velkommen til at kontakte Djøf på 33 95 97 00. 

 

 

Djøfbladet

Djøfbladet svigter vigtige diskussioner om samfund, profession og kritik

Universiteternes tætte relationer til banksektoren kan skabe en problematisk afhængighed. Lektor Kristoffer Kropp, RUC, efterlyser omtale af CBS-professors bånd til Danske Bank i Djøfbladet.

Djøf blog

Leger du blindebuk til MUS?

Er det tydeligt for dig, hvad der belønnes i dit job? Ellers må du selv opstille mål. Evnen til at dokumentere resultater er afgørende i udviklingen af din karriere. Både når du byder ind på opgaver, forhandler løn og skifter job.


Steen Vive
Steen Vive
Chefkonsulent